of 63428 LinkedIn

Plafond aan eigen bijdrage Wmo

Zaanstad heeft een plafond vastgesteld voor eigen bijdragen die inwoners voor Wmo-voorzieningen moeten betalen. De gemeente wil hiermee voorkomen dat mensen afzien van zorg. Ook Haarlemmermeer heeft zijn eigen bijdragen-beleid aangepast.

De gemeente Zaanstad heeft een plafond vastgesteld voor eigen bijdragen die inwoners voor Wmo-voorzieningen moeten betalen. De gemeente wil hiermee voorkomen dat mensen afzien van zorg. Voor de inwoners van Haarlemmermeer maakt het, voor de berekening van de eigen bijdrage, vanaf nu niet meer uit welke aanbieder de zorg levert.

Zaanstad heeft diverse maatregelen getroffen om te hoge eigen bijdragen te voorkomen. Zo zijn bij de vaststelling van de Wmo-tarieven voor 2016 maximum eigen bijdragen vastgesteld. De hoogste maximale eigen bijdragen, zoals arrangementen voor dagbesteding of hoge arrangementen met individuele ondersteuning, zijn verlaagd van maximaal 800 euro per vier weken naar maximaal 220 euro per vier weken. De eigen bijdrage loopt met de nieuwe beleidsregels minder snel op als iemand van meerdere voorzieningen gebruik maakt.

 

Maximum periode

Daarnaast is een maximale periode van drie jaar vastgesteld voor inwoners die een eigen bijdrage moeten betalen voor een scootmobiel of een woningaanpassing. In 2015 gold nog dat inwoners hiervoor een eigen bijdrage moesten betalen zolang zij van die voorziening gebruik maakten. Inwoners met een laag inkomen kunnen tot slot een tegemoetkoming krijgen in hun eigen bijdrage via bijzondere bijstand of de collectieve zorgverzekering van de gemeente.

 

Kostprijs

Gemeenten mogen eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen vragen aan hun inwoners. Deze wordt volgens een wettelijke regeling berekend. Daarbij wordt rekening gehouden met inkomen, vermogen en de samenstelling van het huishouden en de leeftijd van de aanvrager. De maximale bijdrage die gemeenten mogen betalen is wettelijk vastgelegd en is gelijk aan de kostprijs van de voorziening.

 

Zorgmijden

Zaanstad heeft deze week het besluit bekend gemaakt om de maximale eigen bijdrage naar beneden bij te stellen. Nadat mensen een nieuwe indicatie kregen, bleek de eigen bijdrage in 2015 flink gestegen voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Hierdoor zetten mensen hun ondersteuning stop. Over de stijging van de eigen bijdragen kwamen ook veel klachten binnen. Met de nieuwe tarieven en regels sluit de eigen bijdrage volgens de gemeente beter aan bij de oude situatie en is er meer gelijkheid in de bijdrage, ongeacht de hulpvraag. ‘De eigen bijdrage mag geen reden zijn dat mensen zorg gaan mijden’, aldus verantwoordelijk wethouder Jeroen Olthof.

 

Tarieven per zorgsoort

Haarlemmermeer heeft eveneens zijn beleid ten aanzien van eigen bijdragen veranderd. Vanaf 1 januari maakt het, voor de berekening van de eigen bijdrage, niet meer uit welke aanbieder de zorg levert. In 2015 werd per aanbieder verschillende tarieven gehanteerd. Per dit jaar is besloten vaste tarieven per zorgsoort vast te stellen. Het gaat om een vast tarief voor begeleiding, voor begeleiding gericht op een gestructureerd huishouden, dagbesteding, vervoer van en naar dagbesteding en kortdurend verblijf. Verder is het onderscheid geschrapt bij zorg in natura en persoonsgebonden budget (pgb). Redenen om het beleid te wijzigen is onder meer dat de gemeente niet meer wil dat het uitmaakt bij welke aanbieder de zorg wordt afgenomen. Ook wilde de gemeente af van het onderscheid tussen pgb en zorg in natura.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Opmerker op
Nu nog de landelijke overheid inzake het wettelijk eigen risico ziektekostenverzekering. Is ook alweer bijna € 400.
(bijna = 01-01-2017?)
Door M (CDA-lid) op
Goed dat sommige gemeentes een plafond instellen voor de hoogte van eigen bijdrages voor een maatwerkvoorziening. Minima betalen in het algemeen een kleine eigen bijdrage van ongeveer 20 Euro per 4 weken, het is fnuikend voor de solidariteit wanneer midden- en hogere inkomens opgezadeld worden met torenhoge eigen bijdrages voor een WMO-maatwerkvoorziening.