of 59130 LinkedIn

BDO Accountants & Adviseurs

Veranderende verwachtingen in de maatschappij, bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, marktwerking: het zijn turbulente tijden in de publieke sector. Voor (lokale) overheden staat de vraag centraal hoe ze de omslag naar bedrijfsmatiger werken kunnen maken zonder maatschappelijke relevantie te verliezen. De accountants en adviseurs van BDO begrijpen dat een efficiënte bedrijfsvoering enerzijds en een maatschappelijk takenpakket anderzijds een spanningsveld oplevert. Wij hebben oog voor die complexiteit en voelen ons erbij betrokken. Sterker nog, het geeft ons die extra drive om u met scherp advies en praktische oplossingen te ondersteunen. Dit doen we inmiddels voor tientallen gemeentes, SW-bedrijven en waterschappen vanuit 28 vestigingen in het land.


 • Verhoging verlaagde btw-tarief van 6% naar 9%

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer

  Op 18 september jl. heeft de regering in het Belastingplan 2019 bekend gemaakt dat per 1 januari 2019 het verlaagde btw-tarief zal worden verhoogd van 6% naar 9%. Er komt geen overgangsmaatregel. Hierdoor zal het moment waarop de btw is verschuldigd volgens de reguliere btw-regels bepalend zijn voor welk btw-tarief van toepassing is, 6% of 9%. Wat betekent dit voor u?

 • De rol van de leidinggevende: twee eyeopeners

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer

  De leidinggevende van nu speelt een cruciale rol in het motiveren van personeel. Die gedachte is in de basis van alle tijden. Met alle boeken over leiderschap en management kunnen we boekenkasten en kamers vullen. Toch kan het geen kwaad om te benadrukken dat de rol van die leidinggevende niet te onderschatten is, zoals blijkt uit ons onderzoek naar wat medewerkers werkelijk beweegt. 

 • Subsidieregeling sportsector: het speelveld vanuit btw-regelgeving bezien!

  BDO Accountants & Adviseurs 1 reactie

  Het speelveld rondom de btw-regeling bij sport gaat veranderen. Sport zal vanaf 2019 vaker zijn vrijgesteld van btw. De btw op kosten gerelateerd aan sport is dan ook niet meer aftrekbaar. Met name bij hoge investeringen in sportaccommodaties betekent dit een aanzienlijke financiële strop. De overheid heeft deze zomer twee subsidieregelingen ingesteld om hierin tegemoet te komen. Zowel een gemeente als een (amateur)sportorganisatie kan een beroep doen op deze subsidie.

 • Geen tijd voor functioneringsgesprekken? Het kan ook anders

  Het is hip om te roepen dat functie- en beoordelingsgesprekken geen nut hebben. Dat de werkgever die maar moet afschaffen. Ik kan me vinden in het argument dat het beoordelingsgesprek ‘oude stijl’ niet meer van deze tijd is, maar het afschaffen gaat mij te ver. Je moet die interactie tussen leidinggevende en medewerkers alleen anders vormgeven. Betekenis geven.

 • Mensen aannemen in tijden van krapte: drie valkuilen

  Het is lastig om goede mensen te vinden. Vacatures staan steeds langer open, waardoor organisaties in toenemende mate concessies doen aan de kwaliteit van personeel. En dat kost op termijn altijd geld. Nog even los van de irritaties bij collega’s ... In de onrust om vacatures in te vullen, zien we ook steeds meer vermijdbare aannamefouten.

 • ENSIA: twee inzichten na het debuutjaar

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer

  Vorig jaar juli hebben alle gemeenten ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) geïmplementeerd; de nieuwe audit-systematiek om het verantwoordingsproces over informatieveiligheid verder te professionaliseren. Na bijna een jaar ENSIA kunnen we de balans opmaken, ook met oog op de verwachte verdere uitbreiding van ENSIA de komende jaren.

 • ENSIA voor bestuurlijke verankering informatieveiligheid

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer

  Informatieveiligheid is een van de grote thema’s van deze tijd. Een gevoelig thema met hoge prioriteit. Als gemeente wilt u de gegevens van uw burgers en uw eigen reputatie beschermen. De roep om aantoonbaar in control te zijn, klinkt steeds luider. Tegelijkertijd eist de maatschappij dat u efficiënt met de beschikbare middelen omgaat; het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld.

 • Praktijkervaringen met ENSIA

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer

  Informatieveiligheid is een van de grote thema’s van deze tijd. Een gevoelig thema met hoge prioriteit. Als gemeente wilt u de gegevens van uw burgers en uw eigen reputatie beschermen. De roep om aantoonbaar in control te zijn, klinkt steeds luider. Tegelijkertijd eist de maatschappij dat u efficiënt met de beschikbare middelen omgaat; het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld.

 • ENSIA: twee lessen na het eerste jaar

  Als gemeente verantwoordt u zich elk jaar over de kwaliteit van de informatieveiligheid van de diverse IT-systemen. Om dat verantwoordingsproces beter en efficiënter te maken, hebben alle gemeenten in juli 2017 de nieuwe audit-systematiek ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) geïmplementeerd.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Van Deventerlaan 101

3528 AG Utrecht

(088) 236 48 06.

www.bdo.nl/lokale-overheid

lokale-overheid@bdo.nl

Afbeelding   Afbeelding 

Meest gelezen

Belastingplan 2019

De publieke sector staat voor grote uitdagingen en kan extra middelen goed gebruiken. Maar fiscaal gezien is de sector op zichzelf aangewezen. Meer weten?

Kijk op www.bdo.nl/belastingplan

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers