of 64707 LinkedIn

Gemeenten: stop ook energie bij langdurige bijstand

Gemeenten moeten meer aandacht besteden aan mensen die lange tijd in de bijstand zitten. ‘Het is een morele verplichting om mensen niet aan de kant te laten staan’, stelt Divosa-voorzitter Erik Dannenberg.

Gemeenten moeten meer aandacht besteden aan mensen die langdurig in de bijstand zitten. ‘Het is een morele verplichting om mensen niet aan de kant te laten staan’, stelt Divosa-voorzitter Erik Dannenberg.

Wegzakken

‘In Europa bungelen we onderaan de lijstjes als het gaat om investeren in activerend arbeidsmarktbeleid. Terwijl we enorme personeelstekorten hebben in sectoren als bouw, techniek, zorg en onderwijs. Ook om die reden is het vreemd dat we mensen laten wegzakken in de bijstand.’

 

Fors tekort

Dannenberg reageert daarmee op het deze week verschenen onderzoek van Bureau Berenschot. Daaruit bleek dat gemeenten nu al 1,2 miljard euro tekortkomen om de Participatiewet, oplopend naar 1,5 miljard euro in 2026. Ook bleek uit het onderzoek dat gemeenten vooral inzetten op bijstandsgerechtigden die weer snel aan werk kunnen worden geholpen. Rijksbezuinigingen op het participatiebudget zijn daar debet aan, maar ook de financiële prikkel in het bijstandsbudget. Het participatiebudget is verlaagd van 1,4 miljard euro in 2010 naar zo’n half miljard vanaf 2018. Gemeenten hebben er (financieel) baat bij als mensen zo snel mogelijk de bijstand uitstromen.

 

Lastiger

Divosa herkent dat veel gemeenten de participatiebudgetten met name inzetten voor mensen die dichter bij de arbeidsmarkt staan. ‘Tegelijk willen gemeenten hierdoor ook voorkomen dat mensen langdurig in de bijstand belanden, waardoor werk vinden steeds lastiger wordt’, aldus Dannenberg. Als samenleving moet meer worden gekeken naar wat mensen echt nodig hebben om weer deel te kunnen nemen aan de samenleving, vindt Divosa. Nederland heeft het onbenutte arbeidspotentieel hard nodig, onder meer gezien de vergrijzing, benadrukt Dannenberg. ‘Daarom moeten we nu in ze investeren.’

 

Onwenselijk

Het onderzoek onderbouwt goed dat gemeenten structureel te weinig budget hebben voor activering, begeleiding en re-integratie van de meest kwetsbare doelgroepen, zoals mensen die al lang in de bijstand zitten, stelt Divosa. De VNG dringt bij het nieuwe kabinet aan op extra budget. Daarnaast wil de gemeentekoepel met rijk en andere partners de omslag maken van het verstrekken van uitkeringen naar het activeren van mensen. Ook de VNG vindt het onwenselijk dat mensen aan de kant blijven staan, gezien de vergrijzing en tekorten op de arbeidsmarkt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rood Hesje (zomerzon) op
De enige zinvolle reactie op dit artikel is die van Martin Hekelaar waar hij de scribenten uitnodigt om eerst het rapport van berenschot eens te lezen voordat er vanuit de linkerheup met losse flodders wordt geschoten terwijl aan de rechterhand de klok zonder klepel kabaal maakt
Door Jan Timmermann (pensionado) op
Opnieuw blijkt dat de grootste prikkel voor gemeenten in de financiering van de Participatiewet, en zijn voorganger de Bijstandswet, is gericht op uitstroom naar werk. Daarmee wordt de mensen die deze 'eindstreep' niet halen schromelijk te kort gedaan. Daarbij speelt het beeld dat een groot deel van de politiek heeft van mensen in de bijstand: 'eigen schuld dikke bult' nog steeds een grote rol. Het wordt hoog tijd dat daaraan een einde komt!
Door anand (adviseur) op
Ik denk dat hier sprake is van een zeer complex probleem. Uitstroom uit langdurige bijstand is een grote wens, maar moeilijk realiseerbaar zonder de inzet van gesubsidieerde arbeid. We hebben hier ervaring mee (banenpool, JWG etc). Dit leidde vaak niet tot uitstroom naar reguliere arbeid.
Ik ben benieuwd naar succesvolle interventies die voor een grotere groep werken dan voor een aantal uitzonderingen die ook de pers halen, compleet met foto van tevreden wethouder (@Piet)
Door Piet (Gepensioneerd) op
Als de uitstroom uit de bijstand even belangrijk zou zijn voor een wethouder als op de foto komen in het plaatselijke krantje, dan zou het zeker beter gaan. Het liefst stoppen colleges de uitvoering zo ver mogelijk weg in grote kolossen als de sociale dienst Drechtsteden. Dat zegt genoeg. Arbeidsreintegratie is juist iets waar colleges iets in kunnen betekenen op lokaal niveau.
Door de vries (Ambtenaar) op
Het is onlogisch. Aan elke langdurige bijstand gaat kortdurende vooraf. Het bestaan van langdurige bijstand duidt op falende interventies in kortdurende, nieuw gestarte bijstand.
Door Peter (IT) op
We leven nu eenmaal in een land van opportunisme en geld verdienen op de korte termijn. Dat de samenleving uiteindelijk vele malen duurder uit is als we NIET in ons eigen volk investeren, doet niet ter zake. Liever een goedkope Pool uitmelken dan investeren in de bijstand. En de landelijke politiek faciliteert de arbeidsmigratie en dus de werkgeversbelangen. Het is ons culturele probleem.
Door Michiel Knoester (medewerker Bezwaar & Beroep) op
De kop van dit artikel klopt niet. Het moet zijn: 'stop ook energie IN langdurige bijstand'. Het woordje 'Bij' suggereert dat er juist geen energie gestoken zou moeten worden in mensen die in de langdurige bijstand zitten. Tenzij dat een vals lokkertje is voor dit artikel.