of 59082 LinkedIn

Rotterdam zet in op verbetering zwakke school

Dat staat in de onderwijsnota van Rotterdam die woensdag wordt gepresenteerd. De stad gaat scholen die minder goed presteren dwingen fors te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van hun onderwijs. Jaarlijks gaat de stad 117 miljoen uittrekken voor dit nieuwe onderwijsbeleid 'Gelijke kansen voor elk talent.' Die scholen moeten meer maatwerk bieden, extra uren taalonderwijs geven en de ouderbetrokkenheid vergroten. Ook investeert Rotterdam in burgerschapsonderwijs.
Reageer

Rotterdam wil dat kinderen met laagopgeleide ouders of kinderen met een migratieachtergrond betere kansen krijgen in het onderwijs. Nu krijgen deze leerlingen vaak een lager schooladvies dan de Cito-eindtoets aangeeft. Ook is het eindniveau veelal lager. Oorzaak van deze ongelijkheid is ‘het verschil in onderwijskwaliteit tussen scholen’ en dat moet veranderen.

Gelijke kansen voor elk talent
Dat staat in de onderwijsnota van Rotterdam die woensdag wordt gepresenteerd. De stad gaat scholen die minder goed presteren dwingen fors te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van hun onderwijs. Jaarlijks gaat de stad 117 miljoen uittrekken voor dit nieuwe onderwijsbeleid 'Gelijke kansen voor elk talent.' Die scholen moeten meer maatwerk bieden, extra uren taalonderwijs geven en de ouderbetrokkenheid vergroten. Ook investeert Rotterdam in burgerschapsonderwijs.

Doorstroming
Rotterdam wil de doorstroming van mavo naar havo vergroten door bij sommige middelbare scholen gymnastiek en levensbeschouwing te schrappen. Die uren worden gebruikt om leerlingen beter te begeleiden. Bij bepaalde basisscholen zijn de weken langer en wordt er extra taalonderwijs gegeven.

Beste onderwijskansen
Het gemiddelde opleidingsniveau van Rotterdamse leerlingen is lager dan het niveau in de andere drie grote steden. ‘Wij willen alle Rotterdamse kinderen de beste onderwijskansen geven. Daarom zijn onorthodoxe maatregelen nodig’, zegt wethouder Said Kasmi (Onderwijs). (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.