Advertentie
sociaal / Nieuws

Patstelling over datum transitie AWBZ

Het ministerie houdt vast aan de ingangsdatum 1-1-2013, maar de VNG houdt vast aan een voorbereidingstijd van een jaar.

19 januari 2012

Het ministerie van VWS houdt vast aan de invoeringsdatum van 1 januari 2013 voor de decentralisatie van de Begeleiding van AWBZ naar Wmo. Daarmee schendt de minister bestuurlijke afspraken die gemaakt zijn met de VNG. In die afspraken staat dat gemeenten in ieder geval één jaar voorbereidingstijd krijgen voor de overgang.

Geen aanleiding

Zowel het ministerie als de VNG willen niet veel kwijt over deze patstelling. ‘Wij zien geen aanleiding om af te wijken van de ingangsdatum van 1 januari 2013’, aldus een woordvoerder van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten. Maar ook de VNG is standvastig. ‘Wij houden vast aan de voorbereidingstijd van een jaar’, meldt de woordvoerder.

Kerst

Het wetsvoorstel waarin staat dat de extramurale begeleiding die nu nog onder de AWBZ valt voortaan onder de Wmo zal vallen, is kort voor de kerst naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet wil dat vanaf 2013 gemeenten verantwoordelijk worden voor nieuwe cliënten van begeleiding. Een jaar later gaan dan ook de bestaande cliënten over. Het voorstel moet dus nog door beide Kamers.

Nauw samenwerken
Voor de VNG is het dan ook duidelijk. De datum van 1 januari 2012 is al lang verstreken, dus kan de invoeringsdatum van 1 januari 2013 niet meer gehaald worden. Mocht de staatssecretaris daar toch aan vasthouden, dan schendt ze de gemaakte afspraken. Op de vraag waarom ze dat doet, geeft het ministerie geen reactie. Wel wil de woordvoerder kwijt dat er ‘nauw samengewerkt wordt’ met de VNG en het transitiebureau over de overgang van een deel van de AWBZ naar de Wmo. Ook de VNG wil nog geen standpunt innemen over de situatie. ‘We gaan binnenkort eerst maar eens in gesprek met de staatssecretaris’, is de enige reactie.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Sytze Dijkstra / Raadsgriffier
Het Rijk mangelt de gemeenten weer eens: het is bijna geen nieuws meer!! Triest ...
peter coopmans / kandidaat raadslid Etten Leur
Ik moet wel lachen om zo'n artikel! Januari 2012 is al lang verstreken. Volgens mij is dat maar veertien dagen.

Het typeert de nervositeit en de opstellingen van gemeenten in deze. Het onheil is al een jaar bekend. trek zelf je conclusies. Bereid je voor zonder het dictaat van een transitiebureau. Het geeft nog eens aan dat overheidsinstellingen, in dit geval gemeenten, zich bureaucratisch opstellen. Wachten op een plan van aanpak, wachten op een som geld. wachten op hulp. Conclusie gemeenten weten niet om te gaan met organisatieveranderingsprocessen. En dan een jaar eisen als voorbereidingstijd. Moet je eens hiermee aankomen in het bedrijfsleven. Mijn advies is bundel je krachten in de regio met andere gemeenten en de provincie en ga aan de slag.
faber
@coopmans. Volgens mij is een wezenlijk onderdeel van het goed laten verlopen van veranderingsprocessen dat alle partijen zich aan afspraken houden als dat in redelijkheid mogelijk is en dat de ene partijen in zo'n proces problemen niet op elkaar afwentelen. Als er in deze casus dus een partij is die niet met om kan gaan met een veranderingsproces dan is het de rijksoverheid en niet de gemeenten. Gemeenten hebben zich in dit dossier tot nu toe een loyale en betrouwbare partij in het veranderingsproces getoond. Bij de eerste de beste hobbel reageert het rijk op de voor zo langzamerhand typerende wijze: probleem ontkennen of afzwakken en gelijktijdig afwentelen op andere partijen; verzet hiertegen afdoen als klagen en beantwoorden met media-cursus-antwoorden (geen aanleiding zien om ..., zich niet herkennen in .... of we zijn in gesprek over ....).
Advertentie