of 62812 LinkedIn

Instroom jeugdhulp met kwart gedaald

Het aantal jongeren met jeugdzorg is voor het eerst sinds jaren gedaald, en wel met zes procent. De instroom van jongeren in nieuwe jeugdhulptrajecten is zelfs met bijna een kwart afgenomen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Voor het eerst sinds jaren daalt het aantal jongeren met jeugdzorg. Over de eerste zes maanden van dit jaar is sprake van een daling van zes procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De instroom van jongeren in nieuwe jeugdhulptrajecten is met bijna een kwart gedaald. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Mogelijk is sprake van een trendbreuk, maar ook corona speelt een rol.

Een op de twaalf

Van januari tot en met juni kregen 356.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg, zo blijkt uit de voorlopige CBS-cijfers; een op de twaalf jongeren. Het gaat daarbij om jeugdhulp (344.000 jongeren), jeugdbescherming en jeugdreclassering. In de eerste helft van vorig jaar ontvingen 378 duizend jongeren jeugdzorg, waarvan 367.000 jeugdhulp. Als bij de definitieve vaststelling van de cijfers over de eerste zes maanden van 2020 nog steeds sprake is van een daling, lijkt sprake van een trendbreuk. Tussen 2015 en 2019 steeg het jeugdzorggebruik alsmaar. Maar mogelijk is de daling het gevolg van corona en de coronamaatregelen, stelt het CBS.

 

Opvallende daling

Het aantal gestarte en beëindigde jeugdhulptrajecten vertoonde in april en mei een ‘opvallende daling’ en in mindere mate was dit ook nog in juni het geval, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, stelt het CBS. In de eerste helft van dit jaar zijn 128.000 nieuwe jeugdhulptrajecten zonder verblijf gestart; een daling van ruim 24 procent ten opzichte van het eerste half jaar van 2019. De instroom in de jeugdhulp met verblijf was in april, mei en juni 25 procent lager dan in dezelfde periode 2019. In juni was sprake van daling van meer dan twintig procent.

 

Minder verwijzingen

Het aantal verwijzingen naar een jeugdhulptraject door huisartsen is de eerste helft van dit jaar met bijna 28 procent gedaald, vergeleken met een jaar geleden. Vooral in april en mei daalde het aantal verwijzingen ten opzichte van 2019.

 

Uitgestelde hulp

Het CBS schrijft de daling van de instroom deels toe aan de coronacrisis en -maatregelen. Veel gemeenten zeiden eerder al te vrezen voor vraaguitval, omdat veel jongeren vanwege corona nu niet voor hulp aan de bel trekken. De CBS-cijfers lijken die vrees te rechtvaardigen. Ook jeugdhulpaanbieders hebben zorgen

 

Flinke afname

Bij jeugdbescherming was vooral in maart sprake van een flinke afname van het aantal gestarte trajecten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (-21 procent). Daarentegen lag in juni het aantal gestarte trajecten alweer hoger dan in juni vorig jaar. Het aantal beëindigde jeugdbeschermingstrajecten lag vooral lager in april, mei en juni. Ook de instroom van jeugdreclasseringsmaatregelen is eveneens met 21 procent afgenomen, terwijl er in 2018 en 2019 sprake was van een stijging. Het CBS vermoedt dat corona ook bij de instroom in jeugdbescherming en -reclassering een rol speelt.

In voorgaande jaren waren de definitieve jeugdzorgcijfers van het CBS vijf tot zes procent hoger dan de voorlopige resultaten.

 

Afbeelding

Bron: CBS

 

Afbeelding

Bron: CBS

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.