of 62812 LinkedIn

Armoede bestrijden kost geld en banen

De twee planbureaus hebben tal van beleidsopties geanalyseerd om armoede tegen te gaan. In het donderdag verschenen rapport Kansrijk Armoedebeleid staan zowel mogelijkheden voor de korte als lange termijn.
4 reacties

De armoede in Nederland zal in de toekomst met een kwart toenemen als er geen andere maatregelen worden getroffen. Die toename is waarschijnlijk nog groter als de gevolgen van de coronacrisis duidelijk zijn, melden het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Minder armoede is mogelijk, maar dat kost geld en banen.

Mogelijkheden
De twee planbureaus hebben tal van beleidsopties geanalyseerd om armoede tegen te gaan. In het donderdag verschenen rapport Kansrijk Armoedebeleid staan zowel mogelijkheden voor de korte als lange termijn.

1 miljoen mensen
Het aantal mensen dat in Nederland in armoede leeft schommelt rond de 1 miljoen. Ze moeten een gedwongen keuze maken tussen een adequate woning, adequate voeding of adequate kleding. Dat het aantal zal toenemen, komt volgens het CPB en SCP vooral door de verlaging van de bijstand tot en met 2035.

Basisinkomen
Volgens de bureaus kan de armoede met 60 procent afnemen als het kabinet een basisinkomen zou invoeren. Maar de nadelen zijn dat dit veel geld kost en minder mensen bereid zijn te gaan werken. Op den duur gaat dat ook ten koste van de structurele werkgelegenheid, omdat die grotendeels wordt bepaald door het arbeidsaanbod.

Negatieve inkomstenbelasting
Ook een negatieve inkomstenbelasting voor arme werkenden of een verhoging van de bijstand kunnen ‘leiden tot beperktere armoedevermindering’. Maar ook dat kost geld en banen. Volgens berekeningen van het CPB en SCP zal de kans op armoede voor mensen in de bijstand met bijna de helft afnemen als in 2021 de jaarlijkse verlaging van bijstand wordt teruggedraaid.

Kindgebonden budget
Een effectieve manier om armoede onder kinderen te bestrijden, is volgens de planbureaus het verhogen van het kindgebonden budget voor gezinnen met drie of meer kinderen. Maatregelen voor op de lange termijn zijn volgens het CPB en SCP investeringen in bijvoorbeeld opleiding, gezondheid en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Begin na 12 jaar stilstand eerst maar eens met het met terugwerkende kracht trendmatig verhogen van de pensioenen. Dat zal de armoede van veel AOW'ers met een klein pensioen al aardig terugdringen. Met de huidige systematiek voor het berekenen van de toekomstige rekenrente moeten pensioenfondsen zich arm rekenen. Het begint er zo langzamerhand steeds meer op te lijken dat dit -net als in het verleden- de voorbode is voor een gigantische gecamoufleerde onteigening van de vermogens van de pensioenfondsen.
Door Broadcaster op
@Rinus de Groot: Er staat toch duidelijk dat zowel CPB als SCP tot de conclusie komen "dat minder mensen bereid zijn te gaan werken als het basisinkomen wordt ingevoerd".
Door Rinus de Groot (gepensioneerd) op
Basis inkomen verdient nader onderzoek. Rutger Bregman heeft er een boek over geschreven en verwezen naar experimenten. De resultaten logenstraffen de stelling, dat dit de luiheid zou bevorderen. In Iran is het ingevoerd en het heeft geen invloed op de arbeidsparticipatie. Spanje gaat het uitproberen en ook in Italie zijn er plannen.
Door Broadcaster op
Ik ben blij dat zowel het CPB als het SCP concluderen dat minder mensen bereid zijn te gaan werken als we een basisinkomen zouden invoeren. Dat moeten we dus vooral niet doen. We moeten wel veel in onderwijs investeren om achterstanden en daarmee armoede te bestrijden. Ook lijkt het goed om even pas op de plaats te maken ten aanzien van het toelaten van nieuwkomers. Het is al moeilijk genoeg om de welvaartsverschillen tussen de mensen die hier al zijn te nivelleren.