Alle whitepapers

Structureel werken aan verbeteren dienstverlening

Van overheidsorganisaties wordt verwacht dat ze effectief, efficiënt, flexibel, innovatief en klantgericht zijn. Dat betekent onder andere concrete resultaten behalen, zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen omgaan, continue oriëntatie op de toekomst, kansen en bedreigingen afwegen. Ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) vragen van overheden een andere manier van werken. Net als de regelgeving rondom Klant Contact Centra (KCC). Het is niet eenvoudig om aan alle eisen te voldoen.

Inhoudsopgave

Inleiding

De praktijk

Ontwikkelingsfasen

Het model

Voorwaarden

Toepassingsvarianten

Informatie

Whitepaper aanvragen

Aanhef