Advertentie
sociaal / Nieuws

Burgemeester slaat alarm over gestoorden

Burgemeester Tjeerd van der Zwan (PvdA) van Heerenveen wordt zo langzamerhand gek van de overlast die mensen met een psychische stoornis veroorzaken, maar hij kan geen kant op. ‘GGZ-instellingen hebben steeds minder plaatsen. Het beleid is erop gericht om mensen vooral ambulant te behandelen.'

28 maart 2015

Mensen met een psychische stoornis vormen een toenemend risico voor de veiligheid van bewoners. De burgemeester van Heerenveen luidt de noodklok.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan (PvdA) van Heerenveen wordt zo langzamerhand gek van de overlast die mensen met een psychische stoornis veroorzaken, maar hij kan geen kant op. ‘GGZ-instellingen hebben steeds minder plaatsen. Het beleid is erop gericht om mensen vooral ambulant te behandelen. Ik houd mijn hart vast. Vooral als het mensen betreft met een combinatie van een psychische stoornis en zeer agressief gedrag. Die zijn echt een risico voor de veiligheid van mijn inwoners ’, aldus Van der Zwan.

Moeizaam
‘Het probleem wordt met de dag groter’, zegt Van der Zwan. Hij heeft OM, politie en GGZ bij elkaar geroepen om afspraken te maken over de aanpak van deze gestoorde mensen. ‘Dat gaat enorm moeizaam. De overigens zeer behulpzame officier van justitie zegt: “Tja, hier werkt het strafrecht niet.” De GGZ zegt: “Niet altijd gestoord genoeg  om op te nemen.”

Bijpassen door gemeente
Gedwongen opvangen in een inrichting waar ze geholpen worden, gaat niet zomaar. Het dagtarief is 255 euro hoger dan wat de GGZ van de verzekering vergoed krijgt. ‘Of wij maar willen bijpassen. Wij gaan nu proberen om in het Veiligheidshuis Fryslân afspraken te maken over de financiering van deze gevallen.’

Aparte opvang
Op het Haagse hoofdbureau van politie is niet zonder reden vorig jaar een aparte opvang voor verwarde mensen ingericht. Volgens burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) snijdt de opvang door politie, GGZ, OM en gemeente aan twee kanten: verwarde mensen krijgen direct hulp, en ‘het is goed voor de veiligheid op straat, omdat de politie zich meer op haar kerntaken kan richten.’

Straten en woonbuurten
Agenten worden namelijk steeds vaker op mensen afgestuurd met psychische problemen. In 2011 40.500 keer, in 2013 52.000 keer. Onderzoeksbureau DSP heeft berekend dat een agent per week bijna een hele werkdag kwijt is aan het opvangen, kalmeren en vervoeren van verwarde personen. ‘Het probleem heeft zich verplaatst naar de straten en woonbuurten. De politie moet hiermee omgaan, maar is daar niet voor’, aldus de voorzitter van de christelijke politievakbond Van de Kamp tegen het ANP. De chef van de regionale eenheid Amsterdam van de Nationale Politie Aalberberg weet het goed gemaakt: elke buurt met vijfduizend inwoners moet naast de wijkagent ook een ‘partner’ van de GGZ krijgen om de politie te ontlasten.

Psycholance
Er zijn in de grote steden ‘redelijk werkende’ samenwerkingsmodellen tussen politie en GGZ-instellingen tot stand gekomen, aldus GGZ Nederland-voorzitter Jacobine Geel. ‘We zijn al op veel plekken en op allerlei manieren partner van politie en gemeente. Dat moet overal zo zijn. In Eindhoven rijdt een psycholance. Als de politie denkt: dit is iemand die niet via de weg van straf/boete naar de samenleving terug moet maar via de zorg, dan kan de psycholance hem meenemen en opnemen.’

Sociale wijkteams
Een nieuw ‘probleem’ met de overgang van de zorg naar de gemeenten is volgengs GGZ Nederland dat op sommige plekken in het land ambulante teams worden afgebouwd. Geel: ‘In gemeenten worden wijkteams ingericht, die óók zijn toegerust om GGZ-problemen te signaleren. Die teams staan nog in de kinderschoenen. Alles moet ingeregeld worden en daarbij kunnen problemen te laat of onvoldoende worden gezien.’

