of 60715 LinkedIn

Wethouder: geen blauwdruk voor wijkraad

In de coöperatieve wijkraad Oosterparkwijk werken wijkbewoners en Groningse raadsleden samen. 'Dat is bewust gedaan', aldus wijkwethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). 'Bij bewonersparticipatie komen buurt- en stedelijke belangen vaak tegenover elkaar te staan.' Dialoog in de wijkraad moet dat voorkomen.

In de coöperatieve wijkraad Oosterparkwijk werken wijkbewoners en Groningse raadsleden samen. 'Dat is bewust gedaan', aldus wijkwethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). 'Bij bewonersparticipatie komen buurt- en stedelijke belangen vaak tegenover elkaar te staan.' Dialoog in de wijkraad moet dat voorkomen.

Karakter

In 2014 vatte het idee post om wijken zelf te laten beschikken over wijkbudgetten, aldus Van der Schaaf. 'Toen hebben we in vijf wijken vijf verschillende aanpakken gestart om de medebeslissingsbevoegdheid van burgers te organiseren. De meest vergaande was de coöperatieve wijkraad: een combinatie van ingelote bewoners en raadsleden. We hebben voor de Oosterparkwijk gekozen omdat daar veel ontwikkelingen aan de gang zijn en vanwege het karakter: het zijn mensen die echt wel wat vinden van de wijk en betrokken zijn.'

 

De voorzitter van de bewonersorganisatie vindt dat de wijkraad wordt opgelegd en doet wat de bewonersorganisatie al lang doet.

'Dat zie ik niet. Wat ons betreft is dit experiment niet bedacht als alternatief voor de bewonersorganisatie, maar aanvullend, om samen te werken. De bewonersorganisatie heeft niet het alleenrecht op bewonersparticipatie en de wijkraad ook niet.'

 

Is er zeggenschap overgeheveld?

'Je kunt niet zomaar bevoegdheden die wettelijk bij de gemeenteraad liggen overhevelen, maar in principe gaat de coöperatieve wijkraad over haar eigen agenda en heeft ze ook budget. En het is een groeimodel. Hondenpoep en verkeer zijn concreet en daar kun je een oplossing voor zoeken. Armoede is een veel ingewikkelder thema. Hoe kun je dat op wijkniveau oppakken? Je kunt niet de uitkeringen verhogen of het regime van de bijzondere bijstand aanpassen. Maar je kunt wel projecten starten waarmee mensen zichzelf helpen om aan werk te komen of actiever te worden.'

 

Is 200.000 euro voor twee jaar niet te weinig als je echt iets wilt bereiken?

'Wil je grootse dingen doen, dan is 200.000 euro niet zoveel, maar dat is nu juist het experiment. Als het goed gaat en er meer zaken op de agenda komen die om investeringen vragen, dan kan ik me voorstellen dat er meer geld naartoe gaat. Daarnaast kunnen ze ook zaken in andere budgetten van de gemeente beïnvloeden.'

 

Wanneer is de wijkraad geslaagd?

'Onze ambitie als gemeente is bewoners meer invloed geven op dat wat in de wijk wordt uitgegeven. Werkt dit nou, afgezet tegen die vier andere experimenten? In de Wijert hebben we een soort burgerbegroting met een wijkdeal; mensen konden stemmen waar het geld naartoe gaat. In Lewenborg is een beweging van actieve bewoners die op een los-vaste manier participeren in diverse projecten en die hebben een sterke stem hoe geld in de wijk wordt besteed, dat is meer organisch. In Selwerd worden op een sociaaleconomische manier allerlei activiteiten ontplooid, via het wijkbedrijf, een plek waar allerlei bedrijfjes worden opgericht. In het A-kwartier is op een vrij klassieke manier, met een hoge vorm van participatie, met bewoners samen een plan voor de wijk gemaakt.'

 

Als het experiment met de wijkraad slaagt, gaan jullie dat dan ook in andere wijken doen?

'Dat mag. Alleen, het moet wel gedragen worden door de wijk en passen bij de wijk. Er is niet één blauwdruk waarmee het altijd op dezelfde manier gebeurt.'

 

Lees het hele verhaal over de wijkraad deze week in BB24 (inlog).  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Johan de Groot op
Waarom weer alleen een wethouder aan het woord? Zeer eenzijdig jubelverhaal zo.
Door Johan de Groot op
Waarom weer alleen een wethouder aan het woord? Zeer eenzijdig jubelverhaal zo.