of 63966 LinkedIn

Op last rechter kennen gemeenten extra 'poetshulp' toe

Gemeenten die recent door de rechter in het ongelijk zijn gesteld in zaken tegen versobering of stopzetting van de huishoudelijke hulp, hebben vrijwel allemaal alsnog extra uren hulp toegekend. Oosterhout heeft bij de rechter een verzoek ingediend om tachtig zaken tijdelijk aan te houden.

Gemeenten die de afgelopen weken door de rechter in het ongelijk zijn gesteld in zaken tegen versobering of stopzetting van de huishoudelijke hulp, hebben vrijwel allemaal alsnog extra uren hulp toegekend. Oosterhout heeft bij de rechter een verzoek ingediend om tachtig zaken tijdelijk aan te houden.

Wel ontvankelijk

Hiertoe heeft Oosterhout besloten na een eerste uitspraak in tachtig soortgelijke zaken die tegen de gemeente zijn ingediend. De gemeente wil al deze bezwaren van de Oosterhouters alsnog ontvankelijk verklaren en vervolgens een nieuw besluit op bezwaar nemen, aldus een woordvoerder van de gemeente. De rechter had de gemeente daartoe in de eerste zaak opgedragen. ‘Dat gaan we ook doen, maar we willen ook met die andere tachtig bezwaren aan de slag.’


Omslachtig

‘We kunnen wel tachtig keer naar de rechtbank gaan, maar we verwachten dat de rechter ook in al die andere zaken zal zeggen dat we de bezwaren alsnog ontvankelijk moeten verklaren. Het is nogal omslachtig om dan eerst al die rechtszaken af te wachten’, stelt de woordvoerder van de gemeente. Niet in de laatste plaats omdat het in de zitting procedureel en niet inhoudelijk van aard was. De rechter heeft geen uitspraken gedaan over het beleid van Oosterhout, die op 1 januari is gestopt met het aanbieden van huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening. ‘Nadat de gemeente op de ingediende bezwaren een besluit heeft genomen, loopt de beroepsprocedure weer verder.’ Oosterhout heeft nog geen reactie op het verzoek aan de rechter gehad.


Minder schrappen

Huizen heeft haar beslissing om minder uren huishoudelijke hulp toe te kennen, beter onderbouwd bij haar beslissing op bezwaar. Daarbij is besloten niet 1 uur en 45 minuten te schrappen, maar 45 minuten, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten. Op basis waarvan daartoe is besloten, wil ze in het kader van de privacy niet inhoudelijk op ingaan. Nieuwe omstandigheden die eerder onderbelicht waren gebleven, kunnen een rol hebben gespeeld.


Slechte motivatie

Ze benadrukt dat het beleid van de gemeente Huizen niet door de rechter is afgekeurd. ‘In de uitspraak van de voorzieningenrechter zijn niet onze beleidsmatige keuzes van de werkwijze voor het indiceren van huishoudelijke hulp afgekeurd.’ Huizen onderzoekt samen met de klant welke behoeften er zijn en wat en wat de klant nodig heeft. ‘Een werkwijze die in lijn is met de wet. Deze uitgangspunten bij het toekennen van voorzieningen hanteren we al bijna vijf jaar’, aldus de woordvoerder. ‘Wel zijn er gebreken vastgesteld rondom de motivering van het besluit.’ De voorzieningenrechter stelde dat de gemeente haar besluit om minder huishoudelijke hulp te vergoeden onvoldoende had gemotiveerd en onderbouwd. Dat is nu hersteld.


Zoektocht

‘De uitspraak van de voorzieningsrechter is voor ons een gegeven’, stelt een woordvoerster van de gemeente Veghel. De rechter bepaalde dat een inwoonster met (zeer) ernstige medische beperkingen zes uur huishoudelijke hulp moet krijgen, in plaats van de twee uur en een kwartier die Veghel voor ogen had. ‘We hebben hieraan uitvoering gegeven. Vanwege privacy redenen willen we niet verder inhoudelijk reageren op deze casus.’ Ze tekent daarbij aan dat de nieuwe Wmo ‘een zoektocht is voor zowel gemeenten en zorgaanbieders, als voor cliënten. Alle partijen werken met andere uitgangspunten dan we jarenlang gewend waren’.


Regionale evaluatie

De uitspraak van de rechter is bestudeerd en wordt betrokken bij de regionale evaluatie van de werkwijze en de nieuwe besluitvorming. Veghel werkt in de pilot Huishoudelijke verzorging regionaal samen met zeven andere gemeenten waaronder Bernheze, Sint Oedenrode en Oss. ‘De uitspraak van de rechter ook van belang voor de andere deelnemende gemeenten. De aandachtspunten van de voorzieningsrechter worden daarom ook regionaal besproken en waar nodig actie op ondernomen.’


Pilot

De zeven gemeenten zijn vorig jaar met de pilot van start gegaan; aanleiding waren de bezuinigingen op het rijksbudget voor huishoudelijke verzorging met veertig procent. Net als in Huizen is ook hier maatwerk het credo. Daarbij wordt tevens gekeken naar wat de cliënt en zijn omgeving zelf kan doen. In overleg tussen zorgverlener en cliënt wordt in Veghel bepaald wat er in welke frequentie wordt schoongemaakt. Dergelijk beleid, dat meer gemeenten in Nederland voeren, komt per saldo veelal neer op vermindering van het aantal uren hulp.


Uitspraak bestuderen

Lochem wil de uitspraak van de rechter eerst op papier zien en het vonnis nauwkeurig bestuderen. Tot die tijd wil de gemeente geen reactie geven op het vonnis en de motivatie van de rechter, laat een woordvoerder desgevraagd weten. De voorzieningenrechter heeft eerder deze week in een zitting van een 87-jarige inwoner en een echtpaar uit Lochem bepaald dat de gemeente de huishoudelijke hulp voorlopig gewoon moet betalen. De voorlopige voorziening was aangevraagd in afwachting van een gemeentelijk besluit op de ingediende bezwaarschriften tegen versobering van de huishoudelijke hulp. Tot nu hebben in Lochem zeven rechtszaken gespeeld; in alle gevallen werd de voorlopige voorziening toegekend. Volgens de woordvoerder lopen er verder geen rechtszaken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door moduul-juristen (jurist soc. zekerheid) op
in de jaren 1962-1992 waren er landelijk zo'n 600 verzekeringsartsen en zo'n 600 arbeidsdeskundigen (technisch) plus een 30-tal juristen, die na een half jaar intensieve gezamenlijke permanente interne theoretische/praktische opleiding met daarna nog een half jaar senior-coaching tenslotte zelfstandig in teamverband aan de slag mochten ter uitvoering van voorzieningen en uitkeringen (thans Wmo en P-wet) sociale verzekeringswetten voor de cliënten.
Heden ten dage worden wijkteams/consulenten het werkveld ingestuurd die nog geen paar maanden gelden administratieve ondersteuningsfuncties bij de gemeenteadministratie uitvoerden!!
Waardoor kennelijk vooralsnog de (horige) gemeenteadminstratie-attitude (en bezuinigingsbeleid) in de uitvoering van de Wmo/P-wet de boventoon zal blijven voeren en de cliënten het gelach zullen moeten betalen.
Gelukkig zijn er onafhankelijke rechters die, per incident, de casus enigszins weten recht te trekken, maar het blijft huilen met de pet op vanwege de "houtjes/touwtjes"voor-opleiding, attitude bijstelling.
Door Gerrit van Wijhe (Caravanmonteur) op
De gemeente Lochem wacht op de Landsadvocaat . Daar denken ze het te redden tegen Kevin Wevers de advocaat van de thuiszorg.
Door Gert Grooteboer (juridisch beleidsmedewerker) op
In het artikel stelt een gemeentelijk woordvoerder, dat de nieuwe regeling een zoektocht is voor zowel gemeenten, zorgaanbieders als cliënten. Juist voor die cliënten zou het géén zoektocht moeten zijn. Dat moet de gemeente maar voor haar rekening nemen
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het lijkt me niet meer dan redelijk dat gemeenten, die 3 D wetgeving niet goed uitvoeren en ingevolge gerechtelijke uitspraken bijv. extra uren moeten inzetten voor huishoudelijke hulp, zelf voor deze extra kosten opdraaien via een korting op de rijksuitkering.
Door Leny op
Sterker nog: Oosterhout had 1.2 miljoen over aan WMO geld in 2014. Dat is aan de WMO onttrokken.
Door Hoekstra (adviseur in overheidsdienst) op
@Jaap Gemeenten zitten niet klem. Ze wisten dat de oh zo gewenste decentralisatie met een fikse kortinv gepaard zou gaan. Sterker nog: de spraakmakende gemeenten (de G32) voorop hebben steeds geroepen dat ze met minder geld betere zorg konden leveren. Nu het op daden aankomt zien we hoe dat uitpakt: slechte besluiten, lukraak korten, plat redeneren vanuit budgetten en het is nota bene de rechter die hulpbehoevende burgers tegen de overheid moet beschermen. Waar zijn de raden, waar zijn de juridische controllers die voor deugdelijke besluiten moeten waken. Overmoed, doof en blind voor kritiek en bovenal een honger naar bevoegdheden; daar hebben gemeenten ambtelijk en politiek-bestuurlijk last van.
Door Jaap op
Gemeenten zitten in een klem. Zij krijgen taken toebedeeld van het rijk zonder de voor de uitvoering daarvan nodige finaniële middelen volledig te ontvangen. Oplossingen worden gezocht in beperkingen bij de uitvoering. Dat kan echter niet zomaar. Gemeenten worden door de rechter teruggefloten, als zij niet zorgvuldig en niet deugdelijk gemotiveerd tot aangepaste uitvoering in individuele gevallen komen. De eerlijkheid gebied te zeggen, dat het de gemeenten zeker niet eenvoudig is gemaakt. Zij moeten tot een fijnmazige - op behoeften van zorgbehoevende burgers gerichte - taakuitoefening kunnen komen. Dat vergt zowel tijd als herverdeling van financiële mioddelen ingeval van blijkende budgettekorten. Het is aan de rechter om de moeilijke situatie waarin een gemeentebestuur door externe redenen verkeert mee te wegen bij het komen tot een uitspraak in gevallen waarin een zorgtekort wordt voorgelegd.
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere (hulpbehoevend) op
Een nieuw gezegde in thuiszorgland: Op een Oosterhoutje bijten....Lukraak de bijl gebruiken kan in het bos niet eens laat staan in het oerwoud van besluitvorming.....