of 59794 LinkedIn

Commissie haalt angel uit herindelingsdiscussie

Een speciake commissie van VNG en het kabinet gaat monitoren of gemeenten samenwerkingsverbanden gaan vormen die effciënt zijn en een samenhangend verzorgingsgebied kent. Hiermee lijkt de angel uit de decentralisatie- en opschalingsdiscussie te zijn gehaald.

Er is een speciale commissie in het leven geroepen die de komende maanden gaat  monitoren hoe gemeenten gaan samenwerken om de decentralisaties werk, zorg en jeugd goed te kunnen uitvoeren.

Hiermee lijkt de angel uit de decentralisatie- en opschalingsdiscussie te zijn gehaald.

Bestuurlijk overleg

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) houden samen de vinger aan de pols. Dit hebben beide partijen afgesproken in een Bestuurlijk Overleg.

 

Samenhangend verzorgingsgebied

Voldoende uitvoeringskracht en dus samenwerking is voor de decentralisaties in het sociaal domein van cruciaal belang, zo erkennen beide partijen. Alle energie moet de komende tijd worden gericht op het realiseren van geschikte vormen van samenwerking, aldus de VNG. De gekozen samenwerking moet een schaal hebben die efficiënt is en een samenhangend verzorgingsgebied kent, zo stellen beide partijen. De monitorcommissie zal daar nadrukkelijk op letten. Ook mogen er geen ‘witte vlekken’ overblijven en moet de gekozen samenwerking een stootje kunnen opvangen (risicomanagement). De samenwerkende gemeenten moeten tevens de regie kunnen voeren richting maatschappelijke organisaties en zorginstellingen.

 

Opmaat tot herindeling

Met deze afspraken tussen VNG en BZK lijkt de angel − voorlopig − uit de decentralisatie- en opschalingsdiscussie te zijn gehaald. In zijn decentralisatiebrief van 19 februari stelde Plasterk dat de gedecentraliseerde taken idealiter door gemeenten met minimaal 100 duizend inwoners moeten worden uitgevoerd. Kleinere gemeenten moeten voor juni bekend maken met welke gemeenten ze een congruent samenwerkingsverband van minimaal 100 duizend inwoners gaan vormen. Dat moet op uiterlijk 1 januari 2014 zijn gevormd, zo staat in zijn decentralisatiebrief. Plasterk ziet deze niet-vrijblijvende samenwerkingsverbanden als een opmaat voor een uiteindelijke gemeentelijke herindeling.

 

Inhoudelijke discussie

Die koppeling schoot bij de VNG in het verkeerde keelgat. De VNG wil geen energie verspillen door, zoals Plasterk in zijn brief doet, een inhoudelijke discussie (decentralisaties) te koppelen aan een structuurdiscussie (dreigen met herindeling). Volgens de gemeentekoepel moeten samenwerkingsverbanden vanuit een inhoudelijke behoefte worden gevormd. De VNG ondersteunt gemeenten om samen de benodigde uitvoeringskracht te ontwikkelen.

 

Visie op bestuurlijk Nederland

Het Bestuurlijk Overleg en de daaruit voortvloeiende afspraken ging niet over Plasterks langetermijnperspectief voor gemeentelijke samenwerking en herindeling, zo stelt de VNG nadrukkelijk. Daarover discussiëren VNG en de minister pas als Plasterk met zijn visie op de inrichting van bestuurlijk Nederland komt. Die wordt deze maand verwacht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jesse Wilzing (Quantra) (Adviseur) op
Ik ben van mening dat je via een decentralisatie-opgave nooit een opschalingsvraagstuk mag beantwoorden. Daarmee wordt een dubbele opgave gecreëerd die als risico met zich meebrengt dat beide vertragen want met welke opgave te beginnen.(zeker wat betreft de decentralisaties wordt die zorg al geuit).

Probleem is dat de verzorgingsgebieden van de betrokken organisaties per domein zo versnipperd zijn dat het veel tijd kost om overzicht te krijgen. Om op basis van die versnippering tot harmonisatie te komen is een forde opgave, want een harmonisatie kent zijn eigen dynamiek.

Mijn advies; regel eerst de inhoudelijke inrichting en overdracht van de decentralisaties en sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij de bestaande situatie. Schaal vervolgens op.
Door Jos Praat (beleidsmedewerker) op
Dus: wanner je de angel uit de discussie haalt, dan zijn ook meteen de organisatorische problemen opgelost?
Door Jos van Loozenoord (Raadslid VVD Zeist) op
In deze decentralistie brief vraagt Ronald Plasterk de gemeenten voor 31 mei congruente samenwerkingsverbanden vast te stellen. Hiermee lijken gemeenten in een "salami" taktiek op heel korte termijn, zonder dat hiervoor de benodigde zorgvuldige besluitvorming kan plaatsvinden, hun vonnis te tekenen in welke 100.000 + gemeente zij zullen opgaan. Dit lijkt mij: onzorgvuldig, ongewenst en onbehoorlijk bestuur. Los van het feit dat we zorgvuldig moeten doorgaan om de 3 D's een goede landing te geven in de gemeenten lijkt me dat we nu niet moeten meewerken aan deze congruentie.