of 60195 LinkedIn

Gemeente Den Haag pakt knelpunten Wmo aan

Mensen die hulp nodig hebben in de gemeente Den Haag hoeven straks nog maar één formulier in te vullen. Voortaan is nog maar één dienst verantwoordelijk voor alle maatschappelijke ondersteuning in de gemeente. Met onder meer deze maatregel wil wethouder Karsten Klein (CDA) de dienstverlening klantvriendelijker maken.

Voortaan is in de gemeente Den Haag nog maar één dienst verantwoordelijk voor alle maatschappelijke ondersteuning. Mensen die hulp nodig hebben hoeven dan nog maar één formulier in te vullen. Met deze en andere maatregelen wil wethouder Karsten Klein (CDA) de dienstverlening klantvriendelijker maken.

Intern onderzoek
In een intern onderzoek van de gemeente Den Haag onder mensen die hulp ontvangen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is gekeken naar toegankelijkheid en beleving van klanten van de aanvraag tot de toewijzing. Daaruit bleek dat mensen meerdere formulieren moesten invullen, omdat zowel sociale zaken als de dienst OCW verantwoordelijk was voor de uitvoering. Straks is daar dus nog maar een gemeentelijk loket voor: de dienst OCW.

Extra mensen
Ook de doorlooptermijn van zes weken met wettelijke uitloop van twee weken werd niet altijd gehaald. Klein heeft extra mensen aangesteld, zodat dit proces sneller gaat. ‘Vaak ging het hier om ingewikkelde zaken, zoals onderzoek naar een traplift of beoordelen of een voorziening binnen de vergunning past.’ Een andere uitkomst was dat meldingsformulieren te lang en ingewikkeld zijn, een klacht die Klein al langer tegenkomt. ‘Dat formulier wordt eigenlijk voortdurend aangepast. Je wilt niet te weinig vragen, maar ook niet te veel. We betrekken nu klanten bij het formulier die ons erover adviseren.’ Verder gelden indicaties die eerder voor een jaar werden afgegeven voortaan voor vijf jaar.

Geen rechtszaken
De plaatselijke PvdA is juist erg verontrust over de toegankelijkheid van de zorg en ondersteuning in Den Haag. Volgens fractievoorzitter Martijn Balster waren veel geconstateerde problemen al bekend en hadden die eerder kunnen worden opgelost. Maar Klein wijst erop dat de gemeente Den Haag juist heel veel heeft geïnvesteerd in zorg. ‘Andere gemeenten kregen ook minder geld van het rijk en hebben gekort. Wij hebben wel geïnvesteerd uit eigen middelen. Ik heb me nog verzet tegen de korte voorbereidingstijd, maar we hebben hier, anders dan in Amsterdam of Rotterdam geen rechtszaken gehad en ook geen wachtlijsten. En de kwaliteit van de zorg is goed. Daar gaat de PvdA aan voorbij.’

Teveel begroot
De 24 miljoen zorggeld die het college nog op de plank heeft liggen en waar de PvdA naar verwees is incidenteel geld, aldus Klein. ‘Dat gaat ook naar maatschappelijke opvang en verslavingsproblematiek. Je zou ook kunnen zeggen dat we teveel hebben begroot. Het doel is niet geld uitgeven, maar inzetten waar het nodig is. De PvdA kan zich beter druk maken over de bezuinigingen van het kabinet.’ Klein weet dat hij nu voldoende middelen achter de hand heeft om eventuele extra kortingen op te vangen. ‘Dat gaan we dus niet over de balk smijten.’

Geen klachten
De PvdA denkt dat veel mensen niet mee hebben gedaan aan het onderzoek en voor hen zorg onbereikbaar is. Volgens hen moet de gemeente direct actie ondernemen om de zorg voor iedere Hagenaar toegankelijk te maken. Klein herkent het geschetste beeld niet. ‘Er hebben veel mensen meegedaan aan het onderzoek en we hebben geen klachten ontvangen over dat mensen geen zorg hebben gekregen.’ De PvdA heeft een debat over de toegankelijkheid van de Wmo aangevraagd.


Ict-ervaarhuis 

Klein wijst erop dat Den Haag vooroploopt in innovaties in de zorg, zoals met een “ict-ervaarhuis”, waar mensen kunnen proefwonen in een huis vol hulpmiddelen, waarmee langer thuiswonen kan worden gesimuleerd. ‘Langer thuiswonen is een moeilijk verhaal van staatssecretaris Van Rijn’, vindt Klein. ‘Je kunt wel bezuinigen op verpleeghuizen, maar als je tegelijk bezuinigt op huishoudelijke hulp in de thuiszorg, wordt het lastig. Wij hebben daarop ingespeeld.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Charlie (Waarnemer in Politiek Den Haag) op
Wij hebben wel geïnvesteerd uit eigen middelen. Ik heb me nog verzet tegen de korte voorbereidingstijd, maar we hebben hier, anders dan in Amsterdam of Rotterdam geen rechtszaken gehad

Dit is een regelrechte leugen.
Ik heb nl een rechtszaak gewonnen.
Dat de gemeente niet de moeite nam om te komen wil niet zeggen dat die rechtszaak niet plaatsgevonden heeft.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@ Willem op 27 januari 2017 07:33 Weer een broddelstukje van BB. Welke dienst is nu verantwoordelijk en hoe is dat georganiseerd?==Straks is daar dus nog maar een gemeentelijk loket voor: de dienst OCW.= het was misschien nog te vroeg en te koud. Overigens, ben ik al langer van mening dat de WMO niet bij Sociale Zaken thuis hoort. Er wordt daar helaas teveel vanuit bijstandsbeleid geredeneerd (Dat was althans mijn ervaring).
Door Willem op
Weer een broddelstukje van BB. Welke dienst is nu verantwoordelijk en hoe is dat georganiseerd?