Advertentie
sociaal / Nieuws

Nog geen besluit over vernietiging Wmo-regels van gemeenten

Een aantal gemeenten weigerde het toewijzingsbeleid voor huishoudelijke hulp aan te passen. Van Ooijen wacht nog met ingrijpen.

ANP
30 maart 2022
Een vrouw strijkt. Op de achtergrond zit een oudere dame.
Shutterstock

Het ministerie van Volksgezondheid heeft nog steeds geen besluit genomen of het de Wmo-regels van een aantal gemeenten ter vernietiging gaat voordragen bij de Kroon.

Uit verzet tegen de huidige eigen bijdrageregeling voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, wegen verschillende gemeenten het inkomen van inwoners mee als zij huishoudelijke hulp aanvragen. Dat is in strijd met de Wmo, stelde de toenmalige zorgminister Hugo de Jonge, die sinds juli met ingrijpen dreigde. Staatssecretaris Maarten van Ooijen, nu verantwoordelijk voor de Wmo, beraadt zich nog op eventuele bestuurlijke stappen.

Forse toeloop huishoudelijke hulp

Dat laat zijn woordvoerder desgevraagd aan het ANP weten. Sinds de invoering van een vaste eigen bijdrage per maand voor mensen met een Wmo-voorziening, ongeacht het inkomen, zien gemeenten een forse toeloop op vooral de huishoudelijke hulp. Inwoners die makkelijk zelf een hulp kunnen betalen, kloppen bij de gemeente aan omdat dit goedkoper is. Via de Wmo, die bedoeld is voor mensen die afhankelijk zijn van hulp in het dagelijks leven, betalen zij daarvoor 19 euro per maand.

Inkomen meetellen

Uit protest tegen de huidige eigen bijdrageregeling, die gemeenten veel geld kost, nemen onder meer Leusden en Krimpen aan den IJssel het inkomen mee als inwoners huishoudelijke hulp aanvragen. Op deze manier willen zij de Wmo-groei aan banden leggen en het schaarse geld besteden aan kwetsbare mensen die de ondersteuning nodig hebben, maar niet zelf kunnen betalen.

Raad van State

Ondanks de dreigementen van De Jonge weigerden beide gemeenten hun toewijzingsbeleid voor huishoudelijke hulp aan te passen. Zij stelden eerder het geschil desnoods tot aan de Raad van State uit te gaan vechten. Het is het tweede conflict tussen kabinet en gemeenten over zorggeld. De ruzie tussen kabinet en gemeenten over de financiële tekorten op de jeugdzorg is nog steeds niet opgelost.

‘Gesponsord door gemeenten’

Het kabinet heeft in zijn regeerakkoord aangekondigd met een eerlijkere eigen bijdrageregeling te komen voor de huishoudelijke zorg. Het wil die nieuwe regeling per 2025 laten ingaan. ‘Veel te laat’, stelt Otwin van Dijk resoluut, burgemeester van Oude IJsselstreek en namens gemeentekoepel VNG delegatieleider in de onderhandelingen met het kabinet over de zorg. Mensen met een goedgevulde portemonnee worden nu ‘gesponsord door gemeenten’, die daardoor minder geld overhouden voor ondersteuning aan mensen met lage en middeninkomens, zegt hij. Dat is volgens Van Dijk onrechtvaardig.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Gemeenten willen dat er zo snel mogelijk een inkomensafhankelijke bijdrage komt voor huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en hulpmiddelen. De Kamer debatteert donderdag met Van Ooijen over de Wmo. (ANP)

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Een beleidsuitgangspunt als 'een inkomensafhankelijke bijdrage voor huishoudelijke hulp' voldoet niet aan de (oorspronkelijke) doelstelling van de WMO. Deze is immers dat via de WMO alle ouderen in staat moeten worden gesteld om langer in hun eigen huis te blijven wonen. De financiële dekking van de WMO behoort daarom volledig te lopen via het Belastingstelsel en het daarin opgenomen draagkrachtbeginsel en vervolgens via voldoende rijksvergoeding richting gemeenten. Gemeenten die met de vigerende wetgeving in hun hand pleiten voor andere bekostigingsvormen slaan de plank derhalve volledig mis. De minister behoort om die reden 'zo spoedig mogelijk corrigerend op te treden.
Advertentie