Alle whitepapers

i-Scan Sociaal Domein

Integraliteit in het Sociaal Domein - dé uitdaging van gemeenten van de afgelopen jaren

De i-Scan Sociaal Domein geeft inzicht in de mate waarin de interne bedrijfsonderdelen van een gemeente integraal zijn georganiseerd. Samen met Wyzer en PLANgroep onderzoeken wij middels de i-Scan Sociaal Domein in circa 4 weken de integraliteit tussen de vier bedrijfsonderdelen:

  • beleid
  • toegang
  • bedrijfsvoering
  • toezicht

In het kader van integraliteit is het belangrijk dat niet alleen de integraliteit tussen de vier bedrijfsonderdelen wordt onderzocht, maar ook tussen de verschillende domeinen. De i-Scan kan daarom uitgevoerd worden voor de domeinen Wmo 2015, Jeugdwet én Wgs. Je kan zelf kiezen welke en hoeveel domeinen worden gescand.

Resultaten

In een traject van circa 4 weken zorgt de i-Scan Sociaal Domein voor:

  • inzicht in de integraliteit tussen de interne bedrijfsonderdelen;
  • een duidelijk beeld van de klantreis binnen de gemeentelijke processen;
  • een 0-meting die als startpunt van de verbeterreis fungeert;
  • aanbevelingen om de integraliteit te vergroten.

Wil je meer weten? Download de whitepaper!

Whitepaper Aanvragen

Aanhef