Advertentie
sociaal / Nieuws

Budgetkorting Wmo verschillend opgevangen

Het opvangen van de door het rijk opgelegde budgetkorting van 40 procent voor huishoudelijke hulp wordt door gemeenten heel verschillend opgevangen. Zo kiest de een voor een zachte landing en een ander voor het schrappen van uren en doelgroepen. Eén recept is er niet.

23 mei 2014

De budgetten voor huishoudelijke hulp worden in 2015 met 40 procent gekort. Gemeenten vangen die door het rijk opgelegde korting heel verschillend op. Zo kiest de een voor een zachte landing en een ander voor het schrappen van uren en doelgroepen. Eén recept is er niet.

Alternatieven

Sommige ingrediënten zie je wel (bijna) overal terugkomen. Zo wordt volop ingezet op eigen verantwoordelijkheid en het aanboren van hulp van familie en vrienden. Ook wordt stevig ingezet op en verwacht van de wijkteams, zeker bij het zoeken van alternatieven voor professionele hulp.


Persoonlijke aanpak

Vraagsturing in combinatie met resultaatfinanciering zijn de ‘toverwoorden’ in Huizen. Gemeentelijke consulenten gaan al sinds 2007 jaar op huisbezoek en brengen − samen met de inwoner − in kaart wat er aan de hand is, wat nodig is, wat inwoners hierin zelf kunnen doen en wat er aan professionele hulp en ondersteuning resteert. Hiermee loopt Huizen vooruit op de keukentafelgesprekken, die gemeenten vanaf komend jaar volop gaan voeren. ‘Om de rijksbezuinigingen op te vangen, gaan we volgend jaar nog steviger inzetten op de persoonlijke aanpak en goed kijken naar de mogelijkheden van mensen zelf. Daar valt grote winst te halen’, weet Saloua Chaara, beleidsmedewerker sociaal domein van de gemeente Huizen.


Eigen oplossingen

De praktijk leert dat ruim een derde van die persoonlijke gesprekken uiteindelijk niet leidt tot de inzet van individuele voorzieningen. ‘Op basis van alternatieve en eigen oplossingen is professionele hulp niet meer nodig. Mensen komen, bijvoorbeeld in gesprek met onze consulenten, tot ideeën waar ze zelf niet zo snel aan hadden gedacht. Of ze worden ondersteund door andere dan individuele voorzieningen.’


Zachte landing

Eindhoven kiest voor een zogeheten ‘zachte landing’. De bezuiniging op de huishoudelijke hulp wordt gefaseerd ingevoerd. In 2015 wordt 15 procent bezuinigd op de hulp bij het huishouden. Het tempo waarin de resterende 25 procent bezuiniging wordt gerealiseerd, is aan het nieuwe college. Met strengere selectie aan de poort denkt Eindhoven de bezuinigingen voor 2015 te kunnen opvangen. ‘Sinds een aantal maanden kloppen mensen voor hulp niet meer bij het Wmo-loket aan, maar bij de wijkteams. In overleg wordt bekeken welke hulp echt nodig is en of er alternatieven voorhanden zijn’, aldus GroenLinks-wethouder Lenie Scholten (welzijn en zorg). Die zijn er vaker dan van tevoren gedacht. Mocht de aanpak toch onvoldoende vruchten afwerpen, dan kan de huidige eigen bijdrage van 15 euro per uur worden verhoogd.


Schrappen doelgroepen

Haarlem en Amsterdam doen het heel anders. Alleen voor mensen met een beperking blijft de lichtste vorm van huishoudelijke ondersteuning beschikbaar, zo heeft het Haarlems college recent voorgesteld aan raad. Amsterdam heeft de hulp bij het huishouden als individuele voorziening geschrapt. Alleen Amsterdammers van 85 jaar en ouder die nu al hulp bij het huishouden ontvangen en voor mensen die door complexe problemen onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen (de GGZ-doelgroep) blijft de hulp beschikbaar. Ook voor mensen die (tijdelijk) hun huis niet kunnen schoonmaken omdat niemand hen kan helpen en ze het zelf niet kunnen betalen, blijft de gemeente verantwoordelijk.

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur van nr. 10 van deze week 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Mariska Siksma / Beleidsmedewerker Wmo
Keukentafelgesprekken die gemeentes vanaf volgend jaar gaan voeren? Heeft u wel opgelet? Keukentafelgesprekken zoals u ze beschrijft worden bij vrijwel alle gemeentes in Nederland al sinds 2012 gevoerd...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Gemeenten die zelf geld gaan steken in dit transitie- proces (zgn. zachte landing) zijn slecht bezig. Zij kunnen beter Haarlem en Amsterdam als voorbeeld nemen. In het kader van de algemene beleidsvoering en vanwege de uniformiteit kunnen zij beter de landelijke ontwikkelingen volgen in plaats van (onverantwoorde) financiële risico's te nemen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie