of 59250 LinkedIn

BDO Accountants & Adviseurs

Veranderende verwachtingen in de maatschappij, bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, marktwerking: het zijn turbulente tijden in de publieke sector. Voor (lokale) overheden staat de vraag centraal hoe ze de omslag naar bedrijfsmatiger werken kunnen maken zonder maatschappelijke relevantie te verliezen. De accountants en adviseurs van BDO begrijpen dat een efficiënte bedrijfsvoering enerzijds en een maatschappelijk takenpakket anderzijds een spanningsveld oplevert. Wij hebben oog voor die complexiteit en voelen ons erbij betrokken. Sterker nog, het geeft ons die extra drive om u met scherp advies en praktische oplossingen te ondersteunen. Dit doen we inmiddels voor tientallen gemeentes, SW-bedrijven en waterschappen vanuit 28 vestigingen in het land.


 • ENSIA: twee lessen na het eerste jaar

  Als gemeente verantwoordt u zich elk jaar over de kwaliteit van de informatieveiligheid van de diverse IT-systemen. Om dat verantwoordingsproces beter en efficiënter te maken, hebben alle gemeenten in juli 2017 de nieuwe audit-systematiek ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) geïmplementeerd.

 • Koepelvrijstelling opnieuw ingeperkt: gevolgen voor samenwerkende gemeenten

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer

  De koepelvrijstelling zal vanaf 1 januari 2019 opnieuw gewijzigd worden. Dit kan drastische gevolgen hebben voor gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Hoewel er nog veel onduidelijkheid is over de reikwijdte en impact van deze nieuwe inperking, is het belangrijk om toch alvast rekening te houden met mogelijke gevolgen voor uw gemeente.

 • GDPR: overleg met ketenpartners over data-uitwisseling! De nieuwe privacywetgeving (GDPR/AVG) verplicht samenwerkende partijen om waterdichte afspraken te maken over de verwerking van persoonsgegevens

  GDPR: overleg met ketenpartners over data-uitwisseling!

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer

  Werken met persoonsgegevens brengt onderlinge verantwoordelijkheden met zich mee voor iedere schakel in de keten. De nieuwe privacywetgeving (GDPR/AVG) verplicht samenwerkende partijen dan ook om waterdichte afspraken te maken over de verwerking van persoonsgegevens.

 • Stappenplan invoering Wnra. Wilt u zich goed voorbereiden op de invoering van de Wnra? Vraag de poster stappenplan invoering Wnra dan kosteloos aan.

  Stappenplan invoering Wnra

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer

  Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. De invoering van deze wet betekent ook veel overheidsorganisaties een grote wijziging met een aantal juridische, financiële en organisatorische kansen en risico’s.

 • Invoering WNRA: tijd voor OR om zelf actie te ondernemen

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer

  Weet u als OR wat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) precies inhoudt? Bent u al inhoudelijk voorbereid om het gesprek over dit thema aan te gaan met de WOR-bestuurder? En welke rol speelt u als OR voor én na de implementatie?

 • Arbeidswijzer 2018. Het arbeidsrecht blijft volop in beweging en verandert sterk mee met de groeiende economie, maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende wet- en regelgeving.

  Arbeidswijzer 2018

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer

  Het arbeidsrecht blijft volop in beweging en verandert sterk mee met de groeiende economie, maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende wet- en regelgeving.

 • Voorbereiden op de WNRA met de Arbeidswijzer 2018

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer

  Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. Dat lijkt ver weg, maar dat is gelet op de gevraagde voorbereiding erg dichtbij. Een groot deel van de ambtenaren krijgt dan een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Daarmee wordt de rechtspositie van de ambtenaar gelijkgesteld aan die van een werknemer.

 • Verruiming sportvrijstelling btw per 1 januari 2019. eindelijk meer duidelijkheid over de ingangsdatum en de financiële gevolgen voor gemeenten en sportverenigingen.

  Verruiming sportvrijstelling btw per 1 januari 2019

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer

  Langverwacht en nu eindelijk (iets meer) duidelijkheid: de verruiming van de sportvrijstelling btw gaat in per 1 januari 2019. Na het arrest Bridport and West Dorset Golf Club van het Hof van Justitie had de staatssecretaris van Financiën de wijziging van de sportvrijstelling al een aantal keren aangekondigd. Maar nu is er eindelijk meer duidelijkheid over de ingangsdatum en de financiële gevolgen voor gemeenten en sportverenigingen.

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Van Deventerlaan 101

3528 AG Utrecht

(088) 236 48 06.

www.bdo.nl/lokale-overheid

lokale-overheid@bdo.nl

Afbeelding   Afbeelding 

Meest gelezen

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers