of 58952 LinkedIn

Tegenstand basisinkomen slinkt

Het aantal tegenstanders van de invoering van een basisinkomen is sinds 2016 iets gedaald en met 37 procent ongeveer gelijk aan het aantal voorstanders (38 procent). Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research.

Het aantal tegenstanders van de invoering van een basisinkomen is sinds 2016 iets gedaald; van 45 naar 37 procent. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal voorstanders (38 procent). Het terugdringen van armoede wordt als een van de voordelen genoemd. Als nadeel wordt aangegeven dat de drive om te werken verdwijnt. Als minder mensen gaan werken, is dat slecht voor de economie. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research.

Gelijk

Het aantal voorstanders is in vergelijking met drie jaar geleden ongeveer gelijk gebleven. Toen zei 40 procent van de kiezers achter invoering van het basisinkomen te staan, tegen 38 procent nu. Het aantal twijfelaars is gestegen van 15 naar 26 procent.

 

Criticasters

Vooral linkse kiezers (GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren) zien invoering wel zitten. Meer dan de helft van de kiezers op deze partijen voelt wel wat voor een basisinkomen. Onder PvdA-kiezers ligt het percentage voorstanders op 47 procent. De meeste criticasters zijn te vinden bij kiezers van de VVD, SGP en Forum voor Democratie, maar ook kiezers van PVV en CDA hebben zo hun bedenkingen.

 

800-1.000 euro

De meeste voorstanders van een basisinkomen (42 procent) vinden dat de hoogte van het basisinkomen tussen de 800 en 1.000 euro per maand moet liggen. Ruim een op de vier voorstanders (28 procent) vindt dat het basisinkomen meer dan 1.000 euro moet bedragen. Eén op de vijf voorstanders vindt dat het basisinkomen 700 euro per maand of minder zou moeten zijn.

 

Mantelzorg

Het merendeel van de kiezers (58 procent) ziet vooral nadelen, 48 procent vooral voordelen, zo blijkt verder uit het onderzoek. Naast het terugdringen van armoede wordt ook het tegengaan van stress onder werkenden met een relatief laag inkomen genoemd. Het meer tijd kunnen besteden aan vrijwilligerswerk, mantelzorg of kunst wordt ook als voordeel genoemd. De fraude met uitkeringen zal afnemen, verwachten kiezers, gevraagd naar voordelen.

 

Misbruik

Het systeem is juist gevoelig voor misbruik en fraude, stellen anderen die vooral nadelen zien. Bij een krappe arbeidsmarkt zal bovendien een tekort aan personeel ontstaan. Andere nadelen zijn dat minder mensen het geld moeten verdienen voor meer mensen, het systeem een aanzuigende werking op arbeidsmigranten zal hebben en dat ook mensen die het financieel niet nodig hebben, een basisinkomen krijgen.

 

Het landelijk representatieve onderzoek onder 2.262 Nederlanders van 18 jaar en ouders is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Basisinkomen.    

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ben (jurist) op
Trevor geeft blijk van zijn ondemocratische inslag met zijn opmerking omtrent 'populistische' partijen. Als er partijen zijn die afwijken van de conformistische eenheidsworst en het rampzalige beleid van de gevestigde orde omtrent 'klimaat', identiteitspolitiek (d.w.z. weg met ons cultuur), ongebreidelde massa immigratie en het collaboreren met de ondemocratische EU dan enst men niet in discussie te gaan met de andere visie en met ideeen maar dan probeert men deze partijen en meningen monddood te maken met verdachtmakingen. Voor mij zijn de partijen die kleine kinderen bang maken met apocalyptische scenario's over het klimaat, die de maatschappij ontwrichten met allerhande vreemdelingen die geen asielzoeker zijn en die voorstander zijn van een federale EU de waarachtig populistische partijen. De gevestigde orde is totaal geradicaliseerd en er is een krachtige tegenbeweging nodig.
Door Spijker (n.v.t.) op
In Finland wordt een proefproject gehouden onder 2000 personen. Het inkomen per maand is E 560. Zonder neveninkomsten kom je daarvan helemaal niet rond.
Uitkeringsgerechten zullen in dat geval aanvullende uitkeringen moeten blijven ontvangen. Kan iemand mij vertellen wat we er dan mee opschieten?

Door Jan Feenstra (Adviseur) op
Basisinkomen blijft een interessant thema om nader uit te werken. Kan werken voor specifieke doelgroepen. Meerdere betaalbare scenario's mogelijk wanneer aan de 3 basisknoppen 'onvoorwaardelijk', 'voor iedereen' en 'structureel' wordt gedraaid.
Door Tjwan Oei (Organisatieadviseur) op
Basisinkomen in de extreme vorm (voor iedereen) kent ook nadelen. Een van de nadelen is dat een grote groep werkenden die het basisinkomen helemaal niet nodig zou hebben, deze óók krijgt.
Er is een variant die veel meer voordelen kent:
1. Alleen een basisinkomen van de overheid als het inkomen van een werkgever er niet is (of te laag is).
(Dat kan in de vorm van een negatieve inkomensbelasting, die afneemt naarmate het inkomen uit arbeid toeneemt)
2. Tegelijkertijd afschaffen van het minimumloon (Hierdoor wordt werk wat een lagere toegevoegde waarde kent, ook betaalbaar en mogelijk gemaakt). Momenteel betaalt een werkgever voor dit soort werk óf het minimumloon (te hoog) óf alleen een vrijwilligersvergoeding (te laag).

Ook qua politiek draagvlak heeft deze combi voordelen, omdat liberale partijen,zoals de VVD voor verlaging van het minimum zijn of zijn geweest.
Door Trevor op
Een vorm van basisinkomen zorgt voor minder onzekerheid in de samenleving en legt daarmee de bijl aan één van de wortels van de populistiche partijen.

Laat een grondige integrale studie doen naar alle voors en tegens van enkele vormen door het SCP, PBL en CPB samen. En dan invoeren.