of 63372 LinkedIn

‘Kansen arbeidsmigratie onvoldoende benut’

De kansen die arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie biedt voor de Nederlandse samenleving worden nu niet voldoende afgewogen en benut. Dat is een van de conclusies van de adviescommissie voor vreemdelingenzaken. Doel van arbeidsmigratie zou moeten zijn: bijdragen aan brede welvaart. De regering dient hiervoor onder meer lokale bestuurders te raadplegen.

De kansen die arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie biedt voor de Nederlandse samenleving worden nu niet voldoende afgewogen en benut. Dat is een van de conclusies van de adviescommissie voor vreemdelingenzaken. Doel van arbeidsmigratie zou moeten zijn: bijdragen aan brede welvaart. De regering dient hiervoor onder meer lokale bestuurders te raadplegen.

Advies inwinnen
De kansen die arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie biedt voor de Nederlandse samenleving worden nu niet voldoende afgewogen en benut, schrijft de commissie in haar advies. In tegenstelling tot veel andere landen is er in Nederland geen instantie die de regering hierover op structurele wijze adviseert. ‘Het is van groot belang dat de regering dit soort advies inwint.’

Brede welvaart
Het bepalen van het doel van arbeidsmigratie is namelijk cruciaal bij de keuze voor een adviesmodel. De commissie onderscheidt drie doelen: het vervullen van de behoefte aan arbeidskrachten van de werkgevers, een goed functionerende arbeidsmarkt en bijdragen aan brede welvaart. Het laatste doel is te verkiezen boven de andere, aldus de commissie, ‘en past het best bij het ingezette kabinetsbeleid, het eindverslag van informateur Tjeenk Willink en de noodzakelijke brede maatschappelijk inbedding’.

Alle belangen afwegen
Bij ‘brede welvaart’ gaat het om de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze al dan niet ten koste gaat van die van latere generaties en/of van die van mensen elders in de wereld. Deze benadering bij arbeidsmigratie betekent dat wordt gekeken naar de kansen die deze migratie biedt voor de Nederlandse samenleving (en elders in de wereld) en dat een afweging wordt gemaakt van alle levende belangen: van werkgevers, werknemers, migranten én de gehele samenleving.

Migratietafels en burgerfora
De commissie stelt dat bij advisering aan de regering de brede welvaartsbenadering het raadplegen van diverse groepen in de samenleving vergt: deskundigen, werkgevers, werknemers, lokale bestuurders en burgers. Migratietafels, naar het voorbeeld van de klimaattafels, onder regie van de overheid, zijn  een interessante mogelijkheid, aldus de commissie. Ook burgerfora helpen stem te geven aan verschillende opvattingen in de samenleving en om daarover van gedachten te wisselen en de juiste voorwaarden voor arbeidsmigratie te scheppen ‘Gezien de complexiteit en de bijbehorende diversiteit aan belangen die moeten worden meegewogen pleiten we ervoor de regie te beleggen bij een interdisciplinaire groep adviseurs bij de overheid of bij een onafhankelijk adviesorgaan.’

Internationale voorhoede
Nederland zou zich zelfs in de internationale voorhoede begeven als het een adviesmodel opzet met de brede welvaartsbenadering als doel, waar ook brede burgerconsultatie onderdeel van is. Hierbij kan Nederland met name leren van Canada*. Het volledig overnemen van één bepaald model is niet wenselijk. ‘Wat het beste werkt is contextafhankelijk en een nieuw adviesmodel voor Nederland moet goed werken in de Nederlandse context.’ De commissie adviseert om te kiezen voor een adviesmodel dat ten dienste staat aan de welvaart in brede zin van de Nederlandse samenleving en toekomstgericht en duurzaam is.* De Canadese regering dient ieder jaar een driejarige projectie in van de toelating van migranten. Het plan geeft aan hoeveel immigranten Canada uitnodigt voor permanent verblijf in het kader van de economische, gezins- en vluchtelingen- en humanitaire programma’s. Het Canadese model richt zich op een goed functionerende arbeidsmarkt en heeft trekken van een brede welvaartbenadering. Dit blijkt uit de diverse belangen van (lokale) overheden en stakeholders die de regering afweegt tegen elkaar om naast economische groei te streven naar een diverse en inclusieve samenleving. Onder regie van de overheid is er een brede openbare consultatie. Ondanks de coronapandemie neemt in Canada het draagvlak voor migratie toe. Meerdere factoren dragen bij aan een succesvol model, zoals een apart ministerie van immigratie, richtgetallen, consultatie van nationale en lokale organisaties, welkomstcentra voor nieuwkomers en het bestaan van private sponsorship programma’s, waaraan burgers deelnemen.
(Bron: Verkenning: Naar een brede welvaartsbenadering in het arbeidsmigratiebeleid, ACVZ, 2021)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Zipje op
We komen een miljoen woningen tekort. Er stromen ongeveer 100.000 nieuwkomers per jaar in en "de adviescommissie vreemdelingenzaken (hebben die mensen niets beters te doen)" adviseert om nog meer mensen binnen te halen. Iedereen zeurt in dit land over het milieu en het klimaat terwijl ze allemaal weten dat overbevolking de grootste boosdoener is. Tussen Arnhem en Nijmegen is enkele jaren geleden een groot natuurpark aangelegd en er zijn nu al weer plannen om in dat gebied woningen te bouwen omdat er nergens anders nog plek is. Je kunt niet de kool en de geit sparen.
Door Sjeel (Specialist IAM) op
Zou fantastisch zijn als er een advies bureau kwam want nu is er een soort wildgroei waarbij de leefomstandigheden van de arbeidsmigranten te wensen overlaat. Een goed afgewogen advies waarbij de werkeloze neder- en medelanders in worden meegenomen (waar dan wel wat mee wordt gedaan) lijkt mij tijd worden.
Door Rood Hesje (werkt zonder discriminatie thuis) op
Het maakt voor sommige lezers, zoals RechtsDoorZee, Van Oeveren en Henk, niet uit of er eens een genuancreerd artikel over (arbeids)migratie verschijnt. Als het woord (arbeids)migratie valt raakt dat (blijkbaar)_ een geveolige snaar en is elke nuance zoek in de recaties zoals die hieronder staan. RechtsDoorZee lijkt er beter aan te doen om ergens een eilandje op te zoeken waar niemand komt. Migratie en ook arbeidsmigratie is van ale tijden, tenzij u op de basisschool de geschiedenis over de grote volksverhuizingen bent vergeten.
Van Oeveren gooit het meteen weer op het niveau van de laagstbetaalde banen, dus die werkgevers moeten maar meer betalen. Maar mijnheer of mevrouw Van oeveren: daar gaat dit hele advies nu juist niet over. Zucht!
En onze beste Henk (de beleids-non-adviseur) roept dat we alleen maar armer van worden. Eeeeuuh excuseer: is Nederland sinds de jaren 70 armer geworden??? Wat een flauwekul.

Dus heren/dames:eerst maar eens lezen dit genuanceerde rapport dat juist bedoeld is om de rijksoverheid er toe te bewegen om regie te nemen en doordachte keuzes te maken op het vlak van arbeidsmigratie, voordat jullie weer het geraaskal van de bitterballenpraat van FvD, PVV, Ja21 en het rechterflankdeel van de niet meer zo liberale VVD in snelle onderschriften over ons heen storten!
Door RechtsDoorZee op
Ach, weer een nietszeggend adviesrapportje van ca. 20 bladzijden van Monique Kremer (UvA) c.s., een deeltijd hoogleraar 'Actief Burgerschap', die de 'Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken' (ACVZ) bestiert.

Het is gewoon lachwekkend, zeker het voorstel om ook maar 'migratietafels' te introduceren. Die 'klimaattafels' van Ed Nijpels zijn nl. een ontzettend succes gebleken ! (hahaha). Die vraag is wie zulke personen als Monique Kremer benoemt tot zulke commissies, waarvan er dertien in een dozijn passen. Symptomatisch voor het failliet van het openbaar bestuur in Nederland, met graaiende nitwits en pseudo-wtenschappers als adviseurs.

Intussen loopt de campagne van bepaalde uitzendbureaus (arbeidsmigratiewerkt.nl) voor meer arbeidsmigratie, met actieve en liefdevolle medewerking van de ministeries SZW en BZK (!), vol op stoom:
https://arbeidsmigratiewerkt.nl/wie-zijn-onze-pa …

Een absolute schande.
Door Van Oeveren (IT specialist) op
Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat, als de werkgever in die bloemenkas wat meer betaalt dan alleen dat minimumloon, dat er ook weer eens gewone Nederlanders in zo'n kas aan het werk gaan? Ik ken die kassen in het Westland. De bedrijven daar worden steeds groter en hebben alleen nog maar Oost Europeanen in dienst, voor een habbekrats. De autochtone Westlander werkt daar allang niet meer. Geen wonder dat die een broertje dood heeft aan het huisvesten van arbeidsmigranten in het Westland. Het gaat alleen nog om het verdienmodel van de werkgevers. De bedrijven spelen geen rol meer in de lokale samenleving. Het zijn springhanen geworden.
Door Henk (Beleidsadviseur) op
Ik ruik economische belangen van enkelingen. En dan ook nog een plaatje erbij van een kas met bloemen.....Veel internationale concurrentie, slecht voor het milieu, kunnen we beter helemaal mee stoppen. Dit kost geld. En daarnaast hebben we nog te maken met een open Europa, we kunnen de grens met Polen niet sluiten. In de tussentijd staan er meer dan een miljoen mensen in dit land langs de kant van het arbeidsproces en is er een schreeuwend huizentekort. Opvallend is dat dit artikel het woord welvaart noemt en niet het woord welzijn. Van veel arbeidsmigratie is Nederland de afgelopen decennia alleen armer geworden. Neem de Turken en de Marokkanen. Die hebben ook jarenlang in de bloemen gewerkt voor onze welvaart, voor een appel en een ei, maar uiteindelijk kost het ons geld.