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 6 van deze week. (inlog)

Reacties: 23

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Laura / naaste van psychiatrich patient
De zieke mens moet terug de maatschappij in. Na diverse opnames van onze schoondochter, diverse keren vrijwillig, omgezet in IBS vanwege haar agressieve gedrag, werd ze vijf maanden na een opname ambulant thuis verzorgd. Het gezin bestond uit drie kinderen, de oudste uit een eerdere relatie en twee kleintjes van onze zoon. Acht jaar lang heeft hij drie kleine kinderen buiten de psychoses van hun moeder kunnen houden, na de ergste nood kon zij onder medicatie weer naar huis waar zij verder herstelde. Onder ambulante zorg zag hij het niet zitten en is uit veiligheid voor hem en de kinderen met de kinderen het huis ontvlucht. Vier maanden lang heeft een patiënt het huis bezet gehouden, de kinderen onder toezicht van het ambulant team de moeder laten bezoeken. Het ambulant team dacht dat het goed ging met moeder totdat onze zoon met haar ging praten en zij haar wanen aan hem wel vertelde. Hij zou een kogel krijgen, de kinderen vonden ook de dood en daar had zij al een begraafplek voor bedacht vlak bij hun huis. Kotsmisselijk stond hij weer buiten en lichtte het ambulant team in die hun oren niet konden geloven. Een psychiater op afstand vond haar nog niet slecht genoeg liet het ambulant team weten. In de rapportage van nieuwsuur 27-03-2015 werd ook het ambulant team uitgelaten door een patiënt. Ze vertelde dat het goed met haar ging en geen stemmen meer hoorde, wij als naaste weten hoe manipulatief deze mensen zijn en dat ze niets liever willen dan terug in hun cocon, geen bemoeienissen van buitenaf. Mijn zoon heeft door de uitbreiding van ambulante hulp in plaats van opname zijn relatie beëindigd met de moeder van de kinderen. Om de kinderen en hun jeugd niet op te offeren aan de ziekte van hun moeder, hoe hard het ook moge zijn. Nu kunnen zij alleen tijdens goede momenten bij hun moeder zijn zodat zij de mooie herinneringen hebben en niet inktzwarte periodes die deze mensen moeten doorstaan. De consequenties van het terugdraaien van het aantal bedden, lijkt een bezuiniging, maar het zal de maatschappij duur komen te staan. Ik heb de brief aan de tweede kamer van mw. Schippers gelezen en besefte dat dit soort reacties nooit van naaste van patiënten komt, maar van bureaucraten. Arme politiemensen, dat ze er mee te maken krijgen is logisch, maar dat het zoveel tijd in beslag gaat nemen van hun is niet verantwoord.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.H. van der Schaaf
Dit was en blijft een probleem. Zie hiervoor mijn artikel in MGV 3 van 1982 (!): De wijkagent, probleemagent.

Zolang er geen professionele eerstelijns mix mogelijk is van hulpverlenen en kader stellen blijft het behelpen.

Slecht voor betreffende patiënt en slecht voor de samenleving als geheel. En de kosten zijn giga.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Moet het eerst "echt" misgaan voordat er actie wordt ondernomen; is het pas echt een item wanneer niet de "gewone" burger hiermee wordt geconfronteerd, maar een BN'er? Iedereen kan op een ongelukkig moment zo iemand tegen het lijf lopen en dan is het maar hopen dat die persoon er niets aan overhoudt/het overleeft? WORDT WAKKER, het gaat hier het welbevinden en veiligheid van ONZE MAATSCHAPPIJ aan!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Meinsma / zelfst. begeleidster psychiatrie en VG
De grootste ellende moet nog komen wanneer via het keukentafel gesprek aan de cliënt zelf de zorgvraag wordt gesteld. Ik heb bijna geen cliënt die ziekte inzicht heeft en de problemen goed kan verwoorden. Als de familie en huidige begeleiding hierin niet betrokken wordt, komt er geen realistisch beeld. In een gesprek is niet te zien wat er allemaal mis gaat in het dagelijks functioneren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Daan
Kan iemand 'gestoord' definieren?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K. de Beer / organisatie adviseur
In een grijs verleden heb ik de Bopz gedaan en toen al het signaal gekregen dat lang niet alle mensen met psychische problemen gedwongen opgenomen worden. Reden: kost te veel in de 21e eeuw. En de maatschappij mag het in het kader van het neo-liberalisme zelf oplossen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Angelique Rebel
Ik ben niet gestoord of verward en veroorzaak ook geen overlast maar ik ben wel cliënt bij de GGZ. Ik vraag me na het lezen van dit artikel al af of ik dan de lokale knuffelidioot ben (gelukkig heb ik wel een goed gevoel voor humor en sarcasme).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !
Een combinatie van een psychische stoornis en zeer agressief gedrag valt hier onder godsdienstvrijheid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ernst / ambtenaar
"De burgemeester wordt gek van de overlast". Een begin van een traject om zelf te ervaren dat "de gestoorden" ook "zijn inwoners" zijn? Dit soort uitlatingen help niet bij het terugbrengen van stigmatisering!

Misschien moeten "mijn inwoners" maar eens leren dat risico's bij het leven horen. De mens gaat aan veiligheidshygiene ten onder!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frank
Met 'dank' aan staatssecretaris van Rijn. Onbegrijpelijk dart de Tweede Kamer hem maar door laat prutsen. In de jeugdzorg, in de huishoudelijke hulp, in de geestelijke gezondheidszorg, overal maakt deze PvdA-er er een puinhoop van. Die de gemeenten vervolgens mogen opruimen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marcel / criticus
Ik mag met de overige commentatoren toch hopen dat BB hier de burgemeester foutief "citeert". Mensen met problemen, psychisch of niet, afschilderen als "gestoorden"??? en daar zelf "gek" van worden?!?! Je onder behandeling laten stellen meneer de burgervader, ergo: een gestoorde als burgemeester hebben? Ik heb medelijden met "zijn" mensen.

Je kunt je ook afvragen of hier niet grandioos, misselijk makend misbruik wordt gemaakt van de ... actualiteit. Een (co-)piloot die naar het laat aanzien "psychische problemen" had - en "dus" in de ogen van deze burgemeester een gestoorde is/was - laat een vliegtuig tegen een berg vliegen en dan kom je "toevallig" met deze noodklok???

Volgens mij wordt het tijd voor een opvolger daar!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marchand
Los van wat ongenuanceerde uitlatingen is dit natuurlijk geen verrassing. Afbouw bedden (en deels ook terecht om het uitzuiveren van wel heel veel gediagnosticeerde burgers in ons land terug te dringen) is maar kleine reden. Meer reden is het of eenzijdig aanvliegen van zelfstandig wonende burgers met zwaardere GGZ-problematiek (door alleen wat GGZ-medewerkers die wat meer buiten de muur mogen hulp verlenen sinds kort) en de bewijsdrift van sociale teams (want die mogen niet mislukken) samengaand met ontbreken van enige kennis op dat terrein.

Kortom: logisch dat deze groep tussen de draaideur komt en voor het oog van de samenleving 'er uit knalt'.

Misschien toch nog even wat mensen met verstand van zaken (verplicht) bij elkaar zetten om daar wel een meer integrale benadering op in te zetten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
joop
tja een mens heeft , waardering nodig en erkenning en liefde , dat onbreekt bij veel van deze eenzame types die zwaar gestoord door het leven gaan en niet bestaan in het bewust zijn van andere . en gezien worden als enge griezels die men liever achter slot en grendel ziet zitten

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
johan rijkse / beleidsadviseur
Minder cellen, meer bedden. Minder bedden meer cellen, hoorde ik onlangs een oud manager van de ggz zeggen. En dat is dus waar. Voeg daar aan toe dat we uit moeten gaan van de eigen kracht en dus zelf inzicht, dan heb je dus een gevaarlijke cocktail. Gewoon mensen niet loslaten als ze ambulant wonen, begeleiden door deskundige mensen. Een uurtje per week. En zo lang als nodig is. Het kost iets maar minder dan volledig loslaten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Richard / kijken wat een team doet is iets anders dan klakkeloos luisteren naar een team
De wijkteams met hun criminele leiders en potige dominante agressieve personeel uit instellingen die hun eigen onvrede in het leven botvieren op anderen en die zich aan geen enkele wetsregeling hoeven te houden,geen empathie kennen en nooit gescreend of gecontroleerd worden door justitie of de vws en onschendbaar zijn gaan een veel groter probleem vormen voor onze maatschappij dan de verwarde mens.

Gemeenten, directeuren van stichtingen en burgemeesters keuren hun gedrag goed en maken nergens werk van maar zetten ze in als bendes. De meeste wijkteams willen niet eens in de nabijheid zijn van verwarde mensen ze hebben duidelijk andere voorkeuren ook al zouden ze er voor worden betaald.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Thijs / ambtenaar
Mijn spam-filter heeft terecht dit nieuwsbericht tegen gehouden. Reden: "Because it may contain unacceptable language, or inappropriate material"
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
D van Moll / -
Een burgemeester kan met zijn boodschap ook opvallen zonder daar gelijk een etiket op te plakken.. Daarvoor hoef je niet "verstoord" de publieke aandacht te vragen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Dit viel al 20 jaar geleden te voorzien. De managers in de gezondheidszorg weten toch alles beter en de psychiatrische inrichtingen moesten zonodig gesloten wordeen behandelingen moesten maar ambulant plaats vinden. Uiteindelijk gaat het om een fenomeen waarbij de maatschappij mensen met een psychische stoornis zoveel mogelijk negeert, terwijl iedereen de gevolgen op straat of in de woonomgeving kan zien. Geef psychiatrische patiënten weer een veilige omgeving met een zinvolle dagbesteding. Zo blijken deze mensen op Zorgboerderijen vaak goed te functioneren met een strak dagritme en weinig impulsen. Maar ja, er zullen wel weer stel consultants miljoenen aan moeten verdienen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
B / familie
In Leiden pakken ze het anders aan. Als je daar als psychiatrisch patiënt verbaal agressief bent tegen een GGZ-medewerker laat die GGZ-medewerker je gewoon oppakken door haar vriend bij de politie en word je vervolgens in een gevangenis 4 dagen in de isoleercel gestopt totdat je totaal gebroken bent. Dat is ook een manier om een klinische crisisopname te voorkomen. Echt walgelijk hoe ze bij de GGZ Leiden omgaan met patiënten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Chris Jongema / Ervaringsdeskundige / communicatiemedewerker
Ik vind dat burgemeester Van der Zwan onnodig bang is. Bij deze nodig ik hem dan ook uit om bij AanZet langs te komen en te ontdekken dat mensen met een psychische kwetsbaarheid helemaal niet eng hoeven te zijn, maar juist krachten en mogelijkheden hebben. De vraag waar wij met zijn allen voor staan, mensen zoals ik met een psychische kwetsbaarheid, maar ook beleidsmakers, is hoe we samen kunnen werken om herstel te faciliteren, zodat meer mensen mee doen en hun eigen krachten en mogelijkheden mogen ontdekken. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook zeker in de buurt kan en dat de angst van de burgemeester onterecht is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
joop
tja er zijn nou eenmaal mensen die het sociaal maatschappelijk niet redden en waar men niets van wil weten dus heb je kans dat deze mensen gek worden en dat is triest in de us wemelt het van de geestelijk gestoorden die in de goot zijn beland en waar niks voor is , triest .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
janneke groenhof
de hr Van der Zwam beledigd en vernederd, en doet deze mensen en hun familie veel verdriet met deze opmerkingen. Hier in Heerenveen valt het best mee, als k dhr Van der Zwam was zou k mij maar zo gauw mogelijk gaan verdiepen in de psychische aandoening van deze mensen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Motek from Space / Dienstverlenende
Een Burgemeester is ook maar een marionet in het systeem. Eigenlijk iedereen die meewerkt aan beleids-uitvoeringen tegen een vast inkomen zal naar de pijpen van een streepjespak dansen. De motor blijft de angst om de baan te verliezen en uit te komen op een ander toekomstbeeld waar ingeleverd moet worden. (even los van de in stand te houden wachtgeldregelingen) "mensen met een psychotische stoornis" noemt Tjeerd van der Zwan Burgemeester van Heerenveen deze groep mensen zonder in feite onderscheidt te maken over de aantal gradaties. Voor de niet-op-de-hoogte-zijnde-gemiddelde-lezer -van-de- Heerenveense-Courant meteen maar in combinatie met zeer agressief gedrag. Ipv eerst even uit te leggen wat een psychose kan inhouden en dat het woord "stoornis" gebaseerd is op maatschappelijk/sociaal niet kunnen. Alsof iedereen schijt moet hebben aan wat er in deze maatschappij gaande is, vertrouwen moet hebben in politieke besluiten en nog eens braaf in het weekend geld mag verbrassen. Als mens kan je nog wel eens kortsluiting krijgen in je hersenkwabben als je de hoge druk ervaart van wat de maatschappij van je verlangt. Zonder mededogen ook nog. Je wordt door mensen met het korte zicht geanalyseerd, gekeurd op kleding dan wel uiterlijkheden, taal en houding en achterdochtig bestudeerd eer je "geaccepteerd wordt. Dat schijnt dan normaal te zijn. De achterbakse afdelingen van deze maatschappij zijn ook "normaal". Klikken mag, nee moét als het aan dit Kabinet ligt. Meelopers zijn de angsthazen ( mooie benaming in deze "tijd") zonder ballen/eieren die zich verstoppen in een collectief die hun denken beïnvloed. En dan nog oreren over respect voor elkaar? iets wat zijzelf niet eens in hun woordenboek hebben staan? Inderdaad hebben we de pest aan "wettisch handelen". En niet alleen vanuit bijbels or what ever religieus boek. Een richtlijn, zegt het woord al, is niet bedoeld als zweep waar je vanaf kan wijken maar bedoeld als optie om je te kunnen bewegen. Menselijkheid is een eerste vereiste en juist dát begrip is ver te zoeken. Ondanks dat het woordje MAATWERK tegenwoordig heel wat moet verhullen in een te strak zittend pak kan ik me ergens wel voorstellen dat er in een weekend nog wel eens een fles soldaat wordt gemaakt om afgeknelde zenuwen los te laten. ( over eventuele andere fetisch nog maar niet te spreken) Dus dat tekort door de bocht gaande artikel van Tjeerd van der Zwan werkt weer mee aan een verkeerde beeldvorming.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie