of 63082 LinkedIn

Ambtenaren jeugdzorg moeten in kaart gebracht

Per gemeente moet inzichtelijk worden gemaakt hoeveel ambtenaren en ingehuurd personeel zich bezighouden met de afhandeling van administratieve processen en inkoopprocedures in de jeugdzorg. Dat wil GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld.

Per gemeente moet in kaart worden gebracht hoeveel ambtenaren en ingehuurd personeel zich bezighouden met de afhandeling van administratieve processen en inkoopprocedures in de jeugdzorg. Dat wil GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld. Het ministerie van VWS en de VNG zouden dat moeten doen.

Opheldering

Het Kamerlid vreest dat veel geld dat eigenlijk bestemd is voor de jeugdzorg, opgaat aan salarissen van ambtenaren. Zij refereert daarbij aan een artikel in het NRC, waarin zorgprofessionals aangeven dat de gesprekken met gemeenten alleen nog over geld aan. Aanbieders stellen onder meer dat aanbestedingen voor de jeugdzorg zo ingewikkeld zijn, dat een aanzienlijk deel van het budget ‘blijft hangen in het ambtelijk apparaat’, aldus de Kamervragen van Westerveld naar aanleiding van het NRC-artikel. Het Kamerlid wil daarover opheldering van minister De Jonge (VWS).

 

Ambtelijke ondersteuning

De kosten van de inkoopprocessen jeugdzorg moeten op een rijtje worden gezet. Daarbij moet inzichtelijk worden gemaakt welke bedragen aan ambtelijke ondersteuning worden uitgegeven, en hoeveel geld er aan extern advies wordt gespendeerd, vindt Westerveld. Zorgverleners klagen ook over het feit dat aanbestedingen steeds meer op bezuinigingen lijken. Westerveld wil van de minister weten of er een relatie is met de ‘knellende budgetten’ van gemeenten. Ook wil ze weten in hoeverre de administratieve lastendruk bij aanbieders en zorgprofessionals is gestegen sinds gemeenten verantwoordelijk werden voor de uitvoering van de Jeugdwet.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door GJ van Vorst op
Als Westerveld had opgelet de afgelopen 4 jaar dan had ze de antwoorden al geweten op haar vragen.....

1) tot 12% van het met 20% gekorte "budget" is opgegaan bij de gemeenten in de beginjaren van de transitie om de boel op orde te krijgen (ja, dat is geld dat niet naar zorg is gegaan!);

2) adm. lasten zijn met 2 ot 10% gestegen voor aanbieders; afhankelijk van de omvang van de en de spreiding van zijn activiteiten over het land; hoe meer regio's hoe meer variatie hoe hoger de kostenstijging.

Scheelt de minister werk ;-)

Door Broadcaster op
Met de overdracht van de jeugdzorg aan gemeenten is dit ook veel te versplinterd geworden. Er wordt in regioverband wel samengewerkt maar toch wil iedere gemeente zijn eigen accenten blijven leggen. mede daardoor zijn er per saldo veel te veel ambtenaren mee bezig.