of 64204 LinkedIn

Wet inburgering wordt opnieuw uitgesteld

De Wet inburgering wordt met zeker een half jaar uitgesteld. Minister Koolmees vindt het nu onverantwoord om het nieuwe inburgeringsstelsel op 1 juli 2021 inwerking te laten treden. Hij koerst nu op 1 januari 2022, maar houdt een slag om de arm.

De Wet inburgering wordt uitgesteld. Minister Wouter Koolmees (SZW) vindt het nu onverantwoord om het nieuwe inburgeringsstelsel op 1 juli 2021 inwerking te laten treden. Hij koerst nu op 1 januari 2022, maar houdt een slag om de arm.

Risico’s

Dat schrijft de minister in een brief aan de Kamer. De afgelopen tijd heeft hij van onder meer de VNG, Divosa, IND en COA signalen gekregen dat de geplande invoeringsdatum risico’s met zich meebrengt. ‘De gesignaleerde risico’s zijn soms stevig, uiteenlopend van aard en zwaarte, en verschillen per partij. Wat álle partijen raakt, zijn de gevolgen van de coronacrisis die de beschikbare capaciteit om voorbereidingen te treffen op de invoering het nieuwe inburgeringsstelsel onder druk zet.’

 

Niet verantwoord

De signalen neemt de minister ‘uiterst serieus’ en is tot de conclusie gekomen dat inwerkingtreding van het nieuwe inburgeringsstelsel op 1 juli 2021 niet verantwoord is. ‘Een complexe stelselherziening als inburgering is gebaat bij zorgvuldigheid en voldoende tijd, zodat de ketenpartners goed geëquipeerd en voorbereid aan hun uitvoeringstaken kunnen beginnen.’

 

2022

Het streven van Koolmees is om de Wet inburgering per 1 januari 2022 in te voeren. ‘Of dit haalbaar is, zal moeten blijken na afstemming met de ketenpartners (zoals VNG, IND en COA, red.) over wanneer en onder welke voorwaarden invoering wel haalbaar en verantwoord is.’ De minister heeft nog steeds de ambitie om het huidige stelsel ‘niet langer dan noodzakelijk van kracht te laten zijn.’ De gevolgen van het uitstel worden in kaart gebracht. De Eerste Kamer behandelt de wet op 1 december. 

 

Zorgen

De VNG laat in een reactie weten begrip voor het uitstel te hebben, maar vindt het wel jammer, zeker gezien de ‘forse tekortkomingen in het huidige stelsel’. De gemeentekoepel maakt zich zorgen van het uitstel van inburgeraars in 2021. VluchtelingenWerk Nederland is 'enorm teleurgesteld', zo laat zij in een reactie weten. 'Het huidige beleid faalt en werkt vluchtelingen eerder tegen bij hun integratie dan dat het een stimulans is. Volgend jaar zullen duizenden vluchtelingen beginnen met hun inburgering en zullen dat helaas alsnog onder het oude beleid moeten doen.' 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Zeg dan gewoon: ik til deze wetgeving over de verkiezingen heen en zadel mijn opvolger liever op met de invoeringsproblemen. Typisch Koolmees (SoZa)
Door Janna Nieuwenhuijzen (Masterstudent Journalistiek (Vrije Universiteit Amsterdam)) op
Beste meneer, mevrouw,

In bovenstaande staat dat VluchtelingenWerk Nederland is 'enorm teleurgesteld' is dat de nieuwe wet is uitgesteld en dat het huidige beleid faalt. Naar mijn idee is deze constatering onjuist toegewezen aan Vluchtelingenwerk Nederland, en valt deze uitspraak binnen de reactie van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Met vriendelijke groet,

Janna Nieuwenhuijzen