of 65101 LinkedIn

Nog weinig aanvragen voor extra bijstand asielzoekers

Tot nu toe hebben 53 gemeenten een voorschot aangevraagd om de extra kosten die zij maken voor de bijstandsuitkeringen van statushouders te kunnen betalen.

De animo voor een voorschot op het bijstandsbudget in verband met de extra instroom van asielzoekers, is voorlopig nog niet erg groot. Tot nu toe hebben 53 gemeenten zo'n voorschot aangevraagd. De deadline voor het aanvragen van het voorschot is aanstaande vrijdag.

Voorschot
Met de komst van asielzoekers, is het aantal mensen in de bijstand gegroeid. Gemeenten moeten dus extra kosten maken om de uitkeringen te kunnen betalen. Hiervoor kunnen ze een voorschot op het reguliere bijstandsbudget aanvragen bij het ministerie. Het voorschot heeft geen invloed op de berekening van de vangnetuitkering, die er is voor gemeenten die veel meer aan bijstand uitgeven dan begroot. Voor 2016 heeft het ministerie in totaal 85 miljoen gereserveerd voor extra budget voor statushouders. Voor volgend jaar is 90 miljoen beschikbaar. Het voorschot moet tussen 2018 en 2025 terugbetaald worden en wordt verrekend met de gebundelde uitkering. Er hoeft geen rente te worden betaald over het bedrag.


Raadsbesluit
Vooralsnog hebben 53 gemeenten een aanvraag ingediend. Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein vindt het lastig om in te schatten waarom niet meer gemeenten dat hebben gedaan. ‘Dat kan te maken hebben met het feit dat de formulieren pas in oktober online gezet zijn, maar het kan ook zijn dat gemeenten er nog geen raadsbesluit over hebben genomen’, aldus Evert Jan Slootweg, procesmanager bij Divosa. Een aantal gemeenten kiest er overigens bewust voor het voorschot niet aan te vragen. ‘Ik heb van gemeenten gehoord die het te ingewikkeld vonden om het geld over een periode van 8 jaar – en dus twee collegeperiodes - terug te betalen. Ze konden de extra kosten binnen de begroting opvangen en kiezen daar dan voor.’

 

Half december
Gemeenten die wel aanspraak maken op het voorschot, krijgen in december een beschikking met daarin het bedrag dat zij als voorschot tegemoet kan worden gezien. In de beschikking wordt eveneens gemeld hoe het voorschot zal worden verrekend. Het voorschot zal half december worden uitbetaald. Slootweg: ‘Het is niet zo dat gemeenten die geen aanspraak maken op het voorschot geld laten liggen, want ze moeten het uiteindelijk wel terugbetalen. Maar we willen het signaal afgeven dat áls ze gebruik willen maken van het voorschot, ze vaart moeten maken. Want 25 november nadert.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Erik Bierkens (Financieel specialist) op
Blijft lastig...het verschil tussen 'dekking' en 'financiering'. De voorschotregeling voor de BUIG valt onder het kopje 'financiering'. Gemeenten die veel uitgaven voor de BUIG hebben en daardoor (extra) kasgeld bij de bank moeten aantrekken, kiezen wellicht voor de voorschotregeling van SZW. Gemeenten die genoeg 'geld op de bank' (of bij schatkist) hebben staan zijn helemaal niet geïnteresseerd om nog meer geld aan te vragen. Daarnaast moet je dit voorschot op de balans gaan parkeren en de komende 8 jaar gaan administreren. Dat gemeenten de extra BUIG uitgaven in de begroting kunnen opvangen is voor het aanvragen van het voorschot niet relevant, omdat het voorschot toch niet als bate in de jaarrekening 2016 verantwoord gaat worden. Gemeenten die de extra uitgaven in verband met de verhoogde asielinstroom niet met hun BUIG-budget kunnen opvangen, kunnen straks gewoon een beroep doen op de vangnetregeling.