of 61043 LinkedIn

Gemeenten eisen alsnog persoonlijke verzorging op

Met een ruim mandaat van de leden gaat gemeentekoepel VNG terug naar de onderhandelingstafel met staatssecretaris Van Rijn. Daar gaat de VNG de alsnog de persoonlijke verzorging ‘opeisen’.

De VNG gaat terug naar de onderhandelingstafel met het kabinet. Met een ruim mandaat van de leden (ruim 93%) gaat de gemeentekoepel alsnog de persoonlijke verzorging ‘opeisen’. Die moet onderdeel worden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en niet van de Zorgverzekeringswet (Zvw), zo hebben de gemeenten vandaag (vrijdag) besloten.

Kansen onduidelijk

VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma heeft ‘geen idee’ hoe groot de kans is dat de persoonlijke verzorging alsnog onder de Wmo wordt gebracht. Woensdag is er een eerste overleg met staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA). ‘Dan zullen we zien of er een basis is om te onderhandelen’, aldus Jorritsma na afloop van de VNG-ledenvergadering.

 

Verheugd

Staatssecretaris Van Rijn is ‘verheugd’ dat gemeenten het gesprek met het kabinet willen voortzetten, zo laat hij in een eerste reactie weten. ‘Uiteindelijk moeten we als mede overheden gezamenlijk aan de slag om de ondersteuning en zorg goed te organiseren voor mensen die langer thuis willen wonen. Gemeenten en rijk kunnen op deze manier gezamenlijk invulling geven aan de decentralisatie in de langdurige zorg.’ Van Rijn laat zich nog niet uit over de eisen van de gemeenten.

 

Onderhandelingsresultaat

Als Van Rijn bij zijn standpunt blijft om het gros van de persoonlijke verzorging bij zorgverzekeraars onder te brengen (95%), dan willen gemeenten de resterende vijf procent niet voor hun rekening nemen. ‘Die vijf procent mag hij houden’, aldus Jorritsma. Verder moeten de kortingen op de budgetten voor huishoudelijke hulp (40%) en begeleiding (25%) ‘substantieel omlaag’. Percentages zijn niet genoemd. Daarnaast moeten afspraken tussen zorgverzekeraars en gemeenten wettelijk worden geborgd. Vooral de positie van de wijkverpleegkundigen is daarbij cruciaal. Het onderhandelingsresultaat wordt in een formele ledenraadpleging aan alle gemeenten teruggelegd.

 

Warboel

Jorritsma spreekt van een ‘helder mandaat’ van de gemeenten om weer met het kabinet te gaan onderhandelen. ‘Als het kabinet de plannen niet aanpast, kunnen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de nieuwe taken financieel niet dragen. Bovendien wordt het voor burgers een onontwarbare warboel, omdat onduidelijk is bij wie ze voor hulp en ondersteuning moeten aankloppen.’

 

Drastische koerswijziging

Nieuwsgierig is Jorritsma naar de standpunten van de Kamer. Die heeft zich nog niet formeel uitgesproken over de drastische koerswijziging van het kabinet. ‘Heel bijzonder’ vindt de VNG-voorzitter het dat Kamerleden heel anders denken over bij wie de persoonlijke verzorging het beste kan worden ondergebracht, dan wethouders van hun eigen partij. ‘Kamerleden weten onvoldoende wat er speelt.’ 

 

Geen toezegging

Van Rijn wil op dit moment niet ingaan op de door de gemeente gestelde eisen. Hij wil eerst het gesprek met de VNG afwachten. Wel stelt hij op voorhand dat de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars niet vrijblijvend is, 'maar voorwaarde voor een duurzame hervorming dichtbij mensen. De wijkverpleegkunde zorg zal in veel opzichten een schakelfunctie hebben in de wijk. Samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars is de sleutel voor een goede organisatie van zorg en ondersteuning in de buurt. Zo kunnen wijkteams van de gemeente alleen succesvol werken als de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars goed van de grond komt', stelt Van Rijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pierre op
Met de vandaag verlaagde Nederlandse rating en een Dijsselbloem die zich vooral druk maakt over hoe hij dat aan zijn Europese vrindjes kan verkopen, hoef je geen hoge verwachtingen te hebben over grote scheppen geld erbij. Gewoon nokken met die transitie! Laat het rijk maar zorgen dat ze die taak zelf in control kan uitvoeren, alvorens een "brandend huis" te slijten aan gemeenten.