of 59761 LinkedIn

VNG eist compensatie lagere eigen bijdrage Wmo

Het uniform tarief voor de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen jaagt gemeenten op extra kosten. Dat wordt per 2019 ingevoerd. De VNG vindt dat het rijk die extra kosten volledig moet vergoeden.

Het uniform tarief voor de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen jaagt gemeenten op extra kosten. Gemeentekoepel VNG vindt dat het rijk die extra kosten volledig moet vergoeden.

Afnemende inkomsten

Per 2019 komt er een uniform tarief van 17,50 euro per vier weken voor de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Dat staat in het regeerakkoord. De VNG stelt dat de uitgaven door gemeenten aan Wmo-voorzieningen hierdoor zullen toenemen en de inkomsten uit de eigen bijdragen zullen afnemen.

 

Meer vraag

Met de invoering van het 'abonnementstarief' wordt de administratie minder complex, erkent de VNG. Maar het betekent wel dat er gebroken wordt met het principe 'bijdragen naar draagkracht', zo stelt de gemeentekoepel. ‘Dit zal leiden tot een toename van de vraag naar voorzieningen en dus tot extra kosten voor gemeenten, naast de lagere opbrengst aan eigen bijdragen.’

 

145 miljoen

Die wegvallende inkomsten zijn door het CPB becijferd op 290 miljoen euro. Het kabinet is bereid hiervan de helft voor zijn rekening te nemen. De resterende 145 miljoen euro moet door de gemeenten worden opgebracht. De VNG verzet zich hier tegen. In een bestuurlijk overleg met minister Hugo de Jonge (VWS) zal de VNG er op hameren zowel de lagere inkomsten als de meeruitgaven door het rijk moeten worden gecompenseerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door cmeb (hulpverlener) op
Beste Ria Huisman ( Directeur), "de wet dwangsom is een uitstekend middel"?Absoluut niet voor de uitkeringsgroep! De dwangsom komt bij het vrij te laten vermogen op. Drie maal een dwangsom innen ( dat kan gemakkelijk bij gemeenten) maakt dat een uitkering gestopt wordt. Ook al zouden de dwangsommen opgesoupeerd zijn,deze dwangsommen maken dat er teveel vrij te laten vermogen is waardoor er zelfs dakloosheid kan ontstaan. M.a.w. : gemeenten halen lachend de dwangsom weer terug. Realiteit!
Door Ria Huisman (Directeur) op
Voor de minder gegoeden onder ons is er het maatwerk
Kosten per maand € 4,95, waar vind je deze hulp.
Ik denk dat het teweinig wordt toegekend.
Dus deze burgers gaan er weer op achteruit.
De deskundigen zijn echter niet zo deskundig ze doen maar wat. Sommige gemeenten laten 1,5 jaar over een nieuw te nemen beslissing heen gaan.
De wet dwangsom is een uitstekend middel om dit op te lossen.
Echter de client moet heeeeeeel lang wachten, te lang.
Dan wordt het bezwaar niet gegrond verklaart omdat de client geen belang meer had.
Er was al tegemoet gekomen en de uren waren al uitgebreid.
Mensen verzuipen in de regels op regels.
Goed gedaan!!!
Door W.F.Willems (pensioen) op
Hans bedankt voor je adhesie, ik ben nl. de aanstichter van deze stelselherziening, omdat mij er vanaf Simons alles aan gelegen was om de infame PvdA bende een loer te draaien met een enorm zetelverlies en dat is gelukt.Ze waren nl. zo stom om deze portefeuille te nemen, en daar zijn die praatjesmakers en non-valeurs op afgerekend.
Door Hans (Beleidsmedewerker Sociaal Domein) op
Bij de vorige artikelen die verschenen zijn omtrent de verlaging van de eigen bijdrage, zoals in andere artikelen benoemt als het Netflix tarief, heb ik mij koest weten te houden. Echter lukt mij dit niet meer....

In eerste instantie snap ik de keus vanuit het Rijk om de eigen bijdrage voor de Wmo te verlagen. Echter vraag ik mij af of de verlaging, zoals die nu wordt vormgegeven, het gewenste effect met zich meebrengt, namelijk het financieel toegankelijker maken van de Wmo voor zorgbehoevende burgers.

Het financieel toegankelijker maken van de Wmo is door de verlaging van de eigen bijdrage niet voor iedereen van toepassing. Voor zorgbehoevende burgers die in de bijstand zitten of een laag inkomen hebben, kent geen voordeel bij deze verlaging. Wie hier wel beter van worden, zijn de zorgbehoevende burgers die meer verdienen en dan ook meer zouden KUNNEN betalen voor de nodige zorg/ondersteuning.
Het Rijk, voornamelijk de VVD, is er goed in om de welgestelden tegemoet te komen en de armen arm te houden.

Mijn oproep aan de VNG is dan ook om zich hard te maken voor het principe " bijdrage naar draagkracht". Durf ook eens NEE te zeggen, in plaats van te zoeken naar concessies.

Naast bovenstaande wil ik de VNG ook meegeven, dat het Rijk de zorgbehoevende personen die (tijdelijke) beschermd wonen indicatie hebben, niet gestimuleerd worden om überhaupt iets te doen om uit hun beschermd wonen situatie te komen. Een huur van EUR 17,50 per maand als zijnde eigen bijdrage, stimuleert geen mens om zelf te gaan huren, waar je makkelijk EUR 400 a EUR 500 per maand betaald en dus minder overhoudt.

Dit zijn een aantal zaken, waar het Rijk niet over heeft nagedacht. Hopelijk het VNG wel en durven zij bij deze casus hun poot stijf te houden.

P.S. W.F, Willems: Helemaal mee eens!!!
Door W.F.Willems (pensioen) op
Moet je maar beter opletten, indien je de toko van het rijk voor een prikkie overneemt.Dit komt er van indien Kniertje Kriens haar zoontje VNG in een wrak WMO-bootje de zee op stuurt. Wat een stelletje sukkels daar bij die VNG en vooral niet luisteren naar lieden ,die al eerder met bijltje hebben gehakt(1968)