Advertentie
sociaal / Nieuws

Vermindering regeldruk moet duidelijker en concreter

Volgens Adviescollege toetsing regeldruk, Actal zal met de verschillende nieuwe transities de regeldruk juist toenemen in plaats van afnemen.

25 april 2014

De transitieplannen voor de zorg zijn niet concreet genoeg. Dat concludeert het Adviescollege toetsing regeldruk, Actal. De plannen voor de stelselwijzigingen die in 2015 in moeten gaan bevatten geen concrete doelen en acties om de regeldruk tegen te gaan, schrijft Actal in een advies aan staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA)

Geen aandacht
Met de verschillende transities (jeugd, werk, wmo) zou de regeldruk juist moeten afnemen. Eerder waarschuwde Actal er al voor dat de verschillende wetten waarschijnlijk eerder tot een toename dan een afname van de regeldruk zouden zorgen. Daarop besloot Van Rijn het verminderen van de regeldruk op te nemen in de transitieplannen. Toch constateert Actal ook nu weer dat in de transitieplannen zelf geen aandacht wordt besteed aan het verminderen van regeldruk.

Sturing niet goed gezekerd
In de bijbehorende werkafspraken komt het verminderen wel aan bod. Maar hier beperken de werkafspraken zich vaak tot de opname van een inspanningsverplichting, aldus Actal. Zij bevatten geen beschrijving van op dit terrein te boeken (meetbare) resultaten. Ook bevatten ze geen concrete tijdlijn, waarbinnen acties moeten zijn uitgevoerd. 'Zonder een concrete invulling is effectieve sturing op het realiseren van een (tijdige) reductie van regeldruk onvoldoende gezekerd', vindt Actal.


Onmogelijk om te monitoren
Actal beveelt Van Rijn aan om met spoed in plannen en afspraken de doelstellingen expliciet te vermelden. Met name bij onderwerpen die grote impact op regeldruk hebben, zoals de certificering, de kwaliteitsstandaarden, de gegevensverantwoording en de dossier- en gegevensoverdrachten. ‘Aanvulling van de plannen en afspraken maakt het ook mogelijk om de uitvoering te monitoren en te verantwoorden. Bij een eindevaluatie van de implementatie kan dan worden vastgesteld of alle doelen (tijdig) zijn gehaald en wat de mogelijke oorzaken zijn van het niet bereiken’, aldus Actal.


Verschillend toezicht

Het adviescollege kijkt kritisch naar het feit dat het kabinet voorstelt om het toezicht op de jeugdzorg anders in te richten dan het toezicht op de maatschappelijke ondersteuning. Hierdoor wordt een belangrijk doel – samenhang aanbrengen in de processen van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning – lastig te bereiken. In de nieuwe Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht. Het rijk is stelselverantwoordelijk. Maar bij de nieuwe Jeugdwet houdt het rijk toezicht. De gemeente speelt daarbij geen rol. “Twee vormen van toezicht betekent voor zorgaanbieders dat zij hun (administratieve) processen moeten ‘opknippen’ om verantwoording af te leggen aan de verschillende toezichthouders’, aldus Actal. ‘Deze bron van extra regeldruk moet door het kabinet worden weggenomen.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan Verkerk
Bij decentraliseren hoort ook het geven van vertrouwen. Bij door het rijk bepaalde plannen en doelstellingen , met deadlines en evaluaties is er geen sprake van decentralisatie. Er kan inderdaad veel regeldruk ontstaan en het is belangrijk dat gemeenten daar beducht op zijn, dat zijn ze ook verplicht (niet alleen naar het rijk maar ook naar de eigen burgers), maar extra afspraken, met informatieverplichtingen, verantwoordingslasten, evaluaties, etc. zijn niet de oplossing (en passen ook niet binnen de idee van decentralisaties)`.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie