Alle whitepapers

De inwoner centraal

Zo bouw je aan een betere overheid voor iedereen

In samenwerking met allerlei andere organisaties los je als overheid, lokaal of landelijk, grote problemen op die mensen echt raken. Dagelijks zijn tienduizenden mensen aan het werk voor een betere overheid en is er een grote gedrevenheid om inwoners en bedrijven te helpen hun weg te vinden. Toch is nog lang niet iedereen tevreden. In dit paper gaan we op zoek naar oorzaken én oplossingen.

Om een toegankelijke, vriendelijke en dienstbare overheid te zijn, wil je mensen op ieder moment, via ieder kanaal, van juiste en relevante informatie voorzien. Je wil mensen goede aanwijzingen geven over welke actie ze moeten ondernemen, zodat ze hun taken kunnen afronden en zich geholpen, ondersteund en serieus genomen voelen. Zowel aan de balie als online. Maar het blijkt lastig om op het juiste moment de juiste gegevens op de juiste plek te krijgen, waardoor het vaak niet lukt om het in één keer goed te doen. Dat leidt bij inwoners ondernemers én ambtenaren tot tijdverlies, inefficiëntie en frustratie.

‘Ongekend onrecht’. ‘Klem tussen balie en beleid’. De titels van de rapporten van de commissies Bosma en Van Dam liegen er niet om. De maatschappelijke kritiek zwelt aan op een overheid die er blijkbaar niet in slaagt haar inwonersop een goede manier te ondersteunen. En dit is de uitdaging voor de komende decennia: hoe werken we zo samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties dat het aan de ene kant efficiënt en schaalbaar is en aan de andere kant recht doet aan de behoeften en beleving van individuele inwoners?

Hoe geven we uitvoering aan de belofte van een overheid die er is voor iedereen, een overheid die helpt en die geen mensen achterlaat? Hoe bouwen we inclusie in en werken we aan het herstel van exclusie die eerder in het systeem geslopen is? Hoe verbind je daarbij al je primaire processen op het gebied van dienstverlening, bedrijfsvoering en handhaving? Hoe speel je flexibel in op verschillende behoeften en lever je waar nodig maatwerk?

Verder lezen? Download de whitepaper! 

Whitepaper aanvragen

Aanhef