of 59250 LinkedIn

Social Return 2.0: samen uitdagingen aanpakken

Social Return moet niet meer gaan om ‘werklozen plaatsen’ maar moet gezien worden als een  arbeidsmarktinstrument om samen met werkgevers maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dat is de kern van een nieuwe Leidraad Social Return die de gemeente Amsterdam heeft opgesteld.

Social Return moet niet meer gaan om ‘werklozen plaatsen’ maar moet gezien worden als een  arbeidsmarktinstrument om samen met werkgevers maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dat is de kern van een nieuwe Leidraad Social Return die de gemeente Amsterdam heeft opgesteld.

Niet simpel
Wie aan social return denkt, denkt aan de verplichting van een bedrijf dat meedoet met een aanbestedingsprocedure om een aantal mensen uit de ‘bakken’ van de sociale dienst aan het werk te helpen. Werkplekken creëren, was het devies. Maar dat bleek niet altijd zo simpel te zijn. Voor veel werkgevers bleek het niet mogelijk om werklozen in dienst te nemen of werd anderszins niet aan de voorwaarden voldaan. Gevolg was dat social return nauwelijks effect had.

Vraaggericht
‘Voor sommige bedrijven bleek het eenvoudigweg niet uit te voeren’, aldus een beleidsmedewerker van de gemeente. ‘Dus de laatste jaren veranderde de manier waarop we ermee omgingen al. We gingen steeds vraaggerichter werken. Bijvoorbeeld door te kijken wat bedrijven nodig hebben. Mensen matchen met bedrijven in plaats van een strak getal of quotum.’ De gemeente stuurt daarom nu meer op samenwerking met bedrijven. Er worden plaatsingen afgesproken in combinatie met opleidingen, stages of Werkleerplaatsen.

Meer dan 100 procent
Dat klinkt wellicht soft, maar de resultaten liegen er niet om. Als social return in de enge zin van het woord wordt toegepast (percentage plaatsingen) is aan het eind van de rit gemiddeld tussen de 10 en 15 procent van het afgesproken aantal plaatsen daadwerkelijk gerealiseerd. Bij social return ‘2.0’ is dat boven de 100 procent. Gemiddeld worden dus meer werk-, opleidings- of stageplaatsen dan van tevoren afgesproken.

Kleinere gemeenten
De vernieuwde leidraad is eigenlijk opgezet voor inkoopspecialisten van de gemeente Amsterdam zelf. Ook de andere steden van de G4 hebben een soortgelijke aanpak. Maar er is veel belangstelling bij anderen. Bij kleinere gemeenten is de kennis over de nieuwe vorm vaak nog relatief onbekend waardoor ze voor de enge benadering kiezen. Amsterdam is daarom samen met de VNG bezig de aanpak voor meerdere gemeenten toegankelijk te maken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans Jansen op
5-10 jaar geleden hadden juist Rotterdam en Dordrecht succes met de 5% regeling omdat eruit gegaan werd van de "Klik in de bouwkeet". Niet mensen plaatsen maar zorgen dat er iemand naar de zin van de werkgever werd geplaatst. Hij was ook vrij iemand te zoeken die aan de voorwaarden voldeed. Geen verplichting vanuit een gemeente; sociale dienst. Velen zij dan ook bij de werkgevers meerdere jaren blijven hangen. Dat levert pas wat op!
Door Jan Swinkels (burger) op
Achteraf afspraken maken is altijd te omzeilen met de kreet " we kunnen de werklozen niet vinden!" Daarom is het beter bedrijven vooraf te toetsen op hun wijze van maatschappelijk verantwoord ondernemen en pas dan toe te staan aan een aanbesteding mee te doen. In Zuid-Afrika is deze werkwijze een groot succes voor inzet van bijvoorbeeld werkzoekenden uit de townships.