Alle whitepapers

Europese financieringsmogelijkheden voor sport en bewegen

Hoe kunnen Nederlandse organisaties, universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven die zich bezighouden met sport en bewegen meer gebruik maken van de Europese subsidies? Het begint met inzicht in welke financieringsmogelijkheden er zijn. Deze whitepaper geeft een uitgebreid overzicht aan professionals die een Europese subsidieaanvraag of deelname aan een Europees project op het gebied van sport en bewegen overwegen.

Op verzoek van de Directie Sport van het ministerie van VWS heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen in 2017 een eerste inventarisatie gemaakt van de Europese financieringsmogelijkheden gericht op sport en bewegen. In december 2019 is een 2e editie gepubliceerd. Het huidige document (okt 2021) is de 3e editie. Echter, de scope is breder. We kijken niet meer alleen naar de mogelijkheden voor onderzoek en innovatie, maar naar de Europese financieringsmogelijkheden van sport en bewegen. Deze whitepaper bevat de op dit moment bekende, openstaande calls met een deadline in 2021 en 2022.

Inhoudsopgave

Colofon

1.Inleiding

Introductie van de Europese Unie

Wat zijn de financieringsmogelijkheden?

Funding & Tenders Portal: hoe begin je?

2.Erasmus+

Sport en Erasmus+

KA1: Mobiliteit

KA2: Partnerships

KA3: Beleidsontwikkeling

De lat ligt steeds hoger

Penvoerder of partner?

Andere opties voor de sport

Onderwijs en jeugd

3.Horizon Europe

De pijlers van Horizon Europe

Nieuwe accenten 2021-2027

4.Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen)

5. Nieuwe EU-programma’s

NextGenerationEU

Green Deal

Digital Europe

EU4Health

LIFE

Tenders

6. Tot slot

Rol VWS / Kenniscentrum Sport & Bewegen

Activiteiten

Informatiebronnen

Bijlage: Overzicht alle EU-programma’s