of 59250 LinkedIn

‘Verantwoordelijkheid Beschermd Wonen naar alle gemeenten’

De verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen moet niet uitsluitend bij 43 centrumgemeenten blijven, maar verdeeld worden over alle gemeenten. Dat stelt de Commissie Toekomst Beschermd Wonen (Commissie Dannenberg)  in haar advies ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis.’

De verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen moet niet uitsluitend bij 43 centrumgemeenten blijven, maar verdeeld worden over alle gemeenten. Dat stelt de Commissie Toekomst Beschermd Wonen (Commissie Dannenberg)  in haar advies ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis.’

Ongelijk verdeeld

De budgetten voor Beschermd Wonen zijn nu ongelijk over het land verdeeld, vindt de commissie. Daaromr moet het geld vanaf 2017 eerlijk worden verdeeld via het Wmo-budget. Daar is wel een lange overgangsperiode voor nodig, stelt de commissie.

Organisatie veranderen
Gemeenten hebben per 1 januari 2015 ook de verantwoordelijkheid gekregen voor Beschermd Wonen. In Nederland maken ruim 20 duizend mensen hiervan gebruik. Het gaat daarbij om mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en dus toezicht en begeleiding nodig hebben. Om deze taak goed uit te voeren, is het volgens de commissie nodig dat de organisatie verandert.
 

Passende ondersteuning
Volgens de commissie kunnen mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen vaker zelfstandig blijven wonen als er passende ondersteuning is. Gemeenten moeten dan wel samen met andere partijen nieuwe betaalbare woningen regelen. Ook moet er toereikende dagbesteding worden geregeld, moet het sociale netwerk goed worden ondersteund en moet er snel zorg dichtbij de woonsituatie beschikbaar zijn. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.