of 61441 LinkedIn

Kabinet verlaagt eigen bijdrage Wmo

De eigen bijdrage Wmo wordt in 2017 verlaagd. Het kabinet trekt hiervoor 50 miljoen euro uit. Dat hebben staatssecretaris Van Rijn (Wmo, PvdA) en minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) op Prinsjesdag bekend gemaakt.

Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit om de eigen bijdrage Wmo in 2017 te verlagen. Dat hebben staatssecretaris Van Rijn (Wmo, PvdA) en minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) op Prinsjesdag bekend gemaakt.

Zo’n 290.000 huishoudens profiteren hiervan, stellen de bewindslieden. Alleenverdieners met een chronisch zieke partner merken er het meeste van. Voor de meeste mensen op modaal niveau uit deze groep (de zogeheten meerpersoonshuishouden onder de AOW-leeftijd) betekent dit een verlaging van de eigen bijdrage van 1.460 euro naar 63 euro per jaar.

 

Beschermd wonen

De verlaging van de eigen bijdrage Wmo is het enige nieuws voor gemeenten uit de begroting van VWS 2017. Eerder was al bekend gemaakt dat gemeenten vanaf komend minder geld krijgen voor de Wmo (min 179 euro) en de Jeugdwet (min 47 miljoen euro). Eveneens was bekend dat er 25 miljoen euro bij gemeenten beschikbaar blijft voor beschermd wonen. Daarmee kunnen gemeenten verdere stappen blijven zetten in de intensieve begeleiding en ondersteuning van mensen met GGZ-problemen, met zoveel mogelijk thuis wonen als doel, aldus de Miljoenennota 2017. De 60 miljoen euro die gemeenten vanaf 2017 krijgen voor de tijdelijke opvang van mensen met een licht verstandelijke beperking, was ook eerder naar buiten gebracht.

 

Verwarde personen

Voor het Aanjaagteam verwarde personen wordt volgend jaar 30 miljoen euro extra uitgetrokken, ter ondersteuning van lokale en regionale initiatieven. Het gaat daarbij op inzet op het vervoer, de opvang van verwarde personen en het geven van zorg aan onverzekerden. Gemeenten moeten de regie nemen om over het vervoer goede afspraken te maken tussen politie, ambulancezorg en ggz-aanbieders, stelde minister Schippers (VWS, VVD) onlangs.

 

Mantelzorg

Komend jaar wil het kabinet een volgende stap zetten in de ondersteuning van mantelzorgers. De afgelopen jaren is de juridische positie van mantelzorgers versterkt en krijgt de ondersteuning in de vorm van onder meer respijtzorg steeds meer vorm, aldus de Miljoenennota. ‘Er is erkenning dat mantelzorg deel uitmaakt van de ‘driehoek’ van de cliënt, professionele zorg en mantelzorgverlener. In 2017 is het tijd voor een volgende stap, met daarin aandacht voor verdere integrale ondersteuning van mantelzorger met bijvoorbeeld aandacht voor werk en mantelzorg of huisvesting en mantelzorg alsook voor meer maatschappelijke bewustwording.’ Een campagne voor een mantelzorgvriendelijke samenleving is daar onderdeel van.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A. van der Horst (niet van toepassing) op
Hoe zit het met de eigen bijdrage van de huishoudelijke hulp en de uren die je tekort komt (lees afgepakt) en die je nu zelf moet inkopen????
Door els (iiva uitkeringsgerechtigde) op
eerst zien, dan geloven
Door Brigitte Steenbakkers (Mantelzorger) op
En hoe zit het wanneer de 1verdiener een iva uitkering geniet, de mantelzorger zorgt en geen baan heeft verder ook geen inkomen geniet. Val hè dan hier ook onder?
Door G E de Jong Faber (Huisvrouw) op
Heb nooit een uitkering gehad, heb al meer dan 25 jaar een bipolaire stoornis. Werkte toen ook niet ivm een tweeling van 1.5 - 2 jaar. Heb nog steeds meerdere episodes per jaar, mijn man heeft altijd alleen voor ons inkomen moeten zorgen
Door Arie (mantelzorger) op
Van 1460 euro eigen bijdrage CAK per jaar naar 63 euro per jaar???
Kan niet waar zijn ..... ik geloof er nix van
Door Zwaantje (Kadermedewerker WMO) op
Informatie over eigen bijdrage suggereert of al bekend is hoe de Minister dit wil invullen, omdat er specifieke cijfers en een specifieke categorie worden genoemd. Betekent dit een aanpassing van de landelijke parameters of betreft dit een andere maatregel?
Door Lady op
1. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door de gemeente bepaald. Alleen de maximale eigen bijdrage wordt door het CAK bepaald. Ben benieuwd of die 50 miljoen in de zakken van de gemeenten verdwijnt of daadwerkelijk bij de mensen die de zorg nodig hebben. Het verleden geeft geen goede moed.
2. Hoe zit het met de eigen bijdrage bij de Wlz? Want de eigen bijdrage van inmiddels 8400 euro per jaar is van een heel andere orde en neemt jaarlijks alleen maar toe.
Door S. (betrokkene) op
Misschien ook een verbod op ineens ontstane beleidsregels van gemeenten om te laten betalen voor onderhoud- en reparatie van gemeentelijk WMO-vastgoed? Graag!
Bij behoefte naast de zorgvrager in die vreemde stad te kunnen wonen zal geen enkele gemeente in meegaan en verwijzen naar wooncorporaties met de bekende wachtlijsten.De zin van mantelzorgondersteuning versus huisvesting zal ik bij voorbaat ook maar niet geloven.