of 59185 LinkedIn

Eigen bijdrage kwijtgescholden na administratieve fout

B en W van Eindhoven schelden de eigen bijdrage kwijt van zo’n 3.000 van de 10.000 Wmo-gebruikers. De 3.000 Eindhovenaren hebben sinds 2015 geen rekening gekregen. Het gaat in totaal om twee miljoen euro; 1,6 miljoen over 2015 en 0,4 miljoen over 2016.

Het college van Eindhoven scheldt de eigen bijdrage kwijt van zo’n 3.000 van de 10.000 Wmo-gebruikers. De 3.000 Eindhovenaren hebben sinds 2015 geen rekening ontvangen. Het gaat in totaal om twee miljoen euro; 1,6 miljoen over 2015 en 0,4 miljoen over 2016.

Wel beschikking

De Eindhovenaren van wie de rekening wordt kwijtgescholden, hebben wel een beschikking gekregen waarin staat hoeveel ze per vier weken moeten betalen voor een Wmo-voorziening, maar zij hebben nooit een factuur gehad. ‘Concreet betekent dit dat het innen van de eigen bijdrage in 2015 maar zeer ten dele en de eerste maanden van 2016 niet heeft plaatsgevonden’, schrijven B en W aan de raad. 


Twee jaar

In Eindhoven moet een eigen bijdrage worden betaald voor onder meer hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en beschermd wonen. Het CAK, dat voor alle gemeenten de eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen berekent en int, kan ‘facturen tot twee jaar na de verlening van de voorziening vaststellen en innen’, aldus advocaat Matthijs Vermaat (Van der Woude De Graaf Advocaten). Het college heeft echter besloten deze eigen bijdrage niet met terugwerkende kracht te innen, maar deze kwijt te schelden.


Complex en tijdrovend

Het met terugwerkende kracht innen is ‘complex en tijdrovend’ en de ‘financiële impact voor een substantieel aantal inwoners groot’, aldus het college aan de raad. Voor hen zou een betalingsregeling getroffen moeten worden. Last but not least zijn regiogemeenten (Eindhoven is als centrumgemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen) tegenstander van het met terugwerkende kracht innen. De (administratieve) fout is inmiddels hersteld. Vanaf medio augustus worden de eigen bijdragen weer bij alle Wmo-gebruikers geïnd.


Rechtsongelijkheid

Het college beseft dat het besluit tot kwijtschelding een ‘gevoel van ongelijkheid’ kan geven bij al die Eindhovenaren die wel hun rekening hebben betaald, zo schrijft het aan de raad, maar laat het bij die constatering. Nadere vragen hierover konden maandag niet door de gemeente worden beantwoord. ’Hoewel het juridisch gezien maar de vraag is of sprake is van gelijkheid, omdat sommige burgers wel en anderen geen factuur hebben ontvangen, kan ik mij het gevoel van ongelijkheid voorstellen omdat niet-betalen als het ware wordt beloond’, stelt advocaat Franc Pommer (Hekkelman advocaten).


Iedereen terugbetalen

Juridisch gezien is het college niet verplicht om de eigen bijdragen van iedereen kwijt te schelden, benadrukt Pommer, omdat de besluiten waarin de eigen bijdrage is vastgesteld in de meeste gevallen onherroepelijk zullen zijn. De periode waarin bezwaar tegen de beschikking kan worden ingediend, zal in het gros van de gevallen ruimschoots zijn verstreken. ‘Om het gevoel van rechtsongelijkheid te voorkomen, zou ik me kunnen voorstellen dat het college besluit om voor mensen die wel een eigen bijdrage hebben betaald een soortgelijke regeling te treffen, waarbij de reeds geïnde eigen bijdrage wordt terugbetaald.’


Civiele procedure

Als het college daartoe niet besluit, kunnen de Wmo-gebruikers die wel rekeningen hebben gekregen en betaald naar de civiele rechter stappen. ‘Ze kunnen een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel, omdat gelijke gevallen ongelijk zijn behandeld.’ Zij doen er wel verstandig aan een kosten-batenanalyse te maken, want ‘een civiele procedure is kostbaar. Een alternatief zou kunnen zijn dat gedupeerden zich in een collectief bundelen. Zij kunnen dan gezamenlijke de kosten dragen. Op dezelfde gronden zou bij het college om intrekking van de beschikking kunnen worden verzocht.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Het lijkt me duidelijk dat hier de onderste steen boven moet komen en bestuurders en/of ambtenaren verantwoording behoren af te leggen.
Door P. Walravens op
Joh! Ik ben vorig jaar 3 uur per week gekort vanwege de nieuwe regeling (lees bezuinigen). Et voila! Genoeg geld over dus om nu kwijt te schelden. Wat een prutswerk.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Dit duidt op ongelooflijk prutswerk van Overheidsinstanties. M.i. dienen de hiervoor verantwoordelijke bestuurders te worden aangepakt.
Door Riepko (Financieel adviseur) op
Hulde voor het college van de gemeente Eindhoven! Je hoort toch niet vaak dat door een gemeente wordt overgegaan tot kwijtschelding, maar in dit geval lijkt er goed over nagedacht. Als ik het college was zou ik de mensen bij wie de terecht geïnde eigen bijdrage al binnen is ook niet terugbetalen.