of 59082 LinkedIn

Gelderse zorgwerkgevers wisselen personeel uit in pool

Twaalf Gelderse werkgevers in Zorg en Welzijn vormen een consortium, waarin zij onder meer vraag en aanbod van werk en medewerkers met elkaar uitwisselen. Gemeenten zijn opdrachtgever van de consortiumpartners.

Twaalf Gelderse werkgevers in Zorg en Welzijn vormen een consortium, waarin zij vraag en aanbod van werk en medewerkers met elkaar uitwisselen en samenwerken op het gebied van onder meer scholing. Gemeenten zijn opdrachtgever van de consortiumpartners.

Het consortium zal de naam ‘Gelderse Werkgeverij’ dragen. Aangesloten werkgevers stellen werk dat zij zelf niet kunnen invullen als eerste beschikbaar aan elkaar. Hun medewerkers kunnen zich via een online databank melden, zegt Nicolette Horn, programmamanager van de Gelderse werkgeversvereniging WZW en co-auteur van de recent verschenen bundel Waarden die Werken, waarin verschillende activiteiten vanuit het zogenoemde ‘Gelders Arbeidsmarkt Model’ worden beschreven, waaronder de Gelderse Werkgeverij. ‘Regionale samenwerking, goed werkgever- en werk­nemerschap en zelfregie staan centraal. Het model stelt werkzekerheid boven baanzeker­heid. We moeten het naar mijn idee niet te grootschalig maken. Zo nodig komen er meerdere Werkgeverijen.’

 

Waarborgen zorg

De Gelderse Werkgeverij is opgericht tegen de achtergrond van de decentralisaties, die de arbeidsmarkt in zorg en welzijn op de kop hebben gezet. En tevens als reactie op de Wet Werk en Zekerheid, die werkgevers ervan weerhoudt om medewerkers in dienst te nemen en tot vaak ongewenste vormen van flexibilisering leidt. Het samenwerkingsverband is geen nieuwe overkoepelende zorginstelling, maar een netwerk. Ook gemeenten zijn erbij betrokken, als opdrachtgever aan de consortiumpartners. ‘Gemeenten zien in het model kansen om goede zorg te waarborgen. Als zij zelf een stichting hebben voor bijvoorbeeld sociale wijkteams, kunnen ze de rol hebben van deelnemende werkgever,’ aldus Horn.


Groei na krimp

‘Organisaties krimpen door de decentralisaties, maar de verwachting is dat er rond 2018 weer sprake zal zijn van groei. Tussentijds moeten ze   afscheid nemen van goed geschoolde, ervaren en gemotiveerde medewerkers. Die komen in de WW en lopen een afstand tot de arbeidsmarkt op. Aan de andere kant zie je dat organisaties groeien en bepaalde expertise zoeken, met name welzijnsinstellingen.’

 

Talent delen

Volgens Horn delen de bij de Werkgeverij aangesloten organisaties medewerkers en talent. ‘Dat kunnen boventalligen zijn, maar ook mensen die hun expertise elders willen inzetten.’ Het model voorkomt verspilling van menselijk kapitaal en maakt dat baanloze medewerkers in zorg en welzijn weer aan de slag kunnen in hun eigen sector. Voor scholing wordt samengewerkt met het beroepsonderwijs. Ook kunnen aangesloten werkgevers  gebruik maken van elkaars interne scholingsaanbod. ‘Het gaat om kwaliteitsbevordering, waar we nu kwaliteit weggooien.’

 

Wijkverpleegkundigen

Als voorbeeld noemt Horn wijkverpleegkundigen. ‘Daar is nu een schreeuwend tekort aan. Zij moeten spin in het web zijn, goed kunnen coördineren en het netwerk van cliënten in beeld hebben. Oud-medewerkers van jeugdzorg hebben dat soort competenties in hun DNA.’ Gebrek aan scholing vormt bij dit voorbeeld een beletsel, erkent Horn. ‘Maar je kunt dat oplossen met verkorte opleidingen op het gebied van medisch handelen en ziektebeelden. Zo boek je sneller resultaat en voorkom je werkloosheid.’

 

Uitwisselbaar

Het model is volgens Horn eveneens geschikt voor kortdurende opdrachten. ‘Soms krijgen organisaties een gunning voor een jaar. Als zij mensen moeten werven en bijscholen zijn ze een half jaar verder. Na dat jaar gunt de gemeente de klus aan een ander en heeft de werkgever de medewerker slechts een half jaar effectief kunnen inzetten. Door werk en medewerkers uitwisselbaar te maken kunnen consortiumpartners daar efficiënter mee omgaan.’

 

Arbeidsvoorwaarden

Medewerkers die bij andere werkgevers gaan werken, blijven in principe in dienst van hun huidige werkgever en behouden gedurende die tijd eigen arbeidsvoorwaarden. ‘Is er sprake van een structurele wijziging dan komen zij in dienst van de nieuwe werkgever. Uitgangspunt is dat we het op een zo “veilig” mogelijke manier voor de werknemer organiseren. Dat is de kracht van dit verhaal: dat alle betrokken partijen erbij winnen. We hebben geen winstoogmerk en voor de werkgevers moet het model transparant, kostendekkend en niet prijsopdrijvend zijn.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Helma lamers op
Interessant. Helaas is het mij nog niet gelukt te achterhalen wie de 12 organisaties zijn. Jammer. het is dan wel erg schimmig. Ditzelfde was overigens ook het geval bij de introductie van de nieuwe zorgverzekering ( initiatief dhr Blok en Rothmans): veel berichtgeving in de actuele pers ... Maar ook daar lukte het me niet snel en eenvoudig info te achterhalen bij de nieuwe organisatie zelf op vragen als : wie? Wat precies? Hoe werkt het? Hoe kan aangesloten worden? Hoe ver is het initiatief gevorderd? Enz enz
Door Mary van Boxtel (generalist) op
we zoeken met elkaar oplossingen voor problemen, die 60 jaar de tijd hebben gehad om hardnekkig te worden. Alle initiatieven zijn experimenten en als ze maar goed geëvalueerd worden, dragen ze altijd bij aan de oplossing.
Er zijn momenteel ontelbare (hele) kleine en (hele) grote experimenten, met wisselende uitkomsten. We moeten elkaar meer gaan vertrouwen in plaats van alles dicht te timmeren in regels en procedures. Dat vraagt van burgers, professionals en bestuurders lef om te gaan staan voor dat waar je in gelooft en vooral niet bang te zijn om fouten te maken en daarvan te leren, in plaats van elkaar verwijten te maken. Dat vraagt anders denken en vooral veel zelfreflectie. Wat mij betreft dus een mooi experiment, laten we over een jaar evalueren en er samen veel van leren. En laten we in de tussentijd vooral ons eigen steentje bijdragen aan een leefbare en duurzame samenleving. Fijne feestdagen!!
Door i. sewandono (docent staats- en bestuursrecht OU) op
Kartel? Verboden vorm van samenwerking? Al gedacht mededingingswetgeving?
Door Geeske op
Binnen de overheid, bv. bij het rijk, bestaan dit soort pools al meer dan 20 jaar.
Het heeft wel erg lang geduurd voordat de zorgverzekeraars ook het 'licht' hebben gezien.
Door Gerard Meeuwes op
Netwerken kan nooit geen vertrouwen geven.
Dat is nu al gebleken in de praktijk.
Door Jan Rycken (ex-bestuurder zorg en welzijn) op
Een goed en na te volgen initiatief. Kan zowel voor werkgevers, werknemers, de kwaliteit van de zorg positieve effecten hebben. Denk aan goede voorwaarden voor dit project. En vooral: leg een belangrijke basis voor vertrouwen en transparantie tussen de deelnemende partijen.
Door Marielle op
Dit kan nooit goed gaan zo in Nederland !
Nog meer netwerken en steeds minder rekening houden met hetgeen de burger wil (wensen,rechten,toestemming van de client om iets te doen,nog slechtere bejegening,nog baziger,te veel wisselende gezichten ,minder privacy,minder respect) zal gigantische problemen op gaan leveren en tegenstand bieden op den duur.
De burger heeft straks helemaal niets meer in te brengen in zijn eigen leven.Het draait om de burger per slot van rekening.
Waar staat de burger nog ?
Dit is toch geen hulpverlening meer.