Alle whitepapers

Eigenaar van een zelfstandige bestuursorgaan

Ministeries zijn actief met de vormgeving en inrichting van hun relatie met zelfstandige bestuursorganen (zbo’s). De verscheidenheid aan modellen en arrangementen is groot. Openbaar bestuur besteedt in een serie van drie artikelen aandacht aan de ervaringen tot nu toe, veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen. In het eerste artikel werden de uitgangspunten voor een goede relatie besproken. Dit tweede artikel gaat in op de financieel-economische relatie. In het laatste artikel staat de raad van toezicht centraal. De driedeling sluit aan bij de rollen die ministeries vervullen: opdrachtgever, eigenaar en toezichthouder.

 

De financieel-economische relatie ministerie en zelfstandige bestuursorgaan (zbo) krijgt vaak minder prioriteit en aandacht dan politiek-bestuurlijke aspecten. Ministeries hebben vaak geen idee of ze wel de juiste prijs voor de taakuitvoering van het zbo betalen en hoe efficiënt een zbo is. Huidige oplossingen zijn niet afdoende. De oplossing ligt in het expliciet aanwijzen van een eigenaar die over de continuïteit en de kwaliteit van de organisatie waakt.

Inhoudsopgave

Geprobeerde oplossingen

Een (externe) eigenaar

Besluit  

Whitepaper aanvragen

Aanhef