of 61441 LinkedIn

BDO Accountants & Adviseurs

Veranderende verwachtingen in de maatschappij, bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, marktwerking: het zijn turbulente tijden in de publieke sector. Voor (lokale) overheden staat de vraag centraal hoe ze de omslag naar bedrijfsmatiger werken kunnen maken zonder maatschappelijke relevantie te verliezen. De accountants en adviseurs van BDO begrijpen dat een efficiënte bedrijfsvoering enerzijds en een maatschappelijk takenpakket anderzijds een spanningsveld oplevert. Wij hebben oog voor die complexiteit en voelen ons erbij betrokken. Sterker nog, het geeft ons die extra drive om u met scherp advies en praktische oplossingen te ondersteunen. Dit doen we inmiddels voor tientallen gemeentes, SW-bedrijven en waterschappen vanuit 28 vestigingen in het land.


 • Aandacht voor soft controls verhoogt de controlekwaliteit. Van kwaliteit in dossier naar kwaliteit in beheersing

  Aandacht voor soft controls verhoogt de controlekwaliteit

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  De kwaliteit van onze controlewerkzaamheden is en blijft de basis van ons beroep. Dankzij de kritische onderzoeken naar de controlekwaliteit van onze dossiers, hebben accountants in de afgelopen …
 • Wendbaar begroten voor gemeenten in en na crisistijd. De noodzaak van een wendbare begroting is in 2020 alleen maar urgenter geworden

  Wendbaar begroten voor gemeenten in en na crisistijd

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Gemeenten breken hun hoofd over de begroting voor komend jaar. De tekorten liepen al zo op en toen bracht COVID-19 iedereen in nog grotere onzekerheid. Hoe kunnen gemeenten daarop anticiperen? …
 • De kansen en knelpunten van blockchain in de publieke sector

  De kansen en knelpunten van blockchain in de publieke sector

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Publieke organisaties experimenteren de laatste tijd flink met blockchaintechnologie. Onderzoek van BDO toont aan dat in veel landen pilots zijn gestart om te onderzoeken hoe blockchain de …
 • Berekening en compensatie van de transitievergoeding. Een aantal uitzonderingssituaties.

  Berekening en compensatie van de transitievergoeding

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Werkgevers zijn (kort gezegd) een transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever. Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in …
 • Coronacrisis: groot beroep op lokale overheden. Hoe ziet de nieuwe werkelijkheid er voor uw gemeente uit?

  Coronacrisis: groot beroep op lokale overheden

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Vanwege de coronapandemie is er de afgelopen tijd een ongekend groot beroep op de publieke sector gedaan. Zo ook op lokale overheden. Binnen no-time stelden gemeenten overheidsmaatregelen voor …
 • Privacy en Security verbinden. Webinar op dinsdag 8 september, 10:00 - 11:00 uur

  Privacy en Security verbinden (Webinar)

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Informatiebeveiliging is al lang niet meer weg te denken uit de moderne bedrijfsvoering. Met de komst van de AVG staat de bescherming van privacy hoger op de agenda.
 • Een voorsprong door verandervermogen. Hoe krijgt u dit voor elkaar en wat heeft u daarvoor nodig?

  Een voorsprong door verandervermogen

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Organisaties in de publieke sector hebben te maken met elkaar in rap tempo opvolgende veranderingen, zoals maatschappelijke ontwikkelingen, de opkomst van nieuwe technologieën en snel …

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

Afbeelding   Afbeelding 

Meest gelezen

Verwachte wijzigingen belastingplan 2021

Met enerzijds de aanstaande verkiezingen in het vooruitzicht, en anderzijds de effecten van de coronacrisis op de burger, het bedrijfsleven en de staatskas, zal op Prinsjesdag blijken met welke fiscale wijzigingen Nederland rekening moet houden. In aanloop naar 15 september delen wij onze eerste inzichten en de te verwachten fiscale wijzigingen.

 

Lees meer

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers