of 60220 LinkedIn

BDO Accountants & Adviseurs

Veranderende verwachtingen in de maatschappij, bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, marktwerking: het zijn turbulente tijden in de publieke sector. Voor (lokale) overheden staat de vraag centraal hoe ze de omslag naar bedrijfsmatiger werken kunnen maken zonder maatschappelijke relevantie te verliezen. De accountants en adviseurs van BDO begrijpen dat een efficiënte bedrijfsvoering enerzijds en een maatschappelijk takenpakket anderzijds een spanningsveld oplevert. Wij hebben oog voor die complexiteit en voelen ons erbij betrokken. Sterker nog, het geeft ons die extra drive om u met scherp advies en praktische oplossingen te ondersteunen. Dit doen we inmiddels voor tientallen gemeentes, SW-bedrijven en waterschappen vanuit 28 vestigingen in het land.


 • Belastingplan 2020. Wijzigingen voor de publieke sector. Nieuwe begroting, nieuwe perspectieven

  Belastingplan 2020. Wijzigingen voor de publieke sector

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Het lijkt dit jaar feest voor de publieke sector. Zo wordt maar liefst twee miljard euro vrijgemaakt voor woningcorporaties en gemeenten ten behoeve van investeringen in de woningmarkt. Maar zet dit …
 • De eeuwige WNT-discussie: hoe zit het nu? Hoe wordt hoogte van bezoldiging bepaald?

  De eeuwige WNT-discussie: hoe zit het nu?

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  De afgelopen dagen is er weer een heftige discussie losgebarsten over de hoogte van het salaris van een presentator van de publieke omroep. Ondanks dat de Wet Normering Topinkomens (WNT) al in 2013 …
 • Speelruimte of extra huiswerk? De Wnra biedt nieuwe ruimte en vrijheid

  Speelruimte of extra huiswerk?

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  De Wnra biedt nieuwe ruimte en vrijheid: Hoe gaat u uw arbeidsvoorwaarden vormgeven na 1 januari 2020? Slaat u regionaal de handen ineen voor gezamenlijke arbeidsvoorwaarden, welke …
 • Autoriteit Persoonsgegevens publiceert boetebeleidsregels

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  14 maart 2019 zijn in de Staatscourant de nieuwe boetebeleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) gepubliceerd. Aan de hand van deze beleidsregels is een betere inschatting …
 • Duidelijkheid Vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten en afvalinzamelaars.

  Duidelijkheid Vpb-plicht voor gemeenten en afvalinzamelaars

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Naar aanleiding van het overleg met de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) heeft de Belastingdienst vorige week vrijdag  een update  inzake afvalactiviteiten …
 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Bent u binnen uw gemeente verantwoordelijk voor één of meer van de volgende zaken: Algemeen Management (WOR-bestuurder); Human Resources; Bedrijfsvoering; Juridische …

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

Afbeelding   Afbeelding 

Meest gelezen

Verwachte wijzigingen belastingplan 2021

Met enerzijds de aanstaande verkiezingen in het vooruitzicht, en anderzijds de effecten van de coronacrisis op de burger, het bedrijfsleven en de staatskas, zal op Prinsjesdag blijken met welke fiscale wijzigingen Nederland rekening moet houden. In aanloop naar 15 september delen wij onze eerste inzichten en de te verwachten fiscale wijzigingen.

 

Lees meer

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers