of 64707 LinkedIn

Onnodig veel jeugdzorggeld gaat op aan administratie

De raad doet in totaal tien aanbevelingen voor de korte termijn om de uitvoering van de jeugdzorg te verbeteren.

De jeugdzorg kan geld besparen door minder uit te geven aan zaken als administratie, stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies aan de informateur. Ook vindt de raad dat kinderen meer betrokken moeten worden bij de verbetering van de jeugdzorg. Het advies wordt ook aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis.

Coördinatiekosten
Volgens de SER kampt de jeugdzorg met een financieel tekort van zo'n 1,5 miljard euro per jaar, waardoor twee op de drie gemeenten te weinig geld hebben. ‘Tegelijkertijd blijkt dat circa 29 procent van het budget opgaat aan zogenaamde coördinatiekosten in plaats van aan zorg. Een deel hiervan zijn vermijdbare kosten, zoals hoge administratieve lasten door versnipperde inkoop.’ Dat probleem moet worden opgelost, zodat gemeenten hun taken beter kunnen uitvoeren.

Autonomie
De raad doet in totaal tien aanbevelingen voor de korte termijn om de uitvoering van de jeugdzorg te verbeteren. Een ander belangrijk punt is dat hulpverleners meer samen met ouders en jeugdigen moeten beslissen over de inzet van professionele hulp. ‘Wanneer ouders én jeugdigen meebeslissen, heeft dit een positieve invloed op de behandeluitkomst’, schrijft de SER. Ook moet de autonomie van zorgprofessionals, die onder druk van financiële tekorten is ingeperkt, weer worden versterkt.

Fundamenteel
Op de langere termijn is er echter meer nodig om de problemen in de jeugdzorg op te lossen, schrijft de raad aan informateur Mariëtte Hamer – die toevalligerwijze ook voorzitter van de SER is. Een aantal vraagstukken blijft nog onbeantwoord, stelt de raad, zoals de vraag ‘of we er wel goed aan hebben gedaan om de jeugdzorg op deze wijze te decentraliseren en gemeenten bijna volledige beleidsvrijheid te geven bij het beleid, de inkoop en de uitvoering van de jeugdzorg’. Over dat soort fundamentele vragen zal de SER begin 2022 een advies uitbrengen.

Volgende stap
Ook vakbond FNV kijkt uit naar lange termijn-oplossingen. ‘Ik ben er trots op dat we dit advies binnen de SER hebben kunnen afspreken, waardoor het door werkgevers en werknemers gedragen wordt’, zegt Maaike van der Aar, FNV-bestuurder Jeugdzorg, die namens de werknemers aan de totstandkoming van het advies heeft meegewerkt. ‘De volgende stap is om ook met een lange termijn-advies vanuit de SER te komen.’

Achterliggend
Volgens de FNV wordt de jeugdzorg vaak als ‘quick fix’ ingezet voor grote maatschappelijke vraagstukken die de jeugd raken. Dat kan gaan om woonvoorzieningen, problemen in het onderwijs of bijvoorbeeld de buurt waarin jongeren opgroeien. Maar zolang het kabinet die achterliggende maatschappelijke problemen niet aanpakt, kan de jeugdzorg het niet oplossen, stelt de vakbond. Van der Aar: ’Er moet meer oog zijn voor welzijn in plaats van welvaart’. (ANP/Redactie)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Het verschil in 29% en de gebruikelijk overheadkosten van ongeveer 20% heeft vooral te maken met de overdracht van de Jeugdzorg van het Rijk naar de Gemeenten. Het Rijk heeft een boedel jeugdzorg overgedragen met een forse achterstand qua administratieve inrichting en gebouwen. Daar horen we de SER dus niet over.
Door Kees Romeijnders (voorzitter stichting Functioneringsprofiel) op
De jeugd uit de knel principes van Stichting FunctioneringsProfiel zijn meer dan de moeite waard:
Maximale deskundigheid vanaf eerste cliënt contact moment
Methodische screening/triage in een (enkele) dagdeel (delen)
Bevorderen zelfhulp en preventie om verdere escalatie te beperken
Onafhankelijke advisering huisarts e.a. voor verwijzing (‘vier ogen’ principe)
Ondersteunen resultaat gericht werken cliënt en zijn/haar netwerk
Resultaat FP innovatie: geen wachttijden en first time right (geen recidive)
Op- en afschalen door focus op noodzakelijke en voldoende (keten) hulp/zorg
Moderne ICT ondersteuning t.b.v. communicatie en alle (bedrijfs-)processen
Dagelijkse overzichten vraag, aanbod en monitoring (bedrijfs-)processen
Data voor consultatie, keten werken, intervisie, leren en verantwoordingen
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
De jeugdzorg is in de 1e en laatste plaats een taak voor de ouders en niet voor de samenleving. De jeugdzorg kost nu 1,8 miljard per jaar en wij, belastingbetaler moeten zich dan ook stevig gaan beraden waarom de ouders kennelijk tekort schieten in het opvoeden van hun kroost.