of 59345 LinkedIn

Overschrijding jeugdbudget hoeft niet bijgelapt

Holland Rijnland hoeft de overschrijding van een declaratieplafond van ruim 90.000 euro niet te betalen aan een jeugdhulpverlener De Buitenwereld. Dat heeft de rechtbank Den Haag in bodemprocedure bepaald.

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland hoeft de overschrijding van een declaratieplafond á 91.573,44 euro niet te betalen aan een jeugdhulpverlener. Dat heeft de rechtbank Den Haag in bodemprocedure bepaald.

Budgetplafond

De zaak was aangespannen door Stcihting De Buitenwereld, die sinds 2015 een contract heeft met de gemeenten die in Holland Rijnland samen de jeugdhulp inkopen. Holland Rijnland had een budgetplafond ingesteld van aanvankelijk ruim 120.000 euro. Nadat De Buitenwereld al in het voorjaar van 2015 had aangegeven dat er een grotere groei van het aantal cliënten was dan voorzien en het declaratieplafond zou worden overschreden, stelde Holland Rijnland extra geld ter beschikking zodat er in totaal 262.234 ter beschikking was. Maar ook daarmee kwam De Buitenwereld niet uit.

 

Groei volume

Er volgde gesprekken over en weer, waarbij Holland Rijnland aangaf dat er geen extra geld meer beschikbaar zou worden gesteld. Afgesproken werd onder meer dat De Buitenwereld terughoudend zou zijn met het plaatsen van kinderen. Toch groeide het volume. Uiteindelijk stuurt De Buitenwereld 359.821,72 euro bij Holland Rijnland in rekening, voor in 2015 geleverde jeugdhulp. Holland Rijnlijn weigert daarvan ruim 90.000 euro te betalen omdat het (opgehoogde) plafond is overschreden, terwijl aan De Buitenwereld was gemeld dat verdere ophoging niet mogelijk was.


In strijd met Jeugdwet

De Buitenwereld stapte daarop naar de rechter. De instelling stelt dat Holland in strijd handelt met de raamovereenkomsten en de Jeugdwet. Het kan niet zo zijn, stelt De Buitenwereld, dat zij verplicht is zorg te leveren zonder dat zij de omvang van de zorgverlening kan beperken en Holland Rijnland de financiering eenzijdig kan stopzetten. De Buitenwereld eiste 91.573,44 euro van Holland Rijnland. Holland Rijnland stelt dat zij de overschrijding niet hoeft te vergoeden.

 

Overschrijding

De rechter stelt Holland Rijnland in het gelijk: de ruim 90.000 euro hoeft niet aan De Buitenwereld betaald te worden. Holland Rijnland is op grond van de raamovereenkomsten ‘niet gehouden een overschrijding van het declaratieplafond te vergoeden’, stelt de rechter. Ook op grond van de Jeugdwet is zij daartoe niet verplicht. ‘De Jeugdwet verplicht de gemeenten jeugdhulp beschikbaar te hebben voor hun inwoners. De gemeenten zijn vrij te bepalen op welke wijze zij verzekeren uitvoering aan die verplichting te kunnen geven. Zo schrijft de Jeugdwet de wijze waarop gemeenten de financiering van die verplichting vormgeven niet voor’, aldus de rechter. ‘Uit de Jeugdwet volgt dan ook niet dat het declaratieplafond in overleg met De Buitenwereld had moeten worden vastgesteld of dat de hoogte van het declaratieplafond toereikend moest zijn om alle door De Buitenwereld voor het jaar 2015 gemaakte kosten te vergoeden.’

 

Risico

Volgens de rechter wist De Buitenwereld voor het sluiten van de raamovereenkomsten dat het risico van overschrijding van het declaratieplafond bij de instelling zelf lag. Dat stond nadrukkelijk in de aanbestedingsvoorwaarden. ‘Toch heeft De Buitenwereld ervoor gekozen in te schrijven op de aanbesteding en de raamovereenkomsten aan te gaan’, stelt de rechter in zijn vonnis. Verder vraagt de rechter zich af of De Buitenwereld ‘zelf wel voldoende heeft gedaan om overschrijding van het declaratieplafond te voorkomen’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jeroen Langendam (Financieel Adviseur) op
Dit gaat enorme gevolgen hebben voor de Jeugdzorg. Toen ik bij Lindenhout werkte (op finance) had de Zorg nog altijd de belangrijkste stem in de vraag "wat te doen met dit kind". Maar een uitspraak als deze zal ertoe leiden dat Jeugdzorginstellingen meer gaan rekenen en ervoor zorgen dat de "productie" (wat haat ik die term) niet al te ver boven het lopende budget uit komt. Beetje lullig voor de kinderen, die de hulp hard nodig hebben. (De rekening zal trouwens duurder uitvallen wanneer de problemen later keihard terugkomen)...