Advertentie
sociaal / Nieuws

'Gezinshuisouders werken zich te pletter voor schijntje'

Gezinshuisouders zijn boos. Ze werken dag in dag uit de klok rond met vaak getraumatiseerde kinderen en verdienen daar nauwelijks aan. Nu worden ze als zakkenvullers weggezet. Onterecht, vinden zij.

25 november 2021
sociaal-werk-gezin-jeugdhulp-jeugdzorg.jpg

Gezinshuisouders zijn boos en teleurgesteld. Ze werken 24/7 met vaak getraumatiseerde kinderen en verdienen daar nauwelijks aan. Nu worden ze als zakkenvullers weggezet. Onterecht, vinden zij.

Geen herkenning

Zij herkennen zich dan ook niet in de uitkomsten van een analyse van de jaarrekeningen over 2019 van jeugdzorgaanbieders, dat op verzoek van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door Kurtosis. Daaruit kwam onder meer naar voren dat zestig procent van de jeugdzorgaanbieders meer dan tien procent winst maakt, terwijl drie tot zeven procent in de zorgsector de norm is. Vooral aanbieders met een omzet tussen de 100.000 euro en 1 miljoen euro hebben winstpercentages die ver boven uitstijgen. ‘Het gaat vaak om aanbieders voor dyslexie, zorgboerderijen en gezinshuizen’, stelde Wolter van Dam, partner van Kurtosis, in het woensdag gepubliceerde artikel op de site van Binnenlands Bestuur.

 

Winst is geen surplus

Dat is bij veel gezinshuisouders in het verkeerde keelgat geschoten. Het winstpercentage dat in hun jaarrekeningen staat, geeft een volstrekt vertekend beeld, stellen Daphne Godefroy, voorzitter van Coöperatie in Kleinschalige Woonzorg, en Conny Slot van Gezinshuis.com, een franchiseorganisatie voor gezinshuisouders. Vrijwel alle gezinshuizen staan als vennootschap onder firma (VOF) geregistreerd, stelt Slot. Het gaat vaak om een echtpaar dat minimaal twee en maximaal zes kinderen onder hun hoede heeft. Van de winst die een VOF maakt, moet hun salaris nog worden betaald. Pas als dat bedrag van de winst is afgetrokken, wordt de reële winst zichtbaar. ‘Winst is hier dus geen surplus, maar hiervan wordt nog salaris, pensioen, verzekeringen en belasting betaald’, vult Godefroy aan. Kurtosis gaat in zijn analyse overigens uit van de nettowinst die een aanbieder maakt; de winst na aftrek van kosten en belasting.

 

Salaris

Voor een echtpaar dat een gezinshuis runt, moet worden uitgegaan van een salaris van 144.000 euro, stelt Slot. Dat bedrag is gebaseerd op een adviestarief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan gemeenten die gezinshuizen contracteren. ‘De VNG gaat daarbij uit van een echtpaar dat vier kinderen jeugdzorg biedt, maar gezinshuisouders mogen maximaal aan zes kinderen zorg verlenen. Als dat zo is, moet er een opslag van vijftig procent op dat salaris komen’, stelt Slot. Pas als dat bedrag van de winst is afgetrokken, is de ‘echte’ winst zichtbaar.

 

Geen zakkenvullers

‘Het beeld dat wij winst maken klopt, maar dat moet ook. Wij moeten van die winst heel veel betalen. Als we geen winst zouden maken, gaan we failliet, maar we zijn beslist geen zakkenvullers’, benadrukt Godefroy. Gemeenten die te hoge winsten willen aanpakken, zouden bijvoorbeeld met gezinshuizen kunnen afspreken dat bij een surplus van meer dan vijf procent, dit bedrag wordt teruggegeven, oppert Godefroy. Het surplus is het bedrag dat resteert nadat kosten, belasting en salaris is betaald.  

 

Hart en ziel

Met hart en ziel, zonder enige privacy en voor minder dan het minimumjeugdloon werken de gezinshuisouders zich zeven dagen per week te pletter, stellen beiden. Beiden runnen ze samen met hun echtgenoot een eigen gezinshuis. ‘We helpen vaak getraumatiseerde kinderen, die veelal door grotere aanbieders niet worden geholpen omdat de problematiek te complex is’, vertelt Godefroy. ‘Gezinshuizen zijn vaak de enige oplossing voor de jongeren die wij helpen’, stelt Slot. ‘Zij passen niet in een groep in een instelling, maar hebben warmte en stabiliteit nodig die wij ze kunnen geven. Wij kunnen ze de verbinding geven die ze zo hard nodig hebben.’ Gezinshuizen zijn een waardevolle toevoeging in de jeugdzorg, benadrukken de twee vrouwen.

 

Onder de streep

Van de 2.017 jeugdzorgaanbieders waarvan Kurtosis de jaarrekeningen over 2019 heeft geanalyseerd, maken 956 aanbieders (eenmanszaken uitgezonderd) meer dan tien procent winst. Daarvan is zeventig procent een VOF. Gemeenten of inkoopregio’s moeten hierover wel het gesprek met de aanbieder aangaan, vindt Van Dam. Hij vindt het een goede suggestie als gemeenten bij de analyse van het nettoresultaat rekening houden met die 144.000 euro aan salariskosten, en dan het gesprek aangaan over wat er onder de streep overblijft indien er sprake is van twee eigenaren’

 

Niet buiten beschouwing

‘Het is een diffuse groep, VOF’s die wel en geen personeel hebben’, stelt Van Dam. ‘In theorie kunnen ze veel personeel in dienst hebben. Het is een grijzere rechtsvorm, waarbij vanuit de winst loon van de eigenaren wordt betaald.’ De VOF’s moeten dan ook niet zonder meer buiten beschouwing worden gelaten. Wel moet anders naar de winstpercentages worden gekeken dan bij bijvoorbeeld een bv, benadrukt Van Dam. Het winstpercentage is een van de indicatoren die Kurtosis gebruikt om signalen van onrechtmatigheid van jeugdzorgaanbieders in kaart te brengen. Bij de VOF’s worden winstpercentages noch het percentage van de omzet dat aan loonkosten wordt besteed, meegewogen in de analyse.

 

Passende winstnorm

Dit neemt niet weg dat het goed is om de omvang van de winst te monitoren en te relateren aan de gepleegde inzet, vindt Kurtosis. Dat zou het uitgangspunt voor een gesprek moeten zijn, aldus Kurtosis. Van Dam: ‘Bij de beoordeling van de winstmarge is het belangrijk om op casusniveau te kijken wat een passende winstnorm is.’

 

Aanvulling

In een eerdere versie van dit artikel stond een tabel waarin de nettowinst van VOF's per omzetklasse in kaart was gebracht. Op basis van voortschrijdend inzicht is besloten deze uit het artikel te halen.    

 

 

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Rekenambtenaar / rekenaar
Beste Toine, u zit een flauwekulberekening te maken. en u bent accountant???? u trekt wel erg makkelijk ruim de bedragen af om tot een zogenaamd bruto van de helft uit te komen. Een gezinsouders die 72k p.p. beuren houden daar meer van over dan als ze in loondienst zijn. Berichten dat gezinsouders zich krom werken voor een schijntje zijn onzin. Er wordt een prima boterham mee verdient en ik zie geen reden om te janken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
@Rekenaar,Laat uw gezicht zien en reageer niet anoniem. Onderbouw uw framebericht met inhoudelijke argumenten en bestrijdt mijn visie inhoudelijk.Alle bedragen en percentages die ik gebruik komen uit de CAO Jeugdzorg. Het zijn de bedragen en percentages waar werknemers in de jeugdzorg recht op hebben als zij in dienstverband werken.

Overigens hebben werknemers nog veel meer rechten die ik niet in mijn betoog heb meegenomen.Ik betoog nergens dat deze ouders werken voor een schijntje. U framed mij, houdt u aan fatsoensregels en ga slechts in op wat ik daadwerkelijk schrijf.

Mijn betoog stelt, onweersproken, dat hun beloning die van werknemers meer dan glansrijk doorstaan.Ja deze zelfstandigen houden netto meer over dan iemand die in loondienst is. Dat is het gevolg van 15 jaar lang inkomensbeleid goedgekeurd door alle politieke partijen in de 2e Kamer. Als u daar een probleem mee hebt moet u niet bij mij zijn, maar bij de politieke partij waar u op stemt.Dat van die flauwekul dient u terug te nemen, dat is laster.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Herman van der Pol / stg OOK Begeleiding
Kijkende naar het overzichtje: stel dat een zorgverlener 900.000 omzet heeft gedraaid en 10.000 winst dan staat deze op dezelfde plaats in het overzicht als een zorgverlener die 120.000 omzet heeft gedraaid met een winst van 70.000. Lijkt me daarom een nietszeggend overzicht. In elk geval wat winstcijfer-analyse betreft althans.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pieter Beljon / zorgcowboy
Het feit dat een gemankeerd onderzoek op deze wijze moet worden rechtgezet maakt het nog triester. Het is kennelijk te moeilijk om toe te geven dat de plank mis werd geslagen, dat blijkt wel uit de tekst. De onderzoeker had beter niet kunnen wrijven in een vlek, en BB had het niet misstaan toe te geven dat door hen onrecht is aangedaan aan gezinshuisouders. De rectificatie haalt namelijk het journaal en teletekst niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
Jammer redactie dat u die tabel hebt verwijderd. Die liet namelijk zien dat 70% van de aanbieders van deze zorg, na correctie voor toe te rekenen ondernemersinkomen, economisch verlies leiden.Wat een blaaskaak, die van Dam:

' Hij vindt het een goede suggestie als gemeenten bij de analyse van het nettoresultaat rekening houden met die 144.000 euro aan salariskosten, en dan het gesprek aangaan over wat er onder de streep overblijft indien er sprake is van twee eigenaren’Iemand die zich verantwoordelijk voelt voor een dergelijk fundamenteel fout zou nemen, zou aan alle gemeente een brief schrijven:Geacht college,

Wij Kurtosis hebben een enorme blunder begaan. Wij verzoeken u onze analyse naar de winst van gezinshuishoudens niet serieus te nemen. Wij gaan er alles aan doen om de negatieve beeldvorming die wij hebben gecreëerd rondom exploitanten van een gezinshuishouden, te corrigeren.

Wij verzoeken u ons rapport in de prullenmand te gooien en er geen enkele rekening meer te houden. Wij achten ons namelijk aansprakelijk voor de financiële gevolgen voor gezinshuishoudens als u onze conclusies serieus neemt.wg
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Daphne Godefroy / Bestuurder
Fout toegeven en advies intrekken was wat jullie hadden moeten doen. In plaats daarvan wordt er geïnsinueerd dat het slechts de "mening" betreft van twee bestuurders. Door wie wordt Kurtosis eigenlijk gefinancieerd met dit "onderzoek"? De grote zorginstellingen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Evert Vermeer / oud-burgemeester
De vanzelfsprekendheid van een gezinssalaris van 144.000 euro moet ter discussie worden gesteld.

Wie in de zorg verdiend dat ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janneke
De nettowinst wordt pas berekend na aftrek van alle kosten, dus ook het salaris van het echtpaar dat het gezinshuis runt en een reservering. Anders is er sprake van brutowinst. Dus Kurtosis geen appels met peren vergelijken.

Gezinshuizen zijn een fantastisch aanvulling op zorg voor kinderen die niet thuis kunnen wonen. Vervangende gezinsouders, jullie doen fantastisch werk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Is wel zo
Ik heb ook 2 kinderen onder mijn hoede en daarvoor ontvangen mijn vrouw en ik geen ministerssalaris maar 497,92 kinderbijslag per kwartaal.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
@Evert Vermeer,Ik ben erg blij met uw opmerking. Heeft geeft mij als oud accountant een aanleiding om u en alle andere lezers van BB wegwijs te maken in het zo onbekende gebied van het in Nederland zo grote verschil tussen loonKOSTEN,(inclusief alle premies voor pensioen, sociale verzekering, eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, loondoorbetaling tijdens vakantie, bij algemene feestdagen, bij bijzonder verlof met loondoorbetaling, voor onregelmatige diensten, voor overwerk, voor slaapdiensten, en last but not least jubileumgratificatie, de uitkering bij overlijden, en het bovenwettelijk verlofbudget, in de CAO zowel extra garantieuren boven 55 jaar,)en het BRUTO loon.U kunt alles terugvinden in de CAO Jeugdzorg.Voor het maken van de kostprijsterugrekening heb ik mij o.m. gebaseerd op bijlage 3 van de CAO Jeugdzorg die over Gezinshuisouders gaat.Gezinshuishoudens CAO jeugdzorg.Ondernemersinkomen per persoon

bedrag gehanteerd door de VNG € 72.000Af: 25,8% pensioenpremie, 18%

rekening houdend met de premievrije voet over € 61.017 € 10.983

blijft over € 61.017

Af: 24,7% WAO/WIA/WW/ZW vrijwillige UWV

verzekering

Af: 7,52% ZVW/WGA premie

32,22% over € 46.148 € 14.869

blijft over voor het

Vergelijkbaar werknemersinkomen € 46.148Af: Eindejaarsuitkering 8,33%

Af: Vervangerstoeslag 16%

Af: Vaste onregelmatigheidstoeslag 14%

Af: vakantietoeslag 8%

46,33% over € 31.537 € 14.611

blijft over € 31.537

Af: vaste vergoeding zorgverzekering € 240

Af: Vaste vergoedinbg vakbondscontributie € 210

€ 450

Blijft over voor een

Vergelijkbaar bruto Jaarloon € 31.087Vergelijkbaar bruto maandloon € 2.591Dat zijn voor werknemers die onder de CAO Jeugdzorg vallen zeer gebruikelijke bedragenIk weet niet onder welke salarisschaal zorgouders in de CAO vallen. Ik houdt de mediane, schaal 7 aan. Het minimum bruto maandloon in die schaal is € 2.300 (1-1-2020) en het maximum € 3.500 (1-1-2020).De persoonlijke vergoeding voor zorgouders kan dan beter omhoog, dan omlaag gaan, is mijn conclusie.Ik sta open voor alle vragen over uitleg of toelichting.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
Excuses dat de bedragen niet mooi onder elkaar kunnen staan,
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter
@ Daphne GodefroyOp je vraag:

Door wie wordt Kurtosis eigenlijk gefinancieerd met dit "onderzoek"?Is het Antwoord:De analyse is op verzoek van Binnenlands Bestuur uitgevoerd door Kurtosis.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie