of 64231 LinkedIn

BDO Accountants & Adviseurs

Veranderende verwachtingen in de maatschappij, bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, marktwerking: het zijn turbulente tijden in de publieke sector. Voor (lokale) overheden staat de vraag centraal hoe ze de omslag naar bedrijfsmatiger werken kunnen maken zonder maatschappelijke relevantie te verliezen. De accountants en adviseurs van BDO begrijpen dat een efficiënte bedrijfsvoering enerzijds en een maatschappelijk takenpakket anderzijds een spanningsveld oplevert. Wij hebben oog voor die complexiteit en voelen ons erbij betrokken. Sterker nog, het geeft ons die extra drive om u met scherp advies en praktische oplossingen te ondersteunen. Dit doen we inmiddels voor tientallen gemeentes, SW-bedrijven en waterschappen vanuit 28 vestigingen in het land.


 • Invoering WNRA: tijd voor OR om zelf actie te ondernemen

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Weet u als OR wat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) precies inhoudt? Bent u al inhoudelijk voorbereid om het gesprek over dit thema aan te gaan met de WOR-bestuurder? En welke rol …
 • Arbeidswijzer 2018. Het arbeidsrecht blijft volop in beweging en verandert sterk mee met de groeiende economie, maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende wet- en regelgeving.

  Arbeidswijzer 2018

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Het arbeidsrecht blijft volop in beweging en verandert sterk mee met de groeiende economie, maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende wet- en regelgeving.
 • Voorbereiden op de WNRA met de Arbeidswijzer 2018

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. Dat lijkt ver weg, maar dat is gelet op de gevraagde voorbereiding erg dichtbij. Een groot deel van de …
 • Verruiming sportvrijstelling btw per 1 januari 2019. eindelijk meer duidelijkheid over de ingangsdatum en de financiële gevolgen voor gemeenten en sportverenigingen.

  Verruiming sportvrijstelling btw per 1 januari 2019

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Langverwacht en nu eindelijk (iets meer) duidelijkheid: de verruiming van de sportvrijstelling btw gaat in per 1 januari 2019. Na het arrest Bridport and West Dorset Golf Club van het Hof van …
 • WNT: Algemeen bezoldigingsmaximum 2018

  Reageer
  Jaarlijks wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het algemeen bezoldigingsmaximum in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en …
 • Budget autoriteit persoonsgegevens omhoog

  Reageer
  Prinsjesdag kent vele tradities. De uitlekkende miljoenennota, de hoedjes op het Binnenhof en ook de uitgebreide analyses van begrotingen en (belasting)plannen achteraf. Wat in die analyses wellicht …
 • Workshop Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

  Reageer
  De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ( WNRA ) is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen en treedt op 1 januari 2020 in werking. Een groot deel van de ambtenaren is daarmee …

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

Afbeelding   Afbeelding 

Webinars

21 & 28 oktober      

Actualiteitensessies Overheid

 • Integrated Reporting en duurzaamheid 
 • IT (informatiebeveiliging blijft actueel) 
 • Audit actualia (Tozo, rechtmatigheidsverantwoording, Horizontaal toezicht, fraude, data analyse sociaal domein)

 

REGISTREREN

Meest gelezen

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers