of 59318 LinkedIn

Criteria doelgroepenregister niet versoepeld

Ondanks alle kritiek op het 'te strenge' UWV, worden de regels om te bepalen of iemand in het doelgroepenregister opgenomen wordt voorlopig niet aangepast.

De criteria die UWV hanteert om te bepalen of iemand met een arbeidshandicap al dan niet in het doelgroepenregister wordt opgenomen, veranderen voorlopig niet. Dat is de uitkomst van overleg tussen het kabinet, de VNG, de sociale partners en UWV. Andere regels rondom de uitvoering van de Participatiewet worden wel versoepeld.

Indicatie
Kabinet en werkgevers willen 125 duizend mensen met een arbeidsbeperking aan het werk hebben bij reguliere werkgevers. 100 duizend in de marktsector, 25 duizend bij de overheid. Om te tellen of deze aantallen gehaald worden, is een doelgroepenregister opgezet. Alleen als iemand uit dat register aan het werk is, telt de werkplek mee. Om dat register te vullen, moet UWV een indicatie afgeven. Het probleem is dat landelijk gezien slechts 20% van de mensen die gemeenten bij UWV voordragen ook daadwerkelijk zo’n indicatie krijgt.


Verschillende manieren
Gemeenten en UWV kijken op verschillende manieren naar een arbeidsgehandicapte. Gemeenten kijken welke loonwaarde iemand voor een bepaalde functie heeft op het moment dat er een baan beschikbaar is. UWV kijkt – opgedragen door de wet- en regelgeving uit Den Haag – of iemand een bepaalde functie zou kunnen uitvoeren, ongeacht of deze functie beschikbaar is. Kritiekpunt is dat iemand misschien wel één van de door Den Haag bedachte banen zou kunnen uitvoeren, maar dat die baan er niet is. En dus is de klacht van werkgevers, re-integratiebureaus en gemeenten dat UWV te streng is. Onlangs nog kwam uit de regio Brabant het geluid dat slechts één procent van de mensen die bij UWV aangedragen werd daadwerkelijk in het doelgroepenregister opgenomen werd.

Te weinig informatie

Veel gemeenten en werkgevers willen dat de loonwaardemeting leidend wordt bij de toelating tot het register. Klijnsma erkent dat de zorgen er zijn en dat deze ‘de volle aandacht van betrokken partijen’ hebben. Toch wordt het systeem voorlopig niet aangepast omdat er nog te weinig informatie is ‘op basis waarvan gefundeerde uitspraken mogelijk zijn over de doelgroepbeoordeling banenafspraak van UWV in relatie tot de loonwaardemeting op de werkplek’, schrijft Klijnsma aan de Kamer. De komende tijd zal meer informatie verzameld worden  over hoe de verschillen in beoordeling kunnen ontstaan. In het voorjaar van 2016 zal opnieuw bekeken worden hoe het ermee staat en of er aanpassingen aan de beoordeling voor het doelgroepenregister gedaan moeten worden.

 
Stijging aantal indicaties

Overigens is het aantal mensen dat bij UWV aangemeld wordt voor een beoordeling voor het doelgroepenregister, inmiddels aan het stijgen. In totaal zijn nu bijna 4500 mensen aangemeld waarvan bijna 25oo zijn afgehandeld door UWV. In bijna 60 procent van de gevallen leidde de aanvraag tot opname in het register. Eerder was dit nog 20 procent.

 
Eenvoudiger opzet

Zoals al eerder aangekondigd, worden leerlingen uit het speciaal onderwijs voortaan rechtstreeks toegelaten tot het register. Ook komt er een eenvoudigere opzet van loonwaardebepaling op de werkplek. Werkgevers en gemeenten kunnen voor het eerste half jaar van een dienstverband rekenen met een loonkostensubsidie van 50 procent. Daarna wordt de daadwerkelijke loonwaarde bepaald.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ria Huisman (Directeut) op
Over de hoofden van de voor 2010 owajong nwajong na 2010 zijn deze geregistreerd op 17 november 15 in het doelgroepenregister met ja. Zonder datum.
Er zijn 3 criteria om toegelaten te worden tot het register:
1. Er moet sprake zijn van ziekte of gebrek
2. De beperking moet minimaal nog 6 maanden na de beoordeling aanwezig zijn.
3. De persoon kan geen drempelfunctie uitvoeren.
Kan men deels ern drempelfunctie uitvoeren dan behoort men ook tot de doelgroep.
UWV gebruikt de SMBA-methode Sociaal Medische Beoordelen van Arbeidsvermogen, de vereiste aanpassingen aan de werkplek en de begeleidingsbehoefte.
Ze maakt gebruik van drempelfuncties om het arbeidsvermogen vast te stellen.
Gebruikt wordt het CBBS,Claim Borgings en Beoordelingsbesluit.

Dit gaat leiden tot een hoop bezwaar en beroepszaken.
Systeem is not fun mensen krijgen er geen werk mee en de verdiensten zijn 5%.
Weggegooid geld dus.