of 59903 LinkedIn

Het regent klachten over korten op poetshulp

Utrecht steekt daarmee met kop en schouders uit boven de andere gemeenten de Volkskrant onderzoek heeft gedaan, 20 in totaal.

Gemeenten die korten op de huishoudelijke hulp hebben de afgelopen drie weken veel klachten daarover gekregen. De gemeente Utrecht springt er negatief uit. Er zijn al ruim 600 bezwaarschriften binnengekomen van inwoners die het niet eens zijn met het verminderd aantal uren dat ze krijgen. Dat schrijft de Volkskrant.

Extra juristen
Utrecht steekt daarmee met kop en schouders uit boven de andere gemeenten die de Volkskrant onderzocht, 20 in totaal. De rondgang concentreerde zich op de grote steden en op plaatsen waarvan bekend is dat zij fors bezuinigen op deze vorm van thuiszorg. De domstad heeft extra juristen ingehuurd om de bezwaren te behandelen. Utrecht heeft besloten dat er nog slechts anderhalf uur hulp in de huishouding gegeven wordt. Dit is de inwoners meegedeeld via een telefoongesprek. Voor mensen die meer dan vier uur hulp kregen, werd een keukentafelgesprek gevoerd, met dezelfde uitkomst.


Met de overgang van de zorgtaken naar de gemeenten, is een bezuiniging van 30 procent op de huishoudelijke hulp ingeboekt. Een kwart van de gemeenten heeft besloten helemaal te stoppen met het vergoeden van de poetshulp. Anderen leggen geld bij vanuit de eigen begroting. Na veel klachten heeft het kabinet besloten 190 miljoen extra in te zetten om de overgang te versoepelen. Veel gemeenten hebben dat geld aangevraagd. Voordat gemeenten de hulp kunnen schrappen of korten, moet er een keukentafelgesprek plaatsvinden met de burger om te bepalen of de burger met minder hulp toe kan. De gemeente Dantumadiel, die zonder gesprek de hulp van een oud echtpaar wilde schrappen, werd door de rechter teruggefloten.

 

Overgangsjaar
Ook in andere gemeenten die de huishoudelijke hulp grotendeels afschaffen, zoals Katwijk en Noordoostpolder, komen veel bezwaren binnen, maar relatief gezien minder dan in Utrecht.
 In sommige andere grote gemeenten is 2015 een overgangsjaar en krijgen ouderen en gehandicapten dezelfde hulp als in 2014. 'Bij die gemeenten komt de pijn van deze bezuiniging nog, evenals de bezwaarschriften', aldus een woordvoerder van de gemeente Utrecht in de Volkskrant. 

Niet heel groot
Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid laat via het ANP weten de aantallen niet heel groot te vinden gezien de grote wijzigingen die hebben plaatsgevonden. Maar hij vindt het nog te vroeg voor een oordeel. Bij de ingestelde meldpunten is het volgens hem rustig. Gemeenten moet heel zorgvuldig handelen en als burgers niet tevreden zijn kunnen ze bezwaar maken, aldus Van Rijn. 'Dat is juist een van waarborgen die we in de wet hebben.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gijs van den Berg (Ondernemer ) op
In de gemeente Lochem is de huishoudelijke hulp ook afgeschaft d.w.z. de lichte huishoudelijk hulp.

Met als gevolg dat mensen die zelfs lichte huishoudelijk hulp nodig hebben en ook zeker niet de zware zaken fysiek aankunnen geen hulp krijgen.
Als het dan ook nog blijkt dat na onderzoek 19 personen niet de financiele mogelijkheden hebben om het zelf te betalen maar 21 wel.Dan vraag ik me af waarom de zwakkere financiele groep nog extra gestraft wordt.Terwijl degene die het nu zelf betalen eigenlijk na mijn inziens voorheen de regeling hebben geparasiteerd.
Wat mij betreft mogen ze deze groep een deel van geleverde zorg terugvorderen.Het gevolg uit deze scheefgroei zijn deze desastreuze bezuinigings maatregelingen.Bedankt graaiers onder u!!!
Hoe krijg ik de mensen op een normale manier onder de aandacht zodat ze weer hulp krijgen?Moet ik hiervoor naar de rechter?
Door Rinette Jaspers Faijer (stageplaats bij de gemeente Wageningen toegezegd maar momenteel werkloos) op
Een terugtrekkende overheid zonder goed plan vind ik diep triest. Zelf zit ik al jarenlang met de combinatie van mijn handicap, mijn grote huis en de pgb van 5 uur. Dat vond ik al erg moeizaam en beneden mijn levensspijl laat staan nu het is terug gegaan naar 2 uur. Zorg hoort geen gunst maar recht op een normaal leven te zijn. Vind het abnormaal dus.
Door Egbert ten Hoeve (gepensioneerd ambtenaar) op
Geweldige reactie beste en ook gewaardeerde Alice.
Ik zinde op een passende reactie op die van Aart Zijtaart.
Ik zoek niet langer, ik verwijs naar die van jou.
Verder wens ik je sterkte vooral vanwege de vermoedelijke constatering, dat niemand zich iets van jou toelichting aantrekt. De minister sowieso niet want die zegt, dat de gemeenten er klaar voor zijn. De binnenkort te verwachten kabinetscrisis (de maat moet toch een keer vol zijn nietwaar) zal er ongetwijfeld voor zorgen dat die minister naar de achtergrond verdwijnt om dan als mantelzorger en poetshulp voor zijn familie op te treden. De leerlingen van de opleiding 'veranderkunde' krijgen te horen van een 'docent': De eerste klagers na een verandering/reorganisatie moet je gewoon terzijde leggen. Zij kunnen nou eenmaal niet tegen veranderingen houden het liefst vast aan het verleden.
Vandaag zou ik denken dat die docent ook gebruik wil maken van de reactie van Aart Zijtaart. Net doen of je neus bloed en blijven denken, dat alles went.
Nogmaals erg verrast met al je inspanningen en de beschrijving daarvan en dus bedankt.
Door Alice in Zeurgland (persoonsgebondenbudgethouder) op
De gemeente Den Haag: “U ontvangt zorg... En wat levert u als tegenprestatie??”
Sedert tien jaar ben ik PGB-houder. De laatste jaren heb ik op alle niveaus de ontwikkelingen rond bezuinigingen, transities en hervormingen intensief gevolgd: de belangen van de politiek, de bestuurs- en toezichtraden, de 'belangen'- en adviesraden [ Den Haag heeft sowieso geen Wmo-raad; mijn 'belangen' worden zonder mij voor mij behartigd door een meneer bij Zorgbelang-ZH schijnt het: mijn pogingen tot inspraak en/of 'samen'[sic!]spraak zijn uitdrukkelijk niet gewenst gebleken] , de belangen van de ZIN- "handjes" en/of hun directeuren en de bijbehorende 'koepels' en 'platforms' en de externe transitie-, trainings- en adviesbureaus voor ambtenaren, te veel belangen om alles te benoemen, en mijn belang schiet er bij in want daar worden geen dikbetaalde juristen voor ingehuurd. Verder 'hoef' ik mij nooit te vervelen met mijn goede vrienden UWV, DSZW Den Haag, Wmo Den Haag, Zorgkantoor Haaglanden [nu in Tilburg!], CIZ, CAK, Gemeentelijke Belastingdienst 's-Gravenhage [snapt niets van Jonggehandicaptenkorting, na jaren strijd ben ik door Min. van Financiën in het gelijk gesteld], Regionale belasting Groep [snapt al jaren niets van een extra bankrekening ivm beheer van PGB], AZIVO-armoefonds Den Haag [snapt niets van PGB V&V en/of het vergoeden eigen bijdrage CAK ivm PGB Wmo-HV], en sinds kort verplicht, om het nog gemakkelijker, goedkoper en fraude bestendiger te maken: SVB [nu al een debacle] en binnenkort krijg ik ook nog het 'sociale wijkteam' [het financiële en maatschappelijke debacle van de zeer nabije toekomst] aan de telefoon voor het keukentafelgesprek, nadat ik natuurlijk eerst al mijn privacy-gevoelige gegevens alweer moet aanleveren middels de onbeveiligde internetverbinding [NEN norm 7510?!?huh] van de gemeente Den Haag . Gelukkig [?] snap ik het nog wel en kan ik brieven schrijven. Mijn huis is een administratiekantoor, met dank aan de diverse al dan niet functionerende instanties. En zo lever ik [ geheel onbezoldigd en vrijwillig!] als tegenprestatie mijn positieve bijdrage aan de werkgelegenheid van velen en heb ik [tot op heden] ook nog een soort van regie over mijn lijf en leven. Maar de overheid ziet dat toch anders : mijn lijf [de 'zorgvrager'] is de grondstof waarvan een zorginstelling [de 'producent'] een product maakt dat de gemeente Den Haag [de 'consument'] afneemt. Nietwaar? En gezien de hoeveelheid juridisch geweld die nu, gefinancierd uit de div. potten voor “cure”en “care”, tegen 'zorgvragers' in stelling wordt gebracht zal dat voorlopig zo blijven. Wel fijn dat het zestiende! meldpunt 'het is crisis in de zorg' sinds eergisteren actief is...voor als ik me ga vervelen en behoefte krijg aan eh.... 'een zinvolle dagbesteding'
Door E. J. ten Hoeve (gepensioneerd ambtenaar) op
Waarom extra juristen ingeschakeld? Als de gemeenteraad het beleid van het college indertijd heeft goedgekeurd en geen escape heeft doorgevoerd in zin van: We wachten de klachten wel af en sturen dan zonodig en tijdig bij, is er niets te halen door de klagers. Een mooi item trouwens voor de komende verkiezingen. Hebben onze partijen in de raad zitten slapen of wordt het allemaal technocratisch benaderd?
De regering heeft in ieder geval een mooie slogan, dat er flink bezuinigd is in de vier jaar regeringsperiode. De gemeenten zoeken het maar uit met hun inwoners. Zou dat het zijn? Moeten de tekorten vanwege Griekenland nu al worden inverdiend?
Het beschikbare geld gaat veelal naar intergemeentelijke diensten of bureaus die door een aantal gemeenten samen worden ingeschakeld. Een familielid maakt schoon bij schrijnende gevallen in opdracht van zo'n bureau. De overhead is uiteraard aanzienlijk en dus ontvangt mijn familielid nog een paar euro's per uur die worden aangewend om de kerkbelasting te kunnen betalen. Ze werkt nu extra door bij die gevallen en doet dat vrijwillig. Een keukentafelgesprek? Wie heeft dat woord uitgevonden? Welk college controleert zijn ambtenaren. Welke afdelingsmanager zegt tegen zijn wethouder: Wil je straks nog vier jaar blijven of begin je gewoon voor jezelf?
Wat wel positief is is het feit, dat vele gemeenten het vorige beleid meteen afkeuren en de poetshulp gewoon schrappen. Mooi om mee te maken dus, dat de linkerhand van aan partij de rechterhand gewoon opzij zet.. De staatssecretaris van Justitie heeft daar ook veel mee te maken, maar dan anders. DE huidige minister van Binnenlandse Zaken ook, maar dan weer anders. Waarom is dat potlood in het stemhokje altijd rood?
Door H.(Appie) Kootstra (oud wethouder GL Winschoten) op
De heer Zijtaart als beleidsadviseur kan niet anders reageren het is zijn baan. Maar de mensen die hulp nodig hebben schieten daar niks mee op,zij moeten de hulp van familie als die er zijn of buren vragen hun te helpen.De huidige mantelzorgers moeten nog meer doen dan nu is het parool van dit kabinet VVD/PvdA ,wie helpt deze mantelzorgers die nu al over belast zijn,het is gewoon een a-sociaal beleid en de mensen die dit land hebben opgebouwd waarvan de heer Zijtaart nu profiteert worden als grofvuil aan de kant gezet. Staatssecretaris van Rijn (PvdA) moet zich schamen als socialist om zulk beleid uit te voeren en voor te stellen omdat de VVD dit wil,hij kan wel zijn vader de mond snoeren door spreekverbod maar niet de rest van Nederland. Bij Statenverkiezing in maart zullen zij het wel merken,hoe Nederland er over denkt.
Door Aart Zijtaart (beleidsadviseur) op
Geachte Rommel. Het zou pas cynisch zijn als we alles bij het oude laten om juridische kwesties te ontlopen. Dat is hét recept voor stagnatie. Kortom: door deze fase moeten we gewoon heen. In de loop van de tijd zijn we er aan gewend en zal al het aantal zaken teruglopen tot een aanvaardbaar niveau.
Door Rommel op
Hoe cynisch wil je het hebben. Extra juristen inhuren (kosten goud geld) om de bezwaarschriften tegen korten op huishoudhulp te behandelen.