of 62688 LinkedIn

Pas op plaats nodig voor beschermd wonen

Gemeenten zijn nog niet goed voorbereid om de verantwoordelijkheid te nemen voor beschermd wonen voor ggz-cliënten. Pas als duidelijk is wat de financiële gevolgen voor gemeenten zijn, kan een besluit worden genomen over de zogeheten doordecentralisatie beschermd wonen per 2022.

Gemeenten zijn nog onvoldoende voorbereid om de verantwoordelijkheid te nemen voor beschermd wonen voor ggz-cliënten. Pas als duidelijk is wat de financiële gevolgen voor gemeenten zijn, kunnen kabinet en Kamer een besluit nemen over de zogeheten doordecentralisatie per 2022.

Financiële onduidelijkheid

Er moeten nu geen ‘onontkoombare stappen’ worden gezet, stellen Valente, de branche van het beschermd wonen, en de Nederlandse ggz in een brief aan de Tweede Kamer. Beiden maken zich grote zorgen over de voorbereidingen die gemeenten tot nu toe hebben getroffen, mede door de financiële onduidelijkheid vanuit het rijk.

 

Ambulante begeleiding

De meeste regio’s hebben nog geen actuele regiovisie en uitvoeringsplan, er is ‘overal een tekort aan passende huisvesting. Wijken in (kleinere) gemeenten zijn niet voorbereid op nieuwe buren met een ggz achtergrond’, sommen Valente en de Nederlandse GGZ in hun brief aan de Kamer op. ‘Gemeenten hebben zeer beperkt prestatieafspraken gemaakt met corporaties en huurdersverenigingen over passende huisvesting. Zorgaanbieders zijn daar vrijwel niet bij betrokken. Twee derde van de gemeenten heeft geen woonzorgvisie voor kwetsbare doelgroepen, inclusief de ggz. Ambulante passende begeleiding en behandeling is niet voldoende beschikbaar.’ Ook is veel te weinig aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning, ‘die cruciaal is voor deze doelgroep.’

 

Objectief verdeelmodel

Alle regio’s wachten op financiële duidelijkheid vanuit het rijk, zo bleek ook uit een recent verschenen onderzoek naar de stand van de voorbereidingen van de doordecentralisatie beschermd wonen door gemeenten. Valente en de Nederlandse GGZ dringen aan op spoedige duidelijkheid daarover. ‘De herijking van de algemene uitkering in het gemeentefonds en de samenhang daarvan met het nieuwe objectieve verdeelmodel voor Beschermd Wonen, zal grote invloed hebben op het beschikbare Wmo budget per gemeente voor ondersteuning en participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen. De gemeenten weten niet óf en hoevéél budget zij vanaf 2021 hiervoor krijgen’, stellen beiden in hun brief.

 

Valente en de Nederlandse GGZ vinden dat gemeenten moeten worden verplicht (boven)regionaal samen te werken. Ze vragen de Kamer dit te regelen met de staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS).

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.