Advertentie
sociaal / Column

Voorkomen is beter dan genezen

In een ziekenhuis is bij de medische staf, het verplegend en ondersteunend personeel een enorme hoeveelheid kennis aanwezig omtrent ziekte en gezondheid. Vanzelfsprekend wordt deze kennis ingezet om zieke mensen te behandelen en zo mogelijk te genezen.

10 december 2008

Met de verschillende zorgverzekeringen hebben de ziekenhuizen tot in detail afspraken gemaakt over de manier waarop een ziekenhuis de klachten van de patiënten met behulp van één of meerdere behandelingen tracht te verhelpen, en welke financiële vergoedingen daar tegenover staan. Zieke mensen beter maken: dat is de ‘corebusiness’ van een ziekenhuis. En het is ook precies wat de Nederlandse bevolking van een ziekenhuis verwacht. 

 

Maar mag de Nederlandse burger niet veel meer van een ziekenhuis verwachten? De parate  kennis over ziekte en gezondheid kan natuurlijk ook ingezet worden bij het voorkómen van ziekte en lichamelijke klachten. Een ziekenhuis moet naast een genezende taak, ook een veel meer preventieve taak gaan vervullen. Het Slotervaartziekenhuis heeft inmiddels een aantal van deze initiatieven genomen. Een zeer recent voorbeeld hiervan is de opening van een speciale polikliniek, gericht op jongeren die in problemen dreigen te komen door het overmatig gebruik van cannabis en/of alcohol. Door deze jongeren in een vroeg stadium goede begeleiding aan te bieden, niet alleen van een kinderarts maar ook van een medisch psycholoog en een pedagogisch medewerker, kan verder afglijden naar een cannabis- of alcoholverslaving wellicht voorkomen worden.

 

De cannabis- en alcoholpoli van Kindergeneeskunde is maar een voorbeeld. De rookstoppoli, de obesitaspoli, de valpoli en ergotherapie zijn andere voorbeelden van initiatieven die zich niet zozeer richten op het behandelen van een bepaalde aandoening, maar op het veranderen van de leefstijl van mensen, om zodoende lichamelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Door nu in te zetten op preventie zullen in de toekomst, naast het voorkomen of beperken van menselijk leed, torenhoge medische kosten kunnen worden teruggedrongen. Als alle partijen dat in gaan zien, dan zijn we weer een stap verder in het optimaliseren van de gezondheidszorg.

 


Aysel Erbudak
Voorzitter Raad van Bestuur
Slotervaartziekenhuis

 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie