of 64120 LinkedIn

Toch gekort op uitkering bij delen van kosten

Dit geldt voor bijstandsontvangers, maar ook voor AOW'ers, bijvoorbeeld als ze samenwonen met hun kinderen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) houdt vast aan dit plan.
10 reacties

Bijstandsgerechtigden krijgen vanaf volgend jaar een lagere uitkering als ze de kosten van levensonderhoud kunnen delen met huisgenoten. Dat geldt ook voor AOW'ers, bijvoorbeeld als ze samenwonen met hun kinderen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) houdt vast aan dit plan. Dat bleek donderdagavond in de Tweede Kamer bij de behandeling van de nieuwe bijstandswet.

AOW niet vergelijkbaar met bijstand

Een groot deel van de oppositie is tegen de hele 'kostendelersnorm'. Het CDA en 50PLUS willen dat AOW'ers worden ontzien. Volgens CDA-Kamerlid Pieter Heerma is de AOW niet vergelijkbaar met de bijstand, omdat gepensioneerden niet meer geprikkeld hoeven te worden om werk te zoeken. Maar Klijnsma vindt het ,,verdedigbaar'' ook AOW'ers te korten als ze hun kosten voor onder meer gas en licht kunnen delen. Ze onderstreepte dat gehuwde gepensioneerden nu al een lagere AOW krijgen dan alleenstaanden. Alleen voor gezinnen met thuiswonende kinderen van 18 tot 20 jaar maakt Klijnsma mogelijk een uitzondering. Voor deze kleine groep pakt de kostendelersnorm onrechtvaardiger uit dan voor de rest.

 

Regels worden strenger

Kern van de nieuwe bijstandswet is dat de regels strenger worden. Zo kunnen bijstandsgerechtigden gedwongen worden te verhuizen voor een baan. Gemeenten kunnen een tegenprestatie vragen in ruil voor de uitkering, al houden ze beleidsvrijheid. Bijstandgerechtigden die niet meewerken, krijgen forse sancties.

 

Draagvlak bij oppositie

Aanvankelijk wilde het kabinet nog strengere regels, maar het nam gas terug om draagvlak te creëren bij de 'bevriende' oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP. Hun steun is nodig om de wet door de Senaat te krijgen. Daar heeft het kabinet geen meerderheid. Een van de versoepelingen is dat er geen sollicitatieplicht komt voor bijstandsmoeders met jonge kinderen. Klijnsma zegde dat donderdagavond definitief toe. Ze kwam daarmee tegemoet aan een eis van ChristenUnie en SGP. D66 is er niet blij mee, maar legt zich erbij neer.


Gemeenten moeten meewerken

Klijnsma verwacht dat gemeenten meewerken aan de nieuwe wet. Zo niet, dan volgt een ,,heel goed gesprek''. Klijnsma dreigde echter niet met sancties, zoals de VVD had gevraagd. De coalitiepartners VVD en PvdA leggen de wet nogal verschillend uit. Volgens de VVD zijn de regels veel strenger geworden. De PvdA meent dat het wel meevalt. Klijnsma hield zich op de vlakte. ,,Iedereen is goed op de foto gekomen.''

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door ron (lezer) op
Je snapt er als burger zo langzamerhand niets meer van. Beleid kabinet(ten) is er op gericht om als oudere langer thuis te blijven wonen. Tegelijkertijd worden allerlei voorzieningen zoals thuiszorg geschrapt. Dan hebben we het over als alternatief (kostenbezuiniging) over een participatiesamenleving, prima op zich maar nu zie je al dat oplossingen die ouderen met beperkte inkomsten zoeken in de kiem worden gesmoord door Kleinsma en consorten!!! Dit moet echt anders.
Door Joschke op
Ik ben geen CDA-fan maar ze hebben gelijk: AOW is géén bijstand... dus daar moet je niet aankomen. Dan moet Kleinsma ook gaan andenken om de AOW inkomensafhankelijk te maken waardoor miljonairs en opgedrongen koningen en konininnen géén recht hebben op AOW.

Kleinsma heeft nu definitief laten weten geen socialist te zijn maar een crypto-vvd'er. Ze zi;;em het wel merken bij de verkiezingen.
Door Mijn mening op
Dus zo is niet alleen de zelfredzaamheid om zeep geholpen, maar wordt alvast de samenredzaamheid ook al van tevoren afgestraft. Dat overleven van vele mensen wordt ondragelijker vanwege asociale beleidswijzigingen door "sociale zaken". Er moet een minister op die plaats komen TEGEN ASOCIALE ZAKEN !!! Hoe hoger de positie is waarin men verkeert of werkt...hoe erger het graaien van de armsten en armeren onder ons. Het overheidsdievenvolk heeft nog steeds niet genoeg van uw geld!!!
Door Logica op
De oproep voor meer mantelzorg wordt in de kiem gesmoord door onsamenhangend en inconsequent rijksbeleid.
Door Ria Huisman (Directeur) op
We moeten langer zelfstandig blijven wonen, alleen worden we gekort op de thuiszorg.
Blijf maar alleen met hulp van buiten want als je het wel goed regelt wordt je in dit land gestraft ipv beloond.
Hoe dom kun je zijn om te denken dat je zo bezuinigd het kost bakken met geld de gehele transitie awbz wmo en participatiewet.
En wie worden er beter van, ja de hotemetote,theoretische denkmensen die de praktijk niet kennen
Door Pl op
schandalig...afpakken van de kwestbaar en die zelf niet meer alleen kunnen redden - is dit PVDAs "Nederland sterker & sociaale" bedoelt? Dan is PVDA = Partij van de Asociale?

Door S. Taal (nvt) op
Mantelzorgers die gedurende korte of lange tijd permanent bij iemand zorg verlenen zullen 2x bedenken en vooral afstandelijker zorg op zich nemen. Lijkt me nogal indruisen tegen het participatie-syndroom waar Paars aan lijdt.
Door Roel op
Jaren lang wonen buitenlandse gezinnen in 1 piep kleine woning , nooit heeft kabinet hiervan wat gezegd terwijl de omgeving grote hinder ondervond.

zelfde met seizoenen arbeiders hotelkamers zaten 8 man in 2 persoonskamer, nooit heeft kabinet hiervan wat gezegd terwijl de omgeving grote hinder ondervonden .

Nu doen nederlandse gezinnen dit omdat hun eigen ouders het niet meer alleen redden , worden ze nu door kabinet gestraft !!!

uitzending gemist "wij vertrekken"
Door Henk (mantelzorgen voor 1 demente en 1 hartpatiënt ) op
Het duurt niet heel lang meer , dan heeft het kabinet een volks opstand !!!

AOW ouderen worden op straat gezet , ze wonen niet voor niets bij hun kinderen omdat ze nu al niet meer rond kunnen komen .


Kabinet heeft geer en goor niet gezien !!!
Door Betsy Polderman op
Die Kleinsma heeft in het verleden te veel gesnoven.