of 58952 LinkedIn

Geen beschut werk, wel aan het werk

35 mensen geïndiceerd voor het Tilburgs Alternatief. 15 daarvan zijn aan de slag en 6 mensen zijn bezig in de arbeidsmatige dagbesteding. De anderen zitten nog in het proces.

Tilburg doet niet aan ‘beschut werk’ voor de allerzwaksten op de arbeidsmarkt. Het is oneerlijk, duur en bovendien onwenselijk, vindt de wethouder. Maar dat betekent niet dat deze mensen in Tilburg achter de geraniums zitten.

Ongehoorzaam
Tilburg besloot al in een vroeg stadium dat het beschut werk niet ging aanbieden op de manier waarop Klijnsma het in gedachten heeft, wat ze op een kritische blik van de staatssecretaris kwam te staan. Maar wat doet deze ‘ongehoorzame’ gemeente dan wel, en hoe pakt dat uit voor de mensen die het betreft?


35 mensen geïndiceerd
‘Het frame was lange tijd dat we helemaal niets voor deze mensen wilden doen’, vertelt wethouder Erik de Ridder (CDA, werk en in komen, financiën), ‘Maar dat is helemaal niet zo. We bieden een aanpak die bij de mens past. En dat gaat heel goed. We hebben weliswaar nul mensen in beschut werk maar we hebben al 35 mensen geïndiceerd voor ons Tilburgs Alternatief. 15 daarvan zijn aan de slag en 6 mensen zijn bezig in de arbeidsmatige dagbesteding. De anderen zitten nog in het proces. Voor hen wordt binnenkort iets geregeld. Op maat.’


Eigen meetlat
Het Tilburgs Alternatief betekent dat er een op de persoon afgemeten aanpak wordt gekozen. Geen ‘one size fits all’, maar per persoon kijken wat er mogelijk is. Soms is dat arbeidsmatige dagbesteding, maar er zijn ook mensen betaald aan de slag in de groenvoorziening, in de schoonmaak en op wijkcentra. ‘Wij leggen de mensen langs onze eigen meetlat. Deze meetlat is vergelijkbaar met die van het UWV. Ze gaan dus niet naar het UWV’, aldus De Ridder. ‘Als ze onze indicatie krijgen, kijken we wat er mogelijk is. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.


Oneerlijk
De Ridder heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij beschut werk zoals Klijnsma dat voor ogen heeft, geen goed idee vindt. Het grootste bezwaar is daarbij niet dat de gemeente het niet wil of kan betalen, maar dat het een oneerlijk systeem is. ‘Stel je hebt twee mensen’, legt hij uit. ‘Ze lijken erg op elkaar voor wat betreft hun mogelijkheden, maar de één lijkt net iets minder te kunnen dan de ander. Die krijgt een indicatie beschut en krijgt vervolgens tot aan zijn pensioen een aanstelling en een loon. De ander krijgt bijna niets. De gemeenten kan ook bijna niets voor hem doen, want het geld is aan een persoon opgegaan. Bovendien is deze persoon direct op zijn eindstation aangekomen. Er is geen perspectief, hij zit voor de rest van zijn leven in beschut werk.’


Reactie Klijnsma
Staatssecretaris Klijnsma zegt in een reactie vast te houden aan beschut werk. ‘Het op voorhand niet aanbieden van beschut werk strookt niet met het uitgangspunta ven de Participatiewet dat gemeenten in hun regio maatwerk bieden aan mensen met een ernstige beperking.’ Zo noemt voorbeelden van gemeenten die wel beschut werk inrichten. ‘Almere en Leiden zijn ermee aan de slag gegaan. In Den Haag zijn vorige week de eerste 27 beschutte werkers van een groep van tweehonderd in dienst genomen.’ Als het niet goed gaat met het inrichten van beschutte plekken, wil ze de wet aanpassen.


Minder mogelijk
De Ridder hoopt dat het zover niet komt. ‘Natuurlijk, als het moet, dan gaan we het doen, dat hebben we ook met de raad afgesproken. Maar de tegenstelling beschut vs. niet-geholpen blijft dan bestaan. Dat betekent dat we van de 35 mensen die we nu in traject hebben er nog ongeveer 25 in beschut zitten. De andere 10 hebben dan wel een uitkering en mogelijk nog wat begeleiding, maar dus aanzienlijk minder dan wanneer ze wél beschut zouden zijn geweest.'

Lees het hele artikel + een de manier waarop Leidschendam-Voorburg 'beschut' inricht in BB nummer 7 (inlog)

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door SW ((SW)) op
Beschut werk zoals mevr. Klijnsma bedoelt is beter voor de nieuwe instromers dan de plannen van De Ridder, enkele verschillen:
Beschut werk liefst met CAO, met pensioenregeling, met WML (=wettelijk minimum jeugdloon) ipv een bijstandsuitkering die ongeveer de helft bedraagt(dat is goedkoper voor een gemeente), eerste helft van het jaar loonuitbetaling is eigen risico voor de werknemer(tijdelijk geen werk, faillissement) dus geen inkomensstabiliteit of WW-opbouw, geen baan maar wel werkgarantie voor half geld uiteraard. Een baan (met WML en pensioensopbouw) is motiverend voor mensen met een beperking, geeft perspectief en is waarschijnlijk hun enigste weg naar sociale contacten. Kwaliteit van leven is belangrijk. Heel je leven werken op uitkeringsniveau is demotiverend, hopeloos en uitzichtloos. Meneer de Ridder gaat U met plezier naar Uw werk? Hoe komt dat? Perspectieven, goed salaris, goede sociale contacten? Leuk en afwisselend werk? Pensioen?Waarom gunt u dat de mensen met beperkingen niet? Er zullen na 1 januari 2015 steeds mensen met beperkingen geboren worden.Het zou voor U en Uw collega's een uitdaging kunnen zijn om dat voor elkaar te krijgen voor mensen die kwetsbaar zijn. Zou U anders hebben gereageerd wanneer Uw kind een beperking had? Empathie heeft veel goede ontwikkelingen in gang gezet, bijvoorbeeld het afschaffen van het houden van slaven.En nee, het is geen gemakkelijke opdracht, maar wel belangrijk voor de levenskwaliteit van andere , kwetsbare mensen.Ik roep U en Uw collega's op om Uw visie te herzien.Werkaanbod telt, dat maakt dat mensen een loon kunnen besteden in een gezonde economie.