Alle whitepapers

Route naar sociaal ondernemerschap

Nederlandse gemeenten staan voor vele uitdagingen. Naast de extra taken rondom zorg en welzijn, werk, onderwijs en participatie, dienen zich ook allerlei nieuwe complexe vraagstukken zoals het het naleven van het energieakkoord, het aanjagen van innovaties vanuit de economische agenda en het optimaliseren van de sociale infrastructuur.

Routeplan voor sociaal ondernemen

KplusV is van mening dat succesvolle partnerships tussen gemeenten en sociaal ondernemers helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarom hebben wij een routeplan ontwikkeld dat het sociaal ondernemerspotentieel van jullie gemeente optimaal benut.

Stap 1: Benoem de voortrekker(s) en organiseer bestuurlijk draagvlak.
Stap 2: Verken wat er al voor, door en met sociaal ondernemers wordt gedaan.
Stap 3: Ontwikkel gezamenlijk een eerste visie
Stap 4: Ontwikkel een actie-agenda
Stap 5: Pas het beleid aan op basis van ervaringen uit de praktijk
Stap 6: Veranker het beleid in de organisatie
Stap 7: Monitor op impactvergroting
Stap 8: Goed voorbeeld doet goed volgen

Whitepaper aanvragen

Aanhef