of 59250 LinkedIn

BDO Accountants & Adviseurs

Veranderende verwachtingen in de maatschappij, bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, marktwerking: het zijn turbulente tijden in de publieke sector. Voor (lokale) overheden staat de vraag centraal hoe ze de omslag naar bedrijfsmatiger werken kunnen maken zonder maatschappelijke relevantie te verliezen. De accountants en adviseurs van BDO begrijpen dat een efficiënte bedrijfsvoering enerzijds en een maatschappelijk takenpakket anderzijds een spanningsveld oplevert. Wij hebben oog voor die complexiteit en voelen ons erbij betrokken. Sterker nog, het geeft ons die extra drive om u met scherp advies en praktische oplossingen te ondersteunen. Dit doen we inmiddels voor tientallen gemeentes, SW-bedrijven en waterschappen vanuit 28 vestigingen in het land.


 • Gemeente moet regie pakken

  In plannen van bestuurlijke partijen lees ik altijd dat de klant centraal staat. Of het nu gaat om een zorgvrager, huurder of burger. Maar in de praktijk schiet juist het centraal stellen van die ‘klant’ er de laatste jaren bij in. Hoe is dat mogelijk? Wat moet er gebeuren om dat samenspel te verbeteren?

 • Bijeenkomst FAMO over verandercapaciteit gemeenten

  Reageer

  Veranderen is een constante factor binnen gemeenten. Maar hoe zorgt u ervoor dat een verandering binnen uw organisatie succesvol wordt gerealiseerd? Het verandervermogen speelt hierbij een essentiële rol. BDO heeft samen met Binnenlands Bestuur onderzoek gedaan naar de verandercapaciteit van Nederlandse gemeenten. Het volledige rapport van BDO zal begin mei verschijnen. In samenwerking met de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid (FAMO) houdt BDO op 17 mei in Almere een bijeenkomst over dit onderwerp.

 • Verandercapaciteit Nederlandse gemeenten

  Reageer

  Veranderen is een constante factor binnen gemeenten. Maar hoe zorgt u ervoor dat een verandering binnen uw organisatie succesvol wordt gerealiseerd? Het verandervermogen speelt hierbij een essentiële rol. BDO heeft samen met Binnenlands Bestuur onderzoek gedaan de verandercapaciteit van de Nederlandse overheidsinstellingen. In totaal deden 787 respondenten mee aan het onderzoek. Binnenlands Bestuur deelde een deel van de resultaten in de special ‘Opleiden is ontwikkelen’, die op 24 maart is verschenen. Het volledige rapport van BDO over gemeenten verschijnt een maand later. U kunt zich hiervoor nu alvast inschrijven.

 • Privacygevoelige informatiestromen onder controle

  Reageer

  Bijeenkomst CIP verwerkersovereenkomsten binnen het sociaal domein.

  Nu de informatie-uitwisseling binnen de driehoek gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties exponentieel lijkt toe te nemen, zijn de ketenpartners nog vaak zoekende om de privacygevoelige informatiestromen onder controle te krijgen. Vaak ontbreken heldere afspraken en kaders.

 • Ombudsman constateert problemen bij klachten- en geschillenregeling in de zorg

  Reageer

  De klachtbehandeling in het sociaal domein verloopt problematisch. Mensen weten niet goed bij wie zij terecht kunnen als er problemen zijn. De toegang tot de klacht- en geschillenprocedures staat onder druk en loopt achter op de doelstellingen van de decentralisatie in de zorg. Dat blijkt allemaal uit het rapport ‘Terug aan tafel, samen de klacht oplossen’ van de Ombudsman van 2 maart 2017.

 • Werkkostenregeling: download praktische handleiding Cafetariasystemen

  Reageer

  Ook na introductie van de werkkostenregeling blijft het bij veel werkgevers en werknemers populair. Het ruilen van belaste loonbestanddelen voor een onbelaste fiets, fitness enz. Maar hoe werkt zo’n ruil- of cafetariasyteem? En waar moet je als werkgever op letten?

 • Wat is de verandercapaciteit van overheidsinstellingen?

  Reageer

  Binnenlands Bestuur voert samen met BDO Advisory onderzoek uit naar de verandercapaciteit van Nederlandse overheidsinstellingen. De reden daarvoor ligt voor de hand: veranderen is de afgelopen jaren een constante factor binnen overheden en zal dat ook blijven. Om optimale dienstverlening te (blijven) leveren, blijven overheden uitgedaagd om hun comfortzone te verlaten.

 • Voorgenomen wijzigingen Evaluatiewet WNT

  Reageer

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in het voorjaar van 2016 het ontwerp van de Evaluatiewet WNT ter consultatie opengesteld. Deze consultatie is inmiddels afgerond. Het is nu wachten op de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

 • Gemeente is btw verschuldigd over parkeren openbare weg

  1 reactie

  Gemeenten moeten 21 procent btw betalen over de parkeerinkomsten aan de openbare weg. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland. Een opmerkelijke uitspraak, zeker omdat het oordeel afwijkt van alle eerdere jurisprudentie en beleidsregels over dit thema.

 • Btw op onbetaald gebleven facturen

  Reageer

  Als duidelijk is dat een factuur geheel of gedeeltelijk niet meer wordt betaald, treden er twee gevolgen op:

  1. De leverancier kan de hierover reeds afgedragen btw terugvragen bij de Belastingdienst (middels afzonderlijk verzoek);

  2. De afnemer moet de afgetrokken btw terugbetalen aan de Belastingdienst.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Van Deventerlaan 101

3528 AG Utrecht

(088) 236 48 06.

www.bdo.nl/lokale-overheid

lokale-overheid@bdo.nl

Afbeelding   Afbeelding 

Meest gelezen

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers