of 60220 LinkedIn

BDO Accountants & Adviseurs

Veranderende verwachtingen in de maatschappij, bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, marktwerking: het zijn turbulente tijden in de publieke sector. Voor (lokale) overheden staat de vraag centraal hoe ze de omslag naar bedrijfsmatiger werken kunnen maken zonder maatschappelijke relevantie te verliezen. De accountants en adviseurs van BDO begrijpen dat een efficiënte bedrijfsvoering enerzijds en een maatschappelijk takenpakket anderzijds een spanningsveld oplevert. Wij hebben oog voor die complexiteit en voelen ons erbij betrokken. Sterker nog, het geeft ons die extra drive om u met scherp advies en praktische oplossingen te ondersteunen. Dit doen we inmiddels voor tientallen gemeentes, SW-bedrijven en waterschappen vanuit 28 vestigingen in het land.


 • De CAO Gemeenten is een feit!

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  De VNG en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de afspraken met betrekking tot de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bij de gemeenten. Per 1 januari …
 • Financiële positie gemeenten onder druk. Sociaal domein grootste financiële risico

  Financiële positie gemeenten onder druk

  BDO Accountants & Adviseurs 1 reactie
  Sociaal domein grootste financiële risico voor de komende jaren. Flevoland presteert op alle fronten bovengemiddeld, Zeeland heeft het zwaar. Kleine gemeenten scoren financieel beter dan grote.
 • Duurzame inzetbaarheid en een passend vitaliteitsbeleid

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  In de huidige arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger om nieuw personeel aan te trekken. Daarnaast kan het behoud van personeel ook een hele uitdaging zijn. Aantrekkelijk werkgeverschap wordt daarom …
 • De GDPR is van kracht. Voldoet u aan de nieuwe privacy regels?

  De GDPR is van kracht. Voldoet u aan de nieuwe privacy regels?

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Sinds 25 mei moet elke organisatie in Europa voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR) ofwel de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Een ingrijpende wetsverandering die …
 • Cyber Threat Insights rapport biedt focus op Financial Services

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  In de eerste helft van 2018 deden zich wereldwijd verschillende grootschalige cyberincidenten voor. De volledige omvang en impact van deze incidenten op het cyberlandschap worden steeds duidelijker. …
 • Energietransitie voor Bestuurders

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Masterclass Energietransitie 23 november 2018. Tijdens de Masterclass Energietransitie voor Bestuurders van BDO bieden we u de kans in een veilige omgeving te sparren met uw …

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

Afbeelding   Afbeelding 

Meest gelezen

Verwachte wijzigingen belastingplan 2021

Met enerzijds de aanstaande verkiezingen in het vooruitzicht, en anderzijds de effecten van de coronacrisis op de burger, het bedrijfsleven en de staatskas, zal op Prinsjesdag blijken met welke fiscale wijzigingen Nederland rekening moet houden. In aanloop naar 15 september delen wij onze eerste inzichten en de te verwachten fiscale wijzigingen.

 

Lees meer

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers