of 62688 LinkedIn

Gemeenten mogen adviseren over schuldenbewind

‘Een goede samenwerking tussen rechters, gemeenten en bewindvoerders maakt het mogelijk de meest passende vorm van ondersteuning te vinden’, zegt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) over de nieuwe Wet adviesrecht gemeenten.

De wet die regelt dat gemeenten de rechter mogen adviseren over beslissingen met betrekking tot schuldenbewind, gaat op 1 januari 2021 in. De wet moet gemeenten helpen om de regierol bij de schuldhulpverlening beter te vervullen.

Samenwerking
‘Een goede samenwerking tussen rechters, gemeenten en bewindvoerders maakt het mogelijk de meest passende vorm van ondersteuning te vinden’, zegt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) over de nieuwe Wet adviesrecht gemeenten. Mensen met schulden worden zo beter geholpen, denkt de minister.

Rechter
Schuldenbewind, een interventie waarbij een bewindvoerder de financiën van iemand met problematische schulden overneemt, is een ingreep waarvoor de rechter toestemming moet geven. De kosten voor bewindvoering worden doorgaans door de gemeente betaald via de bijzondere bijstand.

Lichtere vorm
Onder de nieuwe wet mogen gemeenten, drie maanden nadat het schuldenbewind is ingesteld door de rechter, adviseren of een inwoner het beste kan worden geholpen door voortzetting van het bewind, of door een lichtere vorm van gemeentelijke ondersteuning. De wet bepaalt ook dat schuldenbewind niet meer voor onbepaalde tijd mag gelden. Dat moet ervoor zorgen dat schuldenbewind niet langer duurt dan noodzakelijk.

Noodzaak
De Raad van State heeft het kabinet geadviseerd het wetsvoorstel niet in te dienen, omdat de noodzaak ervan niet duidelijk is. ‘Het werkelijke probleem lijkt vooral te liggen in de informatie-uitwisseling en de samenwerking tussen gemeenten, rechtbanken en bewindvoerders. Denkbaar is dat dit probleem ook zonder adviesrecht kan worden opgelost’, schreef de Raad van State. In Tilburg en Rotterdam zijn bijvoorbeeld pilots uitgevoerd waarbij de samenwerking door middel van convenanten wordt gestimuleerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Anton van der Steen (Schuldenaar) op
Na het lezen van dit artikel, moest ik toch echt wel lachen, sorry.
Vanaf 2012 in de schuldsanering gegaan, tegelijk met bewindvoering.
De sanering met goed gevolg afgerond, echter bleek zich een schuldeiser te hebben terug getrokken, dit bericht is naar de bewindvoerder gestuurd, maar niet vermeld bij de kredietbank.
Nu 4 jaar later, nog steeds aangemeld bij het CAK/CJIB betaald elke maand een boete, al vier jaar lang.
Schuld staat er nog steeds, en het enige wat ik iedere keer te horen krijg, ja u kunt in maart 2021 weer schuldsanering aanvragen, wat!!!!
Klop je aan bij de gemeente, of welke instantie dan ook, dan is het ja sorry meneer, we kunnen u voorlopig niet helpen.
Hou toch op, controleer die bewindvoerders eens die zich zelf zo werk verschaffen door mensen bewust in de shit te houden.
Wie gaat hier nou eens mee helpen.
Door de vries (ambtenaar) op
Het kernprobleem is niet wat de RvS benoemd. Het kernprobleem is dat gemeenten van de kosten afwillen. Dat is de drijfveer geweest voor de lobby die voor deze wijziging is gevoerd. Gemeentelijke vormen van schuldhulp anders dan beschermingsbewind hebben één allesoverheersend kenmerk: ze werken niet omdat gemeenten domweg weigeren in te zien dat een groot deel van mensen met een laag inkomen en een lage opleiding simpelweg niet met geld om kan gaan. Mensen met een hoger inkomen ook lang niet altijd, maar die kunnen het zich dat gebrek veroorloven. De fictie van iedereen moet het kunnen (met geld omgaan) leidt in de praktijk van alledag tot niks anders dat recidive. En recidive leidt tot uitsluiting van toegang tot gemeentelijke schuldhulp (het niet kunnen is gewijzigd in het niet willen, want iedereen kan het immers) en leidt dus tot niks anders dan onopgeloste schulden. Beschermingsbewind of curatele helpt mits uitgevoerd door bonafide bewindvoerders. De cowboys en de familieleden er uitgooien zou meer zoden aaan de dijk zetten. Vermeng schuldhulpverlening met politiek en je krijgt politiek. Juist die afwezigheid van vermenging met gemeentelijke schulhulp-politiek was het grote pluspunt. Afwezigheid van gemeentelijke regie is geen gebrek maar een zegen en een voorwaarde voor succes. Hoe minder gemeentelijke bemoeienis hoe beter.