Alle whitepapers

Prestatielevering Pgb - hoe zit dat nu?

Onderzoek biedt grip en sturingsmogelijkheden, met als resultaat een betere kwaliteit van zorg en besparing van kosten. 


Wij helpen gemeenten met de complexe administratieve processen - overal in Nederland - rond Wmo en Jeugdwet efficiënt en effectief in te richten. Dat doen we met kennis van applicaties, processen en relevante wetgeving. Uit processen van gemeenten genereren wij realtime en voorspellende data. Ook onderzoeken wij de prestatielevering vanuit het pgb en ZIN. Door data samen met gemeenten te analyseren geven we inzicht in de huidige zorginzet. En een stuur om gericht te werken aan beleid voor de toekomst. 

In dit whitepaper gaan we in op het onderzoeken van prestatielevering pgb. Binnen dit onderzoek geven we antwoord op de volgende hoofdvragen: 

  • Is deze zorg die aan cliënt werd toegekend geleverd conform de gemaakte afspraken?
  • Sluit de geleverde zorg aan bij de declaraties?
  • Is de cliënt tevreden over de geleverde zorg?

Benieuwd? Download het whitepaper. 

Whitepaper aanvragen

Aanhef