of 61043 LinkedIn

Kwart gemeenten kapt met huishoudelijke hulp

Het gros van de gemeenten houdt per januari grote schoonmaak wat betreft de huishoudelijke hulp. Bijna een kwart van de gemeenten stopt er simpelweg mee, blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

Een kwart van de gemeenten stopt helemaal met de huishoudelijke hulp. Een groot aantal schrapt in het aantal uren of gaat de eenvoudige schoonmaakhulp anders inrichten.  Binnenlands Bestuur inventariseerde de stand van zaken in 148 gemeenten.

Rijkskorting
In bijna één op de vier gemeenten verandert er komend jaar niets, althans voor bestaande cliënten. Gemeenten die op welke manier dan ook bezuinigen op de huishoudelijke hulp, zeggen dit te moeten doen om het hoofd te bieden aan de rijkskorting van 40 procent op het budget voor huishoudelijke hulp.

Markt
Gemeenten die stoppen met de huishoudelijke hulp (hh1) laten deze schoonmaakhulp helemaal aan de markt over. De meeste gemeenten die hiertoe hebben besloten doen dit al per 2015. Een enkeling doet dat in de loop van komend jaar – als de indicatie afloopt – of in 2016. Het gros van de ‘stoppers’ haalt deze zogeheten maatwerkvoorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en maakt er een algemene voorziening van. Dat betekent dat iedereen hier zonder indicatie gebruik van kan maken, maar die schoonmaakhulp moet zelf worden geregeld en betaald.

Heerlen
Heerlen is één van de gemeenten waar volgend jaar niets verandert. ‘De huishoudelijke zorg (hz), inclusief ‘hh1’ als individuele voorziening is voor Heerlen essentieel’, stelt wethouder Peter van Zutphen. ‘Huishoudelijke zorg is veel meer dan alleen schoonmaken, waarbij overigens óók dat schoonmaken al belangrijk genoeg is.’ De signaleringsfunctie van de thuiszorgmedewerkers die bij de mensen over de vloer komen, vindt Heerlen belangrijk. Als mensen zelf poetshulp moeten regelen, verdwijnt dat.

5 miljoen minder
De Limburgse gemeente moet voor de instandhouding van de ‘hh1’ wel flink in de buidel tasten. Door de rijksbudgetkorting krijgt Heerlen structureel 5 miljoen euro per jaar minder. Een deel van die korting wordt opgevangen door de komende twee jaar in totaal 2,6 miljoen euro uit eigen gemeentelijke middelen in te zetten. Heerlen hoopt daarnaast circa 8 ton te krijgen, via honorering van haar aanvraag voor de Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT). Voor die toelage is de komende twee jaar 190 miljoen euro beschikbaar. In totaal hebben 300 gemeenten plannen ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid om aanspraak te maken op deze toeslag. Gemeenten zijn nog in afwachting van een oordeel en daarmee eventuele toekenning.

Versoberen
De 51 procent van de gemeenten die de huishoudelijke hulp anders gaat inrichten, is in drie subcategorieën te verdelen. De eerste betreft gemeenten die de hulp versoberen, met name door te snijden in het aantal uur dat via de Wmo wordt vergoed. Iemand met een indicatie van drie uur krijgt na 1 januari bijvoorbeeld dus nog hooguit twee uur vergoed. De tweede – en grootste – subcategorie betreft gemeenten die de hulp anders gaan organiseren. Veelal betekent dit dat niet meer een x-aantal uren wordt vergoed, maar dat het resultaat telt: een ‘schoon en leefbaar huis’. De cliënt overlegt samen met de zorgverlener wat er dan moet gebeuren. In veel gemeenten wordt dan eerst wel nadrukkelijk gekeken wat de cliënt, familie en buren zelf kunnen doen.

Nader bepalen
Tot slot is er nog een kleine groep gemeenten die al heeft aangekondigd dat er wat gaat veranderen, maar wat is nog niet duidelijk. Daar wordt nog het hoofd over gebroken en in de loop van volgend jaar over beslist.


Afbeelding

(klik hier voor vergroting)


Het hele artikel is te lezen in Binnenlands Bestuur nr. 23 van deze week. (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Flipper op
Heel erg goed van die gemeenten, want dan zijn ze in het begin goedkoper uit. Edoch na verloop van tijd zullen hier problemen alleen maar door toenemen- en dan de kosten ook. Hoe dom kun je dus (voor de langere termijn) zijn ?
Flipper