of 64120 LinkedIn

Losser legt verwijt failliet Solace naast zich neer

De gemeente Losser voelt zich niet verantwoordelijk voor het faillisement van thusizorgorganisatie Solace. Door mee te doen aan de aanbesteding, wist het bedrijf waar het aan begon. ‘Dat is het ondernemersrisico’, stelt een woordvoerder namens de gemeente.

Het verwijt van de failliete thuiszorgorganisatie Solace aan de Twentse gemeenten dat zij in de problemen is gekomen door te forse bezuinigingen van gemeenten op de huishoudelijke hulp, legt Losser naast zich neer. ‘Dat is het ondernemersrisico’, stelt een woordvoerder namens de gemeente.

Aanbesteding

Losser heeft, net zoals twaalf andere Twentse gemeenten, de eenvoudige huishoudelijke hulp aanbesteed waarbij het principe ‘leefbaar huis’ geldt. ‘Wij verbinden daar geen uren aan.’ Aanbieders krijgen per cliënt, per maand 165 euro voor deze zogeheten basisvoorziening. ‘Solace heeft aan die aanbesteding meegedaan’, aldus de woordvoerder. Het bedrijf wist dus waaraan het begon, meent de gemeente. Solace ATC is eerder deze week door de rechtbank van Noord-Nederland failliet verklaard.

 

Geen andere signalen

De praktijk van het huishoudelijke hulp-beleid sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), wijst wel uit dat het aantal uren hulp per cliënt in Losser is verminderd. De basisvoorziening omvat grofweg twee uur eenvoudige schoonmaakhulp; sommige inwoners hadden zes uur per week hulp. ‘In omzet ga je als bedrijf terug’, erkent de woordvoerder van de gemeente. Probleem bij Solace, maar ook bij het eveneens failliete TSN Thuiszorg dat ook in Twente actief was, is volgens de gemeente dat beide organisaties vaste en relatief dure contracten hadden met medewerkers, waarbij ook een gegarandeerd aantal uren werk in was opgenomen. Met andere woorden: de bedrijfsvoering is niet in lijn gebracht met veranderende marktomstandigheden. In Losser zijn nog achttien andere thuiszorginstellingen die de basisvoorziening mogen leveren. ‘Van hen hebben we geen signalen ontvangen dat zij in financiële problemen zijn of dreigen te komen’, aldus de woordvoerder.

 

Koppeltjes

Bij de 250 inwoners in Losser die hulp via Solace kregen, wordt de woning de komende weken gewoon schoongemaakt. Inmiddels hebben de inwoners een brief van de gemeente gekregen, waarin zij over het faillissement en het vervolg zijn geïnformeerd. De inwoners mogen nu zelf een keuze maken uit de overige aanbieders. Dit geldt ook voor de andere Twentse gemeenten waar Solace actief was. De (wettelijke) inspanningsverplichting die gemeenten in de optiek van de FNV hebben, om de zogeheten ‘koppeltjes’ (cliënt-medewerker) in tact te houden, ligt volgens Losser genuanceerder. ‘De cliënt mag zelf een nieuwe aanbieder kiezen.’ Of de medewerker daar kan en wil werken, is niet aan de gemeente.

 

Beleid aanpassen

Losser brengt momenteel, samen met de andere Twentse gemeenten, in kaart of het beleid moet worden aangepast. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft gevonnist dat gemeenten onder voorwaarden op resultaat mogen afrekenen. Dat resultaat moet wel duidelijk worden omschreven én tussen gemeente en aanbieder worden vastgelegd. Het mag niet zo zijn dat de cliënt dat zelf moet regelen met de aanbieder.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Annemiek (ICmedewerker) op
Conclusie van de gemeente Losser: onze bezuinigingen op de huishoudelijke hulp dienen dus te worden verhaald op de thuiszorgmedewerkers door slechtere contracten en lagere lonen. Hoera voor de onvrije marktwerking!
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@JaapV. Nergens schrijf ik dat het geen ondernemingsrisico is. =Geen enkel bedrijf 'moet meedoen' en de gemeente heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de actie van slecht lopende bedrijven om dat wel te doen. =Ook dat heb ik niet geschreven maar wel door niet mee te doen, is het bedrijf al eerder failliet en zitten de werknemers eerder thuis. We weten allemaal dat er wethouders in de pers komen met allerlei trieste verhalen over de grote werkloosheid. Een jaar later betaalt de gemeente een project om die werklozen weer aan de bak te krijgen. Als de gemeente, zo lees ik de bijdrage, als ondernemer reageert (maar de markt niet goed genoeg kent en veelal enkel op eigen gegevens afgaat dus lekker goedkoop i.c. afknijpen) dan krijg je dit soort problemen vanzelf op je bord. De Participatiewet is er goed voor.
Door JaapvV (adviseur, o.a. voorzieningen) op
Natuurlijk is het een ondernemersrisico om in te schrijven. Dat heeft niks met gemakkelijk praten door de gemeente te maken, maar met een slechte bedrijfsvoering. Geen enkel bedrijf 'moet meedoen' en de gemeente heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de actie van slecht lopende bedrijven om dat wel te doen.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Dat is het ondernemersrisico’, stelt een woordvoerder namens de gemeente.-Makkelijk praten over een bedrijf wanneer een bedrijf dat, bij het ontbreken van alternatieven, wel moest meedoen om niet al direct failliet te gaan.
De praktijk van het huishoudelijke hulp-beleid sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), wijst wel uit dat het aantal uren hulp per cliënt in Losser is verminderd. -Dat werd dus mooi verpakt als het principe ‘leefbaar huis’.
‘In omzet ga je als bedrijf terug’, erkent de woordvoerder van de gemeente. Probleem bij Solace, maar ook bij het eveneens failliete TSN Thuiszorg dat ook in Twente actief was, is volgens de gemeente dat beide organisaties vaste en relatief dure contracten hadden met medewerkers, waarbij ook een gegarandeerd aantal uren werk in was opgenomen. Met andere woorden: de bedrijfsvoering is niet in lijn gebracht met veranderende marktomstandigheden.-In feite geeft Losser aan dat losser met het personeel moet worden om gegaan. Doet men dat (inmiddels) ook bij het eigen personeel?
Losser brengt momenteel, samen met de andere Twentse gemeenten, in kaart of het beleid moet worden aangepast naar aanleiding van de uitspraak van de CRvB.- In die lijn denk ik dat bij praten over fout Rijksbeleid en eventueel ondernemingsrisico ook het gemeentelijk afknijpen niet onbesproken behoeft te blijven. Voor een dubbeltje op de eerste rang/rij is zo ouderwets en de gemeente gaat echt niet failliet..
Door Marquis de Canteclaer thoe Beneveldt op
Gemeenten niet beschuldigen of afrekenen op het uitvoeren van het slopen door socialistische maatregelen van voorzieningen voor de meest kwetsbaren.In liberale taal heet dit doorgevoerde marktwerking. Sommige liberalen kregen zelfs zakgeld in deze branche.....

Relevante Parlementaire Dossiers