of 59250 LinkedIn

Michael de Groot

Michael de Groot is advocaat bij Ten Holter Noordam advocaten in Rotterdam. Hij adviseert, procedeert en schrijft contracten op het gebied van vastgoed en gebiedsontwikkeling, en bij typisch gemeentelijke onderwerpen zoals de zorg en de decentralisaties. Zijn klanten zijn gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars. Michael verricht onderzoek op het gebied van de volkshuisvesting bij de VU en geeft daar cursussen over. Hij is lid van een raad van toezicht van een woningcorporatie geweest. 

 

Michael de Groot is te bereiken via:

e-mail: degroot@tenholternoordam.nl

website: www.tenholternoordam.nl

en via LinkedIn

 • Markttoets kans voor corporaties

  Reageer

  Sinds 1 juli 2015 moeten corporaties terug naar de kerntaak. Voor andere activiteiten (‘niet-daeb’) moet in beginsel de markttoets doorlopen worden. Wat zijn de ervaringen?

 • Na inperking, nu toch speelruimte voor de volkshuisvesting

  Reageer

  Na de strenge beperkingen in de volkshuisvesting lijkt er met nieuwe ontwikkelingen langzaamaan weer speelruimte te ontstaan. Er zijn “woningmarktregio’s” vastgesteld, waardoor corporaties een kernwerkgebied hebben gekregen met meer lokale binding. Er zijn plannen voor meer verkoopmogelijkheden buiten die regio’s en er is zicht op meer bouw van betaalbare huurwoningen.

 • Fiets ‘m erin met de woonvisie

  Reageer

  Maak een voertuig dat je zelf aandrijft en probeer de overkant te bereiken! De vergelijking met een oude tv-show dringt zich op bij woonvisies. Onverschillig of en hoe je het voertuig maakt: wil je meedoen, maak er een om naar de overkant te komen.

 • Volkshuisvesting en vluchtelingen: kruispunt van lastige dossiers

  1 reactie

  De Herzieningswet is nog maar net van kracht of er wordt een lastig, onlosmakelijk met huisvesting verbonden hoofdstuk aan het dossier toegevoegd: vluchtelingenproblematiek. De minister, gemeenten, (woning)corporaties, vluchtelingenorganisaties,  huurders- en bewonersorganisaties tuimelen over elkaar heen om standpunten te delen en oplossingen te zoeken. Op de achtergrond speelt een complexe juridische werkelijkheid. Zijn snelle oplossingen mogelijk, of staan ook hier wetten en regels tussen droom en daad?

 • De Herzieningswet: varen op gemeentelijk kompas

  Reageer

  De volkshuisvestelijke wetgever heeft gesproken. Na ruim 15 jaar met plannen heeft de Eerste Kamer op 17 maart jl. de wet goedgekeurd. Inwerkingtreding is 1 juli beoogd. Gemeenten moeten varen op hun eigen kompas.

 • Wiebelen met de Herzieningswet

  1 reactie

  Misschien kent u het, een stoel wiebelt vanwege ongelijke poten. Iemand legt er iets onder. Tevergeefs. Hij pakt een zaag. Met één poot korter, zijn de andere te lang. Uiteindelijk koopt hij nieuwe poten. Zo werkt het ook vaak met documenten. Soms moet je opnieuw opbouwen en stoppen met bijschaven door er steeds iets bij te schrijven en te deleten.

 • De volkshuisvesting verdient een nieuw station (4): de gemeentelijke positie versterkt?

  Reageer

  Het regeerakkoord belooft aansturing van corporaties door gemeenten. De toelichtingen op de Herzieningswet beloven versterking van de gemeentelijke positie. Dat is goed nieuws: de praktijk bewijst de behoefte aan structuur. Het kabinet onderzoekt prestatieafspraken regelmatig. Woonvisies en prestatieafspraken blijken vaak niet te bestaan of zijn onderling divers en onvoldoende concreet. De gemeentelijke positie moet dus versterkt, maar ook verduidelijkt worden: met regelgeving. De middelen uit de Herzieningswet zijn echter relatief en marginaal. Woonvisies en prestatieafspraken – het hart van de volkshuisvesting - worden niet geregeld. 

 • De volkshuisvesting verdient een nieuw station (3): het wetsvoorstel

  Reageer

  Na een rommelig wetgevingsproces behandelt de Tweede Kamer de Herzieningswet. Collectieve verontwaardiging over incidenten in de sector wordt vertaald naar: 1.) scherpere afbakening van buitengrenzen; 2.) meer invloed van overheid, huurders en raden van commissarissen; 3.) meer transparantie en informatieverstrekking; 4.)strakker overheidstoezicht en 5.) nadruk op overheidsmaatregelen.

 • De volkshuisvesting verdient een nieuw station (1)

  Reageer

  Het Rotterdams Centraal Station stamt uit de 50-er jaren. Vele spoorlijnen, goederen, mensen en belangen komen er ordelijk samen. Het werd diverse keren aangepast aan de tijdsgeest, totdat duidelijk werd dat het totaal moest worden afgebroken en opnieuw opgebouwd. Aldus geschiedde, met behoud van oude belettering en klok. In 2014 is het een icoon van architectuur die Rotterdam internationaal aantrekkelijker maakt. Een gedurfde keuze, een fantastisch resultaat. Durven wij zo’n keuze te maken voor het volkshuisvestingsstelsel met een duidelijke rol voor onder meer gemeenten?

 • Verschil in terminologie (3)

  Reageer

  Na de eerste twee delen met aandachtspunten voor het formuleren van contracteren over zorgtaken, is dit het derde en laatste deel. De Wmo 2015 en de Jeugdzorg betreffen heel verschillende wetten. De terminologie bij de Jeugdwet is anders dan bij de Wmo 2015. De Wmo 2015 spreekt over “maatwerkvoorzieningen”, de Jeugdwet over “individuele voorzieningen”.

   

 • Scherp contracteren (2)

  1 reactie

  In mijn vorige column is een aantal aandachtspunten genoemd bij het contracteren over de taken die gemeente krijgen toegedeeld in de zorg. In dit tweede deel worden nog een aantal aandachtspunten genoemd.

 • Contracteren over maatwerkvoorzieningen (1)

  Reageer

  De decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten houdt de gemoederen flink bezig. Daar is ook alle aanleiding voor. Het takenpakket van de gemeenten wordt onder forse tijdsdruk flink uitgebreid